DOSTOSOWANIA WARUNKÓW EGZAMINU MATURALNEGO
 publikacja: 2016-11-06 18:33   aktualizacja: 2016-11-06 18:33(0)

Absolwenci przystępujący do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do 1 lutego 2017 r. opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych zaświadczeń potrzebnych do dostosowania warunków egazminu maturalnego do specyficznych potrzeb psychofizycznych zdającego.


 ROK SIENKIEWICZOWSKI
 publikacja: 2016-11-01 16:58   aktualizacja: 2016-11-01 16:58(0)

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z okazji przypadającego Roku Henryka Sienkiewicza. 41. OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 publikacja: 2016-11-01 16:49   aktualizacja: 2016-11-01 16:49(0)

Zapraszamy do udziału w 41 Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego. Etap szkolny olimpiady odbędzie się w Liceum w dniu 14 listopada 2016 r. o godz. 9.00. Szczegółowe informacje na temat olimpiady oraz testy z poprzednich lat znajdują się na stronie organizatora www.oja.wsjo.pl. Prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli Macieja Kosińskiego lub Janusza Piroga do dnia 10 listopada (bezpośrednio lub za pośrednictwem wiadomości zwrotnej na informację z dnia 17 października w dzienniku elektronicznym Librus). WYJAZD NA LITWĘ
 publikacja: 2016-11-01 16:41   aktualizacja: 2016-11-01 16:41(0)

W dniach 20-23.09. klasa IIIe była na wyjeździe naukowym w Krasnogrudzie, Sejnach i Wilnie. Program wyjazdu obejmował warsztaty literackie poświęcone osobie i twórczości Czesława Miłosza, plastyczne, przyrodnicze we Dworze w Krasnogrudzie oraz zajęcia wielokulturowe w Ośrodku Pogranicze w Sejnach i całodniowy pobyt w Wilnie.

   


 NARODOWE CZYTANIE 2016
 publikacja: 2016-11-01 16:26   aktualizacja: 2016-11-01 16:26(0)

Serdeczne podziękowania nadesłał Pan Stanisław Karczewski - Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej za udział naszych uczniów w akcji "Narodowego Czytania 2016", w ramach której 3 września 2016 roku mieliśmy ogromną przyjemność wspólnego wysłuchania fragmentów "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. Przesłanie tej powieści ma szczególne znaczenie w kontekście przypadającej w 2016 roku 1050. rocznicy Chrztu Polski. Ta wspaniała powieść opowiada o początkach chrześcjaństwa i prześladowaniach, jakie dotknęły jego wyznawców za czasów Nerona. Ukazuje tryumf odwagi, braterstwa i ofiarności.

   


 ZEBRANIA KLASOWE
 publikacja: 2016-10-20 21:04   aktualizacja: 2016-10-21 21:49(1)

W środę, 26 października 2016 r. o godz. 17:00 (klasy I i III, bez III e) oraz 18:00 (klasy II i III e) odbędą się zebrania rodziców uczniów z wychowawcami klas. Podane godziny są orientacyjne. Po zebraniach będzie okazja spotkania się z nauczycielami przedmiotów podczas Dnia Otwartego wg harmonogramu wywieszonego na terenie szkoły.


 DEKLARACJE MATURALNE 2017
 publikacja: 2016-09-21 16:37   aktualizacja: 2016-09-21 16:37(0)

Każdy z przystępujących (tegoroczni uczniowie klas trzecich i maturzyści z poprzednich roczników) do egzaminu maturalnego w maju 2017 roku zobowiązany jest do pobrania ze strony http://maturzysta.vulcan.pl/ właściwej Deklaracji oraz wypełnienia za pomocą programu Acrobat Reader XI (w przypadku braku tej wersji programu na własnym komputerze należy go pobrać i zainstalować) i przesłania jej w formie elektronicznej na adres prace@informat.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2016 r. włącznie. Proszę pamiętać o podpisaniu się w e-mailu. Jednocześnie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją wypełniania elektronicznej deklaracji maturalnej i przykładowym wzorem deklaracji elektronicznej. Prosimy o niedokonywanie żadnych zmian w deklaracjach elektronicznych po ich ostatecznym zapisaniu na dysku swojego komputera. Za prawidłowe wypełnienie deklaracji i przesłanie pliku zgodnego ze stanem faktycznym odpowiada wyłącznie wypełniający. Deklaracja tegorocznych uczniów klas III zostanie wydrukowana i przedłożona do podpisu, zaś absolwenci z poprzednich roczników zobowiązani są dodatkowo do wydrukowania, podpisania i złożenia wersji papierowej (zgodnej z przesłaną wersją elektroniczną)  w sekretariacie szkoły. Ponadto przypominamy, że ostateczne wprowadzenie zmian w deklaracjach upływa w dniu 7 lutego 2017 r. i jest dokonywane wyłącznie w sekretariacie szkoły.

U W A G A !
Uczniowie klas trzecich i ich rodzice zobowiązani są do zapoznania się z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 ogłoszonym w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. na stronie http://www.cke.edu.pl/ .

Dyslektycy i uczniowie z innymi dysfunkcjami, w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, składają u wicedyrektora szkoły odpowiednie zaświadczenia (opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania) w nieprzekraczalnym terminie do 13 października 2016 r.

Więcej informacji o egzaminie maturalnym znajduje się pod zakładką MATURA. 


 STYPENDIA
 publikacja: 2016-09-03 19:10   aktualizacja: 2016-09-03 19:10(0)

Pod zakładką Pedagog/Psycholog znajdują się ważne informacje o stypendiach dla uczniów. Wnioski można składać w terminie do 14.09.2016 r. włącznie.


 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
 publikacja: 2016-08-29 9:06   aktualizacja: 2016-08-29 9:06(0)

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się we czwartek, 1 września 2016 r. wg harmonogramu:

  • klasy drugie i trzecie g. 8.00 w salach lekcyjnych
  • klasy pierwsze - g. 9.00 w sali 1-2, a następnie w salach lekcyjnych.

  


 

 WSTĘPNE TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH W SIERPNIU 2016 ROKU
 publikacja: 2016-07-02 18:24   aktualizacja: 2016-08-03 13:11(1)

Egzaminy poprawkowe odbędą się według następujacego harmonogramu:

  • Historia, WOS - piątek, 26.08.2016 r., g. 8.00
  • Matematyka - poniedziałek, 29.08.2016 r., g. 8.00
  • J. angielski - poniedziałek, 29.08.2016 r., g. 8.00
  • J. niemiecki - poniedziałek, 29.08.2016 r., g. 8.00
  • J. polski - wtorek, 30.08.2016 r., g. 8.00
  • Chemia - wtorek, 30.08.2016 r., g. 8.00

Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Terminy egzaminów mogą ulec zmianie. Aby potwierdzić terminy oraz godzinę rozpoczęcia egzaminu należy zadzwonić do sekretariatu w dniach 24, 25 sierpnia. WYNIKI KONKURSU "WSPÓLNA EUROPA"
 publikacja: 2016-07-02 18:13   aktualizacja: 2016-07-02 18:13(0)

Po kilku etapach międzyszkolnej rywalizacji zwyciężyła uczennica z klasy 1 D - Natalia Józwiak, 2 miejsce zajął Jakub Augustyniak a 3 - Dominika Matyjasik (oboje z XIX LO im. Powstańców Warszawy). Zwycięzcom, a także wszystkim pozostałym uczestnikom II etapu Konkursu serdecznie gratulujemy! SPOTKANIE Z MISJONARZEM
 publikacja: 2016-07-02 18:00   aktualizacja: 2016-07-04 20:26(1)

W czwartek, 9 czerwca w naszym liceum odbyło się spotkanie uczniów z misjonarzem, ojcem Nathanielem Kagwinem. Ksiądz Nathaniel pochodzi z Kenii, a od trzech lat pracuje w Polsce, w Kiełpinie pod Warszawą. Duszpasterz w sposób niezwykle ciekawy i barwny opowiadał o swoim dzieciństwie, życiu i wykonywanej przez siebie pracy. Uświadomił nam jakie są realia życia w Afryce i jak wielu ludzi potrzebuje pomocy. Ksiądz wykazał się niesamowitą umiejętnością nawiązywania kontaktu ze słuchaczem, jego polszczyzna mimo oczywistych braków, była na tyle zrozumiała, że mogliśmy porozumiewać się bez najmniejszego problemu. Dzięki uprzejmości duchownego nauczyliśmy się, jak brzmi przywitanie w jego ojczystym języku - kikuju. Kapłan zwrócił uwagę na to, jak ważna w życiu człowieka jest wiara i jak dużo zawdzięczamy Bogu. Mogliśmy poznać kulturę afrykańską i zastanowić się jakie wartości powinny przodować w naszym życiu. Cieszmy się, że istnieje tak wiele osób, które poświęcają swoje życie na pomoc innym. Dzięki tej lekcji wielu z nas zrozumiało, że należy doceniać to co się ma, ponieważ są ludzie, którzy żyją w dużo gorszych warunkach, nie mając dachu nad głową czy dostępu do edukacji, żywności i czystej wody pitnej, nie mówiąc już o takich dobrach jak telefon czy komputer, które dla nas stanowią element codzienności.

   


 PAINTBALL
 publikacja: 2016-07-02 17:45   aktualizacja: 2016-07-02 17:45(0)

Jak co roku dużym zainteresowaniem wśród uczniów i uczennic cieszyło się szkolne wydarzenie paintballowe realizowane w specjalnie wynajętej profesjonalnej hali. Paintball to doskonała okazja do nauki współpracy w grupie, integracji środowiska szkolnego oraz znacznego wysiłku fizycznego. Z zamieszczonego zdjęcia pozdrawiamy całe środowisko XII LO a przyszłych uczniów Sienkiewicza już zapraszamy na wspólną zabawę w nowym roku szkolnym. WOLSKIE REGATY DLA XII LO!
 publikacja: 2016-07-02 17:37   aktualizacja: 2016-07-02 17:37(0)

Ostatnie zawody sportowe w roku szkolnym 2015/2016, w których wzięła udział reprezentacja naszego liceum, okazały się potwierdzeniem siły jaka drzemie w naszych wychowankach. VII Otwarte Mistrzostwa Woli o Puchar Dyrektora XL LO w wioślarstwie halowym były miłym zwieńczeniem całorocznych sportowych zmagań uczniów Sienkiewicza w rozgrywkach dzielnicowych, warszawskich i ogólnopolskich. I miejsce we wspomnianym turnieju to znaczące osiągniecie! Zawodnikom serdecznie gratulujemy oraz życzymy, aby równie dobry kurs po złote medale i laury dla swojego LO odebrali w przyszłym roku szkolnym.


 AKCJA "ŻONKILE"
 publikacja: 2016-07-02 17:29   aktualizacja: 2016-07-10 18:17(1)

Samorząd Uczniowski jeszcze raz dziękuje wszystkim wolontariuszom, a także opiekunce szkolnego wolontariatu - Pani Małgorzacie Stroińskiej-Staudt oraz Pani Ewie Zielińskiej za przygotowanie i przeprowadzenie całej akcji. Pod adresem https://youtu.be/zUVVe-507vE zamieściliśmy film z tego wydarzenia.

 


 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO
 publikacja: 2016-07-02 17:15   aktualizacja: 2016-07-02 17:15(0)

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy opublikował artykuł "Jak postępować w przypadku zagrożenia" na stronie internetowej "Bezpieczna Warszawa": http://bezpieczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/jak-postępować-w-przypadku-zagrożenia. Ponadto prosimy o zapoznanie się z przesłaną informacją "Jak postępować w przypadku zagrożenia terrorystycznego". RAZEM PRZECIW DOPALACZOM!
 publikacja: 2016-05-19 21:29   aktualizacja: 2016-05-19 21:29(0)

Mając na uwadze wartość społeczną inicjatywy reprezentacja uczniów liceum uczestniczyła w wydarzeniu profilaktyczno – sportowym „Nie ryzykuj! Razem przeciw dopalaczom”. Zmaganiom siatkarskim toczącym się w przepięknej wolskiej hali „Koło” towarzyszyły liczne inicjatywy profilaktyczne. Projekcja filmu „Narkotyki. Dopalacze”, możliwość rozmowy z policjantami o zagrożeniach związanych z używaniem przez młodzież dopalaczy, warsztat zrealizowany przez reprezentanta Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie to tylko część wydarzeń, w których uczestniczyli nasi uczniowie. Nie możemy nie wspomnieć o rozmowie i wspólnym zdjęciu z jednym z najwybitniejszych polskich siatkarzy - Pawłem Zagumnym. Dziękujemy za zaproszenie organizatorom przedsięwzięcia: Komendzie Stołecznej Policji, Dyrektorowi Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy oraz Dyrektorowi Biura Sportu. SUKCES W XXVIII FESTIWALU POEZJI WSPÓŁCZESNEJ
 publikacja: 2016-04-25 19:59   aktualizacja: 2016-04-25 19:59(0)

Malwina Kowalczyk i Jola Waligóra - uczennice z klasy III e zostały laureatkami XXVIII Festiwalu Poezji Współczesnej. Serdecznie gratulujemy! DZIELNICOWE ZAWODY PŁYWACKIE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI LICEÓW WOLSKICH
 publikacja: 2016-04-10 18:05   aktualizacja: 2016-04-10 18:05(0)

W dniu 06 kwietnia 2016 roku, na pływalni „Delfin” przy ul. Kasprzaka 1/3 w Warszawie odbyły się Dzielnicowe Zawody Pływackie dla Uczniów i Nauczycieli Liceów Wolskich. Do rozgrywek zgłosiło się 109 zawodników z dziesięciu szkół. Organizatorem imprezy było XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola. Imprezę uświetnił swoją obecnością Pan Arkadiusz Werelich Naczelnik Wydziału Sportu i Promocji Dzielnicy Wola, który wraz z Panią Elżbietą Wysmołek Dyrektorem XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza oficjalnie otworzył zawody.

   


 ZEBRANIA KLASOWE
 publikacja: 2016-03-31 14:50   aktualizacja: 2016-04-04 14:18(1)

środę, 6 kwietnia 2016 r. odbędą się zebrania z rodzicami uczniów większości klas (klasy I B, I D, I E, II A, II B, II F, III A, III B, III C, III D i III F - o godz. 17:00, a klasy II C, II D, II E i III E - o godz. 18:00). Będzie to również Dzień Otwarty i podamy zagrożenia w klasach maturalnych.


 ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
 publikacja: 2016-03-25 19:34   aktualizacja: 2016-03-25 19:34(0)

 


 


 KONKURS "WSPÓLNA EUROPA"
 publikacja: 2016-03-25 19:29   aktualizacja: 2016-03-25 19:29(0)

Zapraszamy do udziału w konkursie „Wspólna Europa” - VI Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i ich dziedzictwie kulturowym. W tegorocznej edycji wiedza o Nowej Zelandii. Szczegółowe informacje i harmonogram w zakładce konkursy.


 SALON EDUKACYJNY "PERSPEKTYWY 2016"
 publikacja: 2016-03-25 19:25   aktualizacja: 2016-03-25 19:25(0)

W dniach 25-27 lutego 2016 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się Salon Edukacyjny 2016, w którym brało udział nasze Liceum. Odwiedziło nas bardzo wielu kandydatów, zaciekawionych różnorodnością profili oraz możliwością uczenia się sześciu języków obcych, z których największą popularnością cieszyły się te z Europy Południowej. Wystrój stoiska został w całości przygotowany przez uczniów XII L.O. i budził duże zainteresowanie. Dziękujemy wszystkim, którzy zawitali do nas w tych dniach. Zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbędzie się 22 kwietnia 2016 r. o godz. 18:00 w siedzibie Liceum.

  


 SPOTKANIE Z MARSZAŁKIEM SENATU
 publikacja: 2016-03-25 18:52   aktualizacja: 2016-03-25 18:52(0)

7 marca 2016 r. uczniowie naszego Liceum spotkali się z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Okazją do spotkania było wręczenie przedstawicielowi grona pedagogicznego – Michałowi Kadejowi - uchwały Senatu z 18 grudnia 2015 r., ustanawiającej rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza.
Podczas spotkania Marszałek Senatu, wspominając o roli Izby w systemie konstytucyjnym, wymienił jej podstawowe uprawnienia, czyli możliwość występowania z inicjatywą ustawodawczą, wnoszenia poprawek do ustaw uchwalanych przez Sejm i podejmowania uchwał okolicznościowych. Jedną z nich jest właśnie uchwała podkreślająca wagę twórczości patrona naszego Liceum, Henryka Sienkiewicza w literaturze polskiej.
Mówiąc o roli Senatu jako opiekuna Polonii i Polaków za granicą, marszałek Stanisław Karczewski wspomniał nieżyjącego już marszałka I kadencji Andrzeja Stelmachowskiego, który był wielkim orędownikiem opieki Senatu nad rodakami za granicą. Odnosząc się do emigracji młodych Polaków, marszałek podkreślił, że państwo polskie stara się, aby młodzież chciała mieszkać, uczyć się, zakładać rodziny i pracować w Polsce, a także o to, aby ci, którzy przebywają za granicą, pamiętali o polskich korzeniach i tradycjach.

  


 KOLEJNY ETAP PROJEKTU "WOLA DAWNIEJ I DZIŚ"
 publikacja: 2016-03-01 19:31   aktualizacja: 2016-03-01 19:31(0)

Klasa 2f realizując kolejny etap projektu "Wola dawniej i dziś" odbyła wycieczkę szlakiem zakładów przemysłowych na Woli. Uczniowie odwiedzili fabrykę Norblina, Polfę, Zakłady Róży Luksemburg oraz Gazownię. Wycieczka w przeszłość zowocowała mini konkursem fotograficznym. Uczniowie musieli sfotografować obiekt współcześnie oraz ze strony archiwum Woli wybrać zdjęcie tego samego obiektu w przeszłości.

  


 SUKCES W KOSMICZNYM KONKURSIE "HELIOS"
 publikacja: 2016-01-24 18:22   aktualizacja: 2016-01-24 18:22(0)

W czwartek, 21 stycznia 2016 r. o godzinie 11:00 odbył się finał XIV edycji Kosmicznego Konkursu HELIOS pod patronatem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, do którego zakwalifikowano 10 spośród kilkudziesięciu uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa mazowieckiego, w tym dwoje uczniów reprezentujących naszą szkołę - Izabela Sidor z klasy I C i Wacław Dzięcioł z III D pod opieką p. Marcina Janeckiego. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu i zaprezentowaniu swojej pracy na jeden z tematów: "Odkrycia sondy New Horizons", "Księżyce" lub "Moje obserwacje nieba". Finaliści Oprócz okolicznościowych dyplomów otrzymali cenne nagrody rzeczowe (teleskop Spinor Optics N-114/900 EQ -1, lornetkę astronomiczną Celestron SkyMaster 15x70 (BaK-4) oraz obrotowe mapy nieba) ufundowane przez sklep Teleskopy.pl oraz zbiory zadań maturalnych wydane przez Nową Erę. Serdecznie gratulujemy sukcesu !!!

   


 DUPLIKATY LEGITYMACJI I ŚWIADECTW SZKOLNYCH
 publikacja: 2016-01-20 12:38   aktualizacja: 2016-01-20 12:38(0)

W związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2016 r., za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub duplikatu świadectwa, należy uiścić opłatę w wysokości 9 zł (za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej) lub 26 zł (za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego) na konto DBFO Warszawa-Wola:

94 1030 1508 0000 0005 5085 0028.

Proszę wypełnić blankiet polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej według zamieszczonego poniżej wzoru: KONKURS "MOJA WIZJA KARIERY"
 publikacja: 2016-01-20 12:23   aktualizacja: 2016-01-20 12:23(0)

XII LO im. H. Sienkiewicza zaprasza, młodzież wolskich szkół ponadgimnazjalnych, do udziału w konkursie „Moja wizja kariery”. Konkurs ten dotyczy problematyki doradztwa zawodowego i ma na celu uświadomienie uczniom wagi podejmowanych przez nich decyzji edukacyjnych i zawodowych. Naszym celem jest popularyzacja wśród uczniów liceów Dzielnicy Wola wiedzy z zakresu problematyki planowania kariery, pogłębianie samoświadomości na temat wpływu na przebieg własnej kariery. Konkurs ma pełnić rolę forum wymiany myśli, doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących planowania własnej kariery, a także ma być pomocny w dokonywaniu wyboru przez uczniów dalszej drogi kształcenia. Powstałe w ramach konkursu prace powinny mieć charakter prezentacji z uwzględnieniem faktu, iż oceniana będzie strona merytoryczna, techniczna i artystyczna nadesłanych prac. Prezentacje powinny dotyczyć wizji rozwoju zawodowego, planowania kariery, zainteresowań ucznia. Przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody. Więcej szczegółowych informacji znajduje się pod zakładką KONKURSY / Moja wizja kariery.


 ZEBRANIA KLASOWE
 publikacja: 2016-01-11 19:22   aktualizacja: 2016-01-11 19:22(0)

W środę, 13 stycznia 2016 r. (klasy I A, I B, I C, I D, I E, II A, II B, II C, II D, II F i III E - o godz. 17:00, a klasy II E, III A, III B, III C, III D i III F - o godz. 18:00) odbędą się zebrania klasowe. Podczas spotkań spotkań będzie można uzyskać informacje o wynikach klasyfikacji śródrocznej. Szczegółowy harmonogram zostanie wywieszony na terenie szkoły.


 OGÓLNOPOLSKI SUKCES DRUŻYNY W FUTSALU
 publikacja: 2015-12-12 18:43   aktualizacja: 2015-12-12 18:43(0)

Stworzyliśmy drużynę, która dumnie z sukcesami reprezentuje XII LO im.Henryka Sienkiewicza na arenie ogólnopolskiej. Rozgrywany w miniony weekend finałowy turnieju cyklu zawodów ”Z SKS-u do AZS-u” był potwierdzeniem jakości i poziomu sportowego drużyny. Mocno obsadzone dwudniowe zmagania najlepszych drużyn z poszczególnych miast zakończyliśmy na trzecim miejscu. Gratulujemy wyniku, cieszymy się z sukcesu i postawy uczniów, którzy godnie reprezentowali Warszawę w nowych, lśniących czarnych koszulach. GALA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "WOLA WCZORAJ I DZIŚ"
 publikacja: 2015-12-12 17:44   aktualizacja: 2015-12-12 17:44(0)

30 listopada 2015 r. w LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Batalionu „Zośka” odbyła się uroczysta gala konkursu fotograficznego „Wola wczoraj i dziś” podsumowującego I etap projektu realizowanego w liceach ogólnokształcących „Wolskie ślady historii” zorganizowanego przez Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Uczniowie Sienkiewicza zdobyli nagrody i wyróżnienia: Magdalena Jakubowska uczennica klasy 2f została laureatką a wyróżnienia otrzymali Krzysztof Socik z klasy 2f oraz Mikołaj Brzykcy z klasy Ia. Dodatkowymi nagrodami były kalendarze z wydrukowanymi zdjęciami laureatów.

   


 WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE PIOSENKI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ
 publikacja: 2015-12-12 16:57   aktualizacja: 2015-12-12 16:57(0)

W dniu 17 listopada 2015 roku odbył się Konkurs Piosenki Niepodległościowej. Naszą szkołę reprezentowała Oliwia Sekrecka uczennica klasy 2b. Oliwia pod opieką pani I. Jarząbek została wyróżniona. Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy kolejnego już artystycznego sukcesu.


 PODRÓŻ DO PRZYSZŁOŚCI MASZYNĄ EINSTEINA
 publikacja: 2015-12-11 16:39   aktualizacja: 2015-12-11 16:39(0)

W sobotę, 12 grudnia o godz. 12.00 w Pałacu Kultury i Nauki mieszkańcy, urzędnicy i osoby pracujące nad strategią rozwoju Warszawy do 2030 r. wspólnie zbudują miasto-maszynę. Zadziała tylko wtedy, jeśli wszyscy będą ze sobą współpracować. Miasto - Maszyna Einsteina działać będzie na zasadzie domina. W ciągu 4 godzin, ponad 30 zespołów składających się z mieszkańców stolicy, urzędników oraz członków grup roboczych pracujących nad strategią #Warszawa2030 wspólnymi siłami uruchomi Maszynę Einsteina. Każdy zespół będzie mieć do dyspozycji swoją przestrzeń, stół oraz materiały, z których zaprojektuje i zbuduje mechaniczne rozwiązania symbolizujące części miasta. Puszczona w ruch, tak jak domino, przebędzie ciekawą drogę uruchamiając po kolei każdą ze zbudowanych części. Aby miasto-maszyna zadziałało, wszyscy konstruktorzy muszą współpracować i odpowiednio połączyć poszczególne części. Spotkanie z Maszyną Einsteina nie będzie jednak tylko zabawą. Aby ją poruszyć trzeba się poznać, wzajemnie słuchać i współpracować. Trzeba wykazać się też kreatywnością. Właśnie te wartości będą przyświecały budowniczym w trakcie tego wydarzenia. Tylko poprzez wspólne działania i dialog będzie można uruchomić Maszynę. Postulaty zebrane w czasie budowy pokażą obraz wartości warszawiaków i ich wizji miasta przyszłości. Zapraszamy mieszkańców Warszawy do wspólnej zabawy połączonej z możliwością przedstawienia swojej wizji przyszłości naszego miasta. Regulamin uczestnictwa oraz rejestracja poprzez stronę BLOCKEDmaszyna2030[.]plBLOCKED. Więcej informacji o budowie strategii rozwoju Warszawy do 2030 r.: www.2030.um.warszawa.pl.


 II MIEJSCE W KONKURSIE „SAVOIR - VIVRE. OBYCIE UMILA ŻYCIE”
 publikacja: 2015-11-24 17:39   aktualizacja: 2015-11-24 17:39(0)

Z radością informujemy, że w finale, który odbył się 20 listopada 2015 r., reprezentacja naszego liceum w składzie: Aneta Hieronimczuk, Magdalena Janiszewska, Karolina Milewska, Marta Misztal i Weronika Pławińska (wszystkie z klasy III D) zdobyła II miejsce w XII Mazowieckim Konkursie „Savoir – vivre. Obycie umila życie” zorganizowanym przez Dom Kultury Włochy. Dzięki temu, że „Obycie umila życie” jest konkursem wieloetapowym, obok walorów edukacyjnych zapewnia również dobrą zabawę i zdrową rywalizację. Pierwszy etap konkursu obejmował wewnętrzne eliminacje prowadzone na terenie szkół. Drugi – półfinał miał formę pisemnego testu, w którym uczestniczyły drużyny wytypowane przez szkoły. Finał z udziałem publiczności rozegrał się między trzema zespołami, które zdobyły w teście najwięcej punktów w swojej kategorii wiekowej. Ten etap konkursu łączy wiedzę teoretyczną z praktyką.  Drużynie gratulujemy sukcesu!


 WARSZTATY RUMUŃSKIE
 publikacja: 2015-11-24 16:41   aktualizacja: 2015-11-26 19:24(1)

17 listopada odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu "Rumunia". Tym razem z prof. Kazimierzem Jurczakiem - byłym konsulem w Bukareszcie, teraz pracownikiem Uniwersytetów Jagiellońskiego i Warszawskiego. Tematem spotkania była współczesna Rumunia. Profesor mówiąc o historii tego kraju, poruszył również zagadnienia gospodarcze - obecnie wysoki wskaźnik wzrostu gospodarczego ; społeczne - stereotyp Rumuna, który choć dzisiaj nieprawdziwy wciąż w nas "pokutuje". Profesor swoją opowieść ubarwiał anegdotami, być może zachęcił kogoś do wyjazdu do Rumunii.

 


 SUKCES W WARSZAWSKIM KONKURSIE PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
 publikacja: 2015-11-24 16:03   aktualizacja: 2015-11-24 16:03(0)

W dniach 19-20 listopada 2015 roku odbył się Warszawski Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Nasza uczennica Oliwia Sekrecka zajęła I miejsce, pokonując tym samym 120 osób. Oliwia zaśpiewała piosenkę w języku rosyjskim. Jury oceniało, oprócz ogólnego wyrazu artystycznego, poprawność językową, będącą najistotniejszym kryterium oceny. Uczennicę do występu przygotowywała pani profesor Izabella Jarząbek. Serdecznie gratulujemy!


 PIŁKARZE NOŻNI MISTRZAMI WARSZAWY!
 publikacja: 2015-11-24 10:38   aktualizacja: 2015-11-24 10:38(0)

W niedzielne popołudnie 22 listopada piłkarska reprezentacja liceum zdobyła tytuł najlepszej futsalowej drużyny w Warszawie. Piłkarski turniej „Z SKS-u do AZS-u” zorganizowany przez Akademicki Związek Sportowy Środowisko Warszawa zakończył się triumfem szkolnej reprezentacji. Niedzielne zwycięstwo jest prestiżowe i zobowiązujące. Już za dwa tygodnie wracamy do halowej rywalizacji reprezentując Warszawę na arenie ogólnopolskiej. Emocji nie zabraknie. Walczymy o złoto! KAMPANIA "MOJA WOLA - JEŻDŻĘ, NIE PIJĘ"
 publikacja: 2015-11-21 17:22   aktualizacja: 2015-11-21 17:22(0)

Nasza szkoła włączyła się w Kampanię "Moja Wola - jeżdżę, nie piję", prowadzoną przez Urząd Dzielnicy Wola oraz Stowarzyszenie INTRA. Więcej informacji znajduje się na stronie Stowarzyszenia: http://www.stowarzyszenieintra.org.pl/. Zachęcamy Państwa do polubienia funpage'a https://www.facebook.com/mojawola.
Aktualnie odbywa się sonda badająca opinię mieszkańców Woli na temat problemu nietrzeźwych kierowców. W imieniu organizatorów akcji zwracamy się do wszystkich uczniów naszej szkoły i ich rodziców z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety dostępnej na stronie: http://www.interankiety.pl/interankieta/2cbd2bfa71be1ed3868370ff772d5bbb. Będzie ona aktywna do 27.11.2015 roku.


 ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA TYTONIU 
 publikacja: 2015-11-21 16:56   aktualizacja: 2015-11-21 16:56(0)

19 listopada obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, poświęcony profilaktyce nikotynowej. Przypada on zawsze w trzeci czwartek listopada. Więcej informacji o prowadzonej kampanii na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie (http://pssewarszawa.pis.gov.pl).


 ZAKWALIFIKOWALIŚMY SIĘ DO FINAŁU KONKURSU „SAVOIR - VIVRE. OBYCIE UMILA ŻYCIE”
 publikacja: 2015-11-14 16:39   aktualizacja: 2015-11-14 16:39(0)

Z radością informujemy, że reprezentacja naszego liceum zakwalifikowała się do finału XII Mazowieckiego Konkursu „Savoir – vivre. Obycie umila życie” zorganizowanego przez Dom Kultury Włochy. Uczennice z klasy III d pomyślnie przeszły eliminacje półfinałowe, w których udział wzięły łącznie 23 szkoły ponadgimnazjalne, w tym 18 warszawskich. Ostatecznie do finału w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zakwalifikowały się trzy drużyny. Finał odbędzie się 20 listopada o godz. 12.00 w Sali Okęckiej Domu Kultury Włochy. Tegoroczne zwycięstwo w półfinałowych zmaganiach stanowi chlubną kontynuację pasma sukcesów z lat minionych. Drużynie życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach!


 SUKCES W „TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA”
 publikacja: 2015-11-14 16:27   aktualizacja: 2015-11-14 16:27(0)

Magdalena Januszewska, uczennica klasy III d, jest autorką utworu poetyckiego, który został zakwalifikowany do finału konkursu *"Turniej Jednego Wiersza" odbywającego się w ramach Wiosennych Konfrontacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży 2016.* Turniej organizuje Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej. Finał konkursu odbędzie się we wtorek, 1 grudnia 2015 r., o godz. 17.00 na Scenie Staromiejskiej SCEK. Finaliści zaprezentują swoje utwory przed liczną publicznością i przed jurorami konkursu. Serdecznie gratulujemy sukcesu, tym bardziej, że już sam fakt kwalifikacji do finału to niebywałe wprost osiągnięcie. Madziu, trzymamy kciuki za udany finał!


 "MOJA WOLA - JEŻDŻĘ, NIE PIJĘ"
 publikacja: 2015-11-07 19:22   aktualizacja: 2015-11-08 17:39(1)

Urzęd Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy oraz Stowarzyszenie INTRA ogłosiło kampanię informacyjno-edukacyjną "Moja Wola - jeżdżę, nie piję" dotyczącej problemu nietrzeźwych kierowców na terenie Dzielnicy Wola. Kampania jest współfinansowana przez Urząd Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy i będzie realizowana w listopadzie oraz grudniu 2015 r. Celem akcji jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców poprzez ważne podmioty w społeczności lokalnej - zachęcając ich do skutecznego reagowania wobec nietrzeźwych kierowców oraz powstrzymania się przed siadaniem za kierownicą po spożyciu alkoholu. Jednocześnie utworzono specjalną stronę fanpage'a na Facebooku: https://www.facebook.com/mojawola.

  


 WIELKI SUKCES NASZYCH UCZNIÓW!
 publikacja: 2015-10-31 19:12   aktualizacja: 2015-10-31 19:12(0)

5 października 2015 roku odbył się pierwszy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Sporcie i Zdrowiu. Z 15 tysięcy uczestników w całym kraju i 6 tysięcy z okręgu warszawskiego, do finałowej trzydziestki etapu okręgowego zakwalifikowało się aż sześciu uczniów (Aleksandra Wasilewska, Grzegorz Rolański, Jacek Hermanowicz, Kamil Korzeń, Kamil Mieszczanin i Marika Szabłowska) naszego Liceum.
Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej rywalizacji!
II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Sporcie i Zdrowiu odbędzie się w naszej szkole w dniu 6 listopada 2015 roku.


 JESTEŚMY RÓWNIEŻ NA FACEBOOKU
 publikacja: 2015-10-23 20:35   aktualizacja: 2015-10-31 15:52(1)

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin Naszego Liceum na oficjalnej stronie Facebooka https://www.facebook.com/12losienkiewiczwarszawa/.


 WARSZTATY RUMUŃSKIE
 publikacja: 2015-10-23 20:28   aktualizacja: 2015-10-23 20:28(0)

W ubiegły czwartek /15X/ warsztatami językowymi w klasie II D i II E rozpoczęliśmy współpracę z Rumuńskim Instytutem Kultury (ICR). Rumuński Instytut Kultury jest instytucją rządową, której celem jest promocja kultury i dziedzictwa narodowego Rumunii. Przed nami następujące bloki tematyczne: historia, kuchnia, święta i tradycje, atrakcje turystyczne, wielokulturowość,współczesna Rumunia, stereotypy oraz spotkania z ekspertami. Język rumuński dla osób uczących się języków romańskich nie okazał się trudny. Słownictwo pokrywa się w ok.70% z językiem włoskim, trochę trudniej było z wymową. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie w listopadzie z Kazimierzem Jurczakiem - (rumunistą i byłym konsulem RP w Bukareszcie).

  


 ZAJĘCIA LABORATORYJNE NA WYDZIALE FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 publikacja: 2015-10-17 18:41   aktualizacja: 2015-10-17 21:17(1)

W piątek, 16 października 2015 r. klasa II a pod opieką p. Piotra Jóźwika udała się na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 7. Podczas zajęć, które odbyły się na Pracowni Podstaw Fizyki, uczniowie przeprowadzali eksperymenty w zespołach dwuosobowych pod kierunkiem pracowników wydziału. Wykonywali liczne zadania z zakresu: ciepła topnienia lodu, ciepła Joule'a, interferencji i dyfrakcji światła laserowego oraz optyki geometrycznej z uwzględnieniem właściwości układu soczewek. Oprócz zagadnień czysto fizycznych, należało również wykorzystać wiedzę z matematyki i informatyki. Dwugodzinne ćwiczenia były dla uczestników niepowtarzalną okazją skorzystania z profesjonalnie przygotowanych stanowisk pracy i przeprowadzenia doświadczeń niemożliwych do wykonania w warunkach szkolnych.


 ŚWIĘTO ULICY SIENNEJ
 publikacja: 2015-10-07 19:59   aktualizacja: 2016-01-10 15:53(1)

„Święto Ulicy Siennej” to impreza o charakterze kulturalno- edukacyjnym organizowana przez Stowarzyszenie Sienna 53 z udziałem partnerów: XII LO im. H. Sienkiewicza, które w 2015 roku obchodzi swoje 25lecie istnienia, Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Zasadniczym celem i powodem zorganizowania „święta” jest chęć trwałego wpisania jednej z najstarszych ulic Warszawy w mapę interaktywnych działań na rzecz społeczności lokalnych Stolicy. Chcemy, przywrócenia pamięci o tym miejscu jako niepowtarzalnego styku przeszłości z teraźniejszością, wielkiej i tragicznej historii z dynamicznie rozwijająca się, nowoczesną i ciekawą urbanistycznie częścią miasta. "Święto Ulicy Siennej" jest okazją do rodzinnego spędzenia czasu, zapoznaniu się z ofertą lokalnych instytucji oraz uczynienia z XII Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza szkoły, ważnej dla środowiska lokalnego, ośrodka kulturotwórczego, zgodnie z priorytetem MEN na rok szkolny 2015/16. Zapraszamy mieszkańców Warszawy - dorosłych, młodzież, dzieci, mieszkańców okolicznych ulic, uczniów i absolwentów liceów ogólnokształcących i gimnazjów oraz nauczycieli, rodziny i osoby samotne, osoby w każdym wieku (dzieci, młodzież i osoby starsze). Aktualne informacje o "Święcie Ulicy Siennej" są dostępne na facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/events/1646300328982941/‎

   


 ZAJĘCIA W PARLAMENCIE RP
 publikacja: 2015-10-07 19:37   aktualizacja: 2015-10-07 19:37(0)

5 października klasa 2f wybrała się na zajęcia do Parlamentu. Uczniowie zwiedzili salę sejmową i senatorską, przypomnieli sobie proces legislacyjny oraz wzięli udział w warsztatach “Obywatel to ja”, podczas których uczyli się pisać petycji do senatu.

  


 ODSŁONIĘCIE POMNIKA "INKI"
 publikacja: 2015-10-05 20:00   aktualizacja: 2015-10-05 20:00(0)

Dnia 3 października młodzież z XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza wzięła udział w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnik Danuty Siedzikówny ps. „Inka”. 17-letnia sanitariuszki i łączniczka AK została zamordowana przez komunistów 28 sierpnia 1946 roku. Mszy św. przewodniczył ks. bp Piotr Jarecki, odsłonięcia pomnika dokonała Danuta Ciesielska, siostrzenica "Inki" i ks. Sylwester Jeż, dyrektor zespołu szkół, przy którym stoi monument. Młodzież swoją postawą potwierdziła, że ostatnie słowa Inki z grypsu do babci „zachowałam się jak trzeba” nie tracą na aktualności. Dziś, gdy żyjemy w wolnej ojczyźnie, pamięć o tych, którzy oddali dla niej swoje życie, jest naszym moralnym obowiązkiem.

  


 UROCZYSTOŚĆ POD POMNIKIEM POLEGLI NIEPOKONANI
 publikacja: 2015-10-04 20:12   aktualizacja: 2015-10-04 20:12(0)

25 września Sejm RP przez aklamację ustanowił dzień 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. Projekt uchwały zainicjowali i przygotowali: pani Wanda Traczyk-Stawska ze Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy, prof. Leszek Żukowski, Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK oraz poseł Michał Szczerba, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Woli.
Ustanowienie Dnia Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy jest szczególnie ważne dla Woli oraz jej mieszkańców.
W piątek, 2 października uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza wzięli udział w Uroczystości pod Pomnikiem - mogiłą Polegli Niepokonani - hołdzie złożonym mieszkańcom stolicy, którzy wspierając walczących powstańców złożyli ofiarę życia oraz tym, którzy po kapitulacji Powstania Warszawskiego, wypędzeni zostali z miasta i przeszli gehennę obozów koncentracyjnych, niewolniczej pracy i tułaczki.

  


 WYCIECZKA ROWEROWA
 publikacja: 2015-10-04 19:59   aktualizacja: 2015-10-04 19:59(0)

Pomimo niesprzyjającej aury, w sobotę 26 września, uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 51 wyruszyli na wspólną wycieczkę rowerową Szlakiem Powstania Warszawskiego. Wraz z opiekunami i przewodnikiem odwiedziliśmy ważne miejsca dla historii mieszkańców Woli. Trasa wycieczki wiodła od pomnika Polegli Niepokonani poprzez cmentarz powstańczy, aleję pamięci, miejsca straceń wzdłuż ulicy Wolskiej, pomnik upamiętniający Rzeź Woli przy ulicy Górczewskiej aż do kościoła św. Wojciecha, pełniącego rolę obozu przejściowego podczas powstania. Wycieczka okazała się ważną lekcją historii i kształtowania postawy patriotycznej.

  


 SALON MATURZYSTÓW PERSPEKTYWY 2015 NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ
 publikacja: 2015-09-20 18:19   aktualizacja: 2015-09-20 18:19(0)

Tegoroczni maturzyści zdający historię w ostatni piątek /11.09.2015/ w ramach Salonu Maturzystów uczestniczyli w spotkaniu z ekspertem OKE Wandą Królikowską. Tematem spotkania był "Egzamin maturalny z historii – analiza wymagań i zadań egzaminacyjnych". Wykład składał się z dwóch części:
I część – to przypomnienie struktury egzaminu, co zawiera informator maturalny, omówienie tegorocznych wyników matury z historii.
II część – to część ćwiczeniowa, polegajaca na analizie zadań badających umiejętności złożone, po każdym przykładzie omówienie wniosków oraz zadań rozszerzonej odpowiedzi, czyli jak pisać wypracowania?

  


 WIZYTA W POLSKIM RADIU
 publikacja: 2015-09-15 7:23   aktualizacja: 2015-09-18 20:32(1)

W sobotę 12 września 2015 roku uczniowie klasy III d wraz z wychowawczynią odwiedzili gościnne progi polskiego radia. Nie była to pierwsza wycieczka do tej instytucji, ale bez wątpienia wyjątkowa. Tym razem w czasie trzech godzin mieliśmy niebywałą okazję poznać tajniki pracy trzech redakcji: Jedynki, Dwójki i Czwórki oraz wysłuchać mnóstwa ciekawostek na temat pracy dziennikarza radiowego. Serdeczne podziękowania należą się paniom pracującym w Polskim Radiu: pani Agnieszce Rogińskiej – znakomitej spikerce Polskiego Radia i pani Annie Kijak – realizatorowi i zarazem osobie, dla której radio nie ma żadnych tajemnic technicznych. Obie panie poświeciły nam sobotnie przedpołudnie, aby opowiedzieć o swojej pracy. Dzięki ich ogromnej wiedzy i życzliwości mogliśmy poznać dzieje rozgłośni, działanie radia „od kuchni”, poznać wiedzę o zasadach emisji głosu, retoryki, kultury wypowiedzi (nie tylko w radiu) i, co najważniejsze, uczestniczyć w zajęciach praktycznych. Dowiedzieliśmy się, jakie cechy powinien mieć dzienn