XXIX MIĘDZYNARODOWY SALON EDUKACYJNY "PERSPEKTYWY 2018"
 publikacja: 2018-02-18 16:56   aktualizacja: 2018-02-18 16:56(0)

W dniach 22-24 lutego 2018 r. w godzinach 9-16 na IV piętrze Pałacu Kultury i Nauki zaprezentowane zostaną szkoły ponadgimnazjalne. Nasze stoisko (numer 63) będzie zlokalizowane po stronie Sali Kruczkowskiego (patrz plan). Serdecznie zapraszamy wszystkich gimnazjalistów wraz z rodzicami i opiekunami. Jednocześnie informujemy, że Dzień Otwarty dla Gimnazjalistów w budynku naszego liceum przy ul. Siennej 53 róg Al. Jana Pawła II odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy. VIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH I ICH ...
 publikacja: 2018-02-18 16:34   aktualizacja: 2018-02-18 16:34(0)

Zapraszamy do udziału w VIII Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i ich dziedzictwie kulturowym. I etap w formie testu zamkniętego z wiedzy o Kanadzie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 o godz. 9.00 - szczegóły oraz regulamin na stronie Liceum w zakładce konkursy. Chętnych prosimy o informację zwrotną za pośrednictwem e-Dziennika Librus lub zgłoszenia bezpośrednio do Pana Janusza Piróga do dnia 16 kwietnia.


 MAMY MISJE DO SPEŁNIENIA! 
 publikacja: 2018-02-18 16:22   aktualizacja: 2018-02-18 16:22(0)

Serdeczne podziękowania dla XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza napłynęły od Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl za wrażliwość na potrzeby misji i pomoc w przygotowaniu świątecznych ulotek.


 SPOTKANIA ZE ŚWIADKAMI HISTORII 
 publikacja: 2018-02-18 16:17   aktualizacja: 2018-02-18 16:17(0)

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniach ze ŚWIADKAMI HISTORII w ramach dzielnicowych obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Gościem pierwszego z serii spotkań była Pani Stanisława Płońska-Frybes. Jej wspomnienia sięgały dwudziestolecia międzywojennego, powstania warszawskiego i odbudowy stolicy po II wojnie światowej. Młodzież miała okazję spojrzeć na historię z perspektywy zwykłego świadka wydarzeń, nie tą z którą spotyka się w podręcznikach.

  


 WYJAZD EDUKACYJNY DO POZNANIA 
 publikacja: 2018-02-18 16:11   aktualizacja: 2018-02-18 16:11(0)

W dniu 5.12.2017 klasy IE i IIB wyjechały do Poznania / pociągiem / do CKZ na wystawę: "Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst". Uczniowie poza obejrzeniem wystawy wzięli udział w lekcjach muzealnych: EMOCJE I IDEE - Frida Kahlo i Diego Rivera tworzyli sztukę pełną emocji. Byli też zaangażowani ideologicznie, co widać w ich twórczości oraz w pracach artystów z nimi współpracującymi. Podczas lekcji uczniowie zastanawiali się jaką wizję świata chcieli przekazać artyści z Meksyku oraz: OPIS I INTERPRETACJA - W jaki sposób Frida Kahlo widziała siebie, a jak przedstawiali ją inni? Czy w pracach eksponowanych na wystawie można wyczytać te "sposoby widzenia"? Po wystawie była również okazja zobaczyć Jarmark Bożonarodzeniowy.

  


 CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ HONOROWE ODDAWANIE KRWI 
 publikacja: 2018-02-18 15:59   aktualizacja: 2018-02-18 15:59(0)

Nasze Liceum zostało wyróżnione przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowe Centrum Krwi. Otrzymaliśmy certyfikat za zrealizowanie scenariuszy lekcji w ramach akcji "Twoja krew, moje życie" i regularnie przeprowadzane akcje krwiodawstwa organizowane w budynku szkoły, przyczyniając się do uzupełnienia wiedzy na temat Honorowego Oddawania Krwi i kształtowania pozytywnych postaw prospołecznych.


 WARSZTATY O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA 
 publikacja: 2018-02-18 15:50   aktualizacja: 2018-02-18 15:50(0)

20 grudnia 2017 roku klasy biologiczno-chemiczne wzięły udział w warsztatach prowadzonych przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Warsztaty były poświęcone mitom związanym z żywieniem i żywieniu klinicznemu pacjentów. Po feriach odbędą się warsztaty dotyczące diet. Będzie omawiany wpływ różnych, popularnych diet na organizm człowieka.

 


 ZEBRANIA KLASOWE 
 publikacja: 2018-01-08 18:54   aktualizacja: 2018-01-08 18:54(0)

W najbliższą środę, 10 stycznia 2018 r. odbędą się zebrania klasowe z wychowawcami według następującego porządku: o godz. 17 zapraszamy rodziców uczniów klas: Ic, Id, IIa, IIb, IId, IIIb, IIId i IIIe , zaś o godz. 18 - klas: Ia, Ib, Ie, IIc, IIe, IIf i IIIa. Po zakończeniu zapraszamy na Dzień Otwarty z pozostałymi nauczycielami uczącymi w poszczególnych klasach. Głównym tematem spotkań będą wyniki klasyfikacji śródrocznej. Szczegółowy harmonogram zostanie wywieszony na terenie szkoły. Serdecznie zapraszamy. 


 KWALIFIKACJA DO KOLEJNYCH ETAPÓW OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH 
 publikacja: 2017-12-19 19:41   aktualizacja: 2017-12-19 19:41(0)

W sobotę, 9 grudnia 2017 r. odbył się etap okręgowy VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP, w którym uczestniczyło trzech uczniów z naszej szkoły. Do etapu centralnego zakwalifikowała się jedna uczennica - Natalia Józwiak z klasy IIId. Do etapu okręgowego LIX Edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zakwalifikował się Jan Akonom z klasy IIe oraz Mateusz Tyburski z klasy IIIe. Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


 ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 
 publikacja: 2017-12-19 19:26   aktualizacja: 2017-12-19 19:26(0)


 SZLACHETNA PACZKA 
 publikacja: 2017-12-19 19:02   aktualizacja: 2017-12-19 19:02(0)

W tym roku również przygotowaliśmy paczkę dla potrzebujących. Pomogliśmy wielodzietnej rodzinie, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Najważniejszą potrzebą w tej chwili była żywność, ciepłe ubrania oraz środki czystości. Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy wymiernie przyczynili się do tegorocznej zbiórki i pomogli dostarczyć zebrane artykuły.


 PODZIĘKOWANIE OD STOWARZYSZENIA "USŁYSZEĆ ŚWIAT" 
 publikacja: 2017-12-11 20:00   aktualizacja: 2017-12-11 20:00(0)

Serdeczne podziękowania za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w akcję charytatywną "Warto odkręcać" na rzecz ochrony środowiska napłynęły od Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "Usłyszeć Świat". Dzięki temu dzieci z wadą słuchu będą mogły szybciej usłyszeć i powiedzieć kocham do tych, którzy na to czekają od chwili diagnozy głuchoty. Jednocześnie zostaliśmy docenieni za przejaw płynącej z głębi serca empatii oraz zrozumienia dla problemów dzieci z wadami słuchu.


 ZEBRANIA KLASOWE 
 publikacja: 2017-12-11 19:43   aktualizacja: 2017-12-11 19:43(0)

W najbliższą środę, 13 grudnia 2017 r. odbędą się zebrania klasowe z wychowawcami według następującego porządku: o godz. 17 zapraszamy rodziców uczniów klas pierwszych (z wyjątkiem I e), II d i trzecich, zaś o godz. 18 - klas I e i drugich (z wyjątkiem II d). Po zakończeniu zapraszamy na Dzień Otwarty z pozostałymi nauczycielami uczącymi w poszczególnych klasach. Podczas spotkań otrzymają Państwo informację o propozycjach ocen śródrocznych i ewentualnych zagrożeniach oceną niedostateczną. Szczegółowy harmonogram zostanie wywieszony na terenie szkoły. Serdecznie zapraszamy. 


 ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI W NASZEJ SZKOLE
 publikacja: 2017-12-11 19:26   aktualizacja: 2017-12-11 19:26(0)

W dniach 1 – 3 grudnia wolontariusze z naszego liceum po raz kolejny wzięli udział w akcji organizowanej przez Federację Polskich Banków Żywności. Koordynatorami Świątecznej zbiórki żywności w naszej szkole byli niezawodni Ola i Nikodem. Przez trzy dni w całej Polsce udało się zebrać ponad 776 ton długoterminowych produktów spożywczych, z których przygotowanych zostanie aż 1,5 miliona posiłków dla potrzebujących. Tak wspaniały wynik to zasługa zarówno życzliwości ludzi dobrego serca, jak i ciężkiej pracy wolontariuszy. To również świetny dowód na to, że warto pomagać.


 ZAKOŃCZENIE PROJEKTU "BOOK MORNING LIBRARY!" 
 publikacja: 2017-12-11 18:40   aktualizacja: 2017-12-11 18:40(0)

Uczennice - Weronika Godlewska i Katarzyna Mandes, uczęszczające do klasy 1D, wzięły udział w projekcie Book Morning Library!. Projekt jest realizowany przez Bibliotekę Publiczną Gminy Grodzisk Mazowiecki w ramach programu Partnerstwo dla Książki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W dniu 14 grudnia 2017 r., o godz. 10.00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki, przy ul. Spółdzielczej rozpocznie się uroczysta gala z okazji zakończenia pierwszego sezonu programu, na którą specjalne zaproszenie otrzymała klasa I D wraz z dziewczynami. Wśród gości specjalnych będzie Michał Nogaś - dziennikarz, krytyk literacki i przede wszystkim znawca mediów kulturalnych, który opowie o literaturze i promocji czytelnictwa oraz jak efektywnie tworzyć obiektywne i wartościowe media kulturalne na Facebooku. Podczas rozmów kuluarowych będzie można ponadto nawiązać nowe kontakty, porozmawiać z gośćmi i z twórczyniami Book Morning Library!. W czasie spotkania będzie też informacja o nowym projekcie młodzieżowym, którego realizacja jest planowana na rok 2018.


 GRA MIEJSKA "BIEG DO NIEPODLEGŁOŚCI" 
 publikacja: 2017-12-03 17:57   aktualizacja: 2017-12-03 17:57(0)

Dnia 11X grupa uczniów z klasy IE wzięła udział w grze miejskiej - Bieg do Niepodległości. Zadaniem grupy było odszyfrowanie na podstawie krótkich informacji miejsc związanych z walką o niepodległość w XIX i na początku XX. Stąd na naszej trasie znalazł się Grób Nieznanego Żołnierza, miejsce pochówku Dmowskiego na Cmentarzu Bródnowskim czy Pałac Prezydencki, dawniej Namiestnikowski. Zadania wymagały dobrej znajomości topografii Warszawy. Uczniowie poznali nowe miejsca w deszczu i chlodzie, żeby ostateczne zająć II miejsce.

   


 INFORMATOR DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
 publikacja: 2017-12-03 17:41   aktualizacja: 2017-12-03 17:41(0)

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego, przy udziale m. in. pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie, opracowany został "Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością". Adresatami tej wyjątkowo ważnej publikacji są rodzice dzieci, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz opiekunowie wychowujący dzieci z niepełnosprawnością. Jej celem jest przekazanie pełnej wiedzy o systemie wsparcia zarówno w zakresie edukacji, jak i specjalistycznej opieki medycznej. Informator w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakładce - Rodzice i Uczniowie / Informacje bieżące.


 SZKOŁA FILMOWA 
 publikacja: 2017-12-03 17:19   aktualizacja: 2017-12-03 17:19(0)

Klasa IE uczestniczyła w nagraniu programu "Szkola filmowa" w TVN Fabuła. Gośćmi programu byli Jowita Budnik i Wojciech Pszoniak. Podczas rozmowy mogliśmy dowiedzieć się, jak przebiegała ich kariera filmowa i teatralna, usłyszeć z jakimi emocjami trzeba się zmierzyć w zawodzie aktora. Aktorzy dzielili się swoimi doświadczeniami, co było bardzo cenne dla młodej części publiczności.

  


 TYDZIEŃ KONSTYTUCYJNY 
 publikacja: 2017-11-25 19:38   aktualizacja: 2017-11-25 19:38(0)

Dnia 8 listopada klasy 2e i 2d uczestniczyły w projekcie "Tydzień konstytucyjny" przygotowanym przez stowarzyszenie prof. Hołdy. Podczas warsztatów uczniowie pod okiem adwokatów badali kazusy prawne i orzekali na podstawie artukułów konstytucji.

  


 VI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O III RP 
 publikacja: 2017-11-25 19:11   aktualizacja: 2017-11-25 19:11(0)

Dnia 16 listopada 2017r. odbył się etap szkolny VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP. Do etapu okręgowego zakwalifikowały się trzy osoby z naszej szkoły - Joanna Strzelczyk z klasy IIId, Natalia Jóźwiak z klasy 3d oraz Maksymilian Obrębski z klasy IIIe. Życzymy dalszych sukcesów. 


 V OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O PRAWACH CZŁOWIEKA I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM 
 publikacja: 2017-11-25 19:04   aktualizacja: 2017-11-25 19:04(0)

Dnia 9 listopada 2017r. odbył się etap szkolny V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka i Świecie Współczesnym. Do etapu okręgowego zakwalifikowały się dwie osoby z naszej szkoły - Jan Akonom z klasy IIe oraz Maksymilian Obrębski z klasy IIIe. Życzymy dalszych sukcesów. 


 KARTKA DLA POWSTAŃCA
 publikacja: 2017-11-25 18:50   aktualizacja: 2017-11-25 18:50(0)

XII LO im. Henryka Sienkiewicza przystąpiło do akcji "Kartka dla Powstańca". Przez wysyłanie kartek z podziękowaniami i wyrazami szacunku oddajemy hołd żołnierzom walczącym w Powstaniu Warszawskim.


 ZEBRANIA KLASOWE 
 publikacja: 2017-11-12 16:15   aktualizacja: 2017-11-12 16:15(0)

W najbliższą środę, 15 listopada 2017 r. odbędą się zebrania klasowe z wychowawcami według następującego porządku: o godz. 17 zapraszamy rodziców uczniów klas pierwszych i drugich z wyjątkiem I e i II e, zaś o godz. 18 - klas I e, II e i trzecich. Po zakończeniu zapraszamy na Dzień Otwarty z pozostałymi nauczycielami uczącymi w poszczególnych klasach. Szczegółowy harmonogram zostanie wywieszony na terenie szkoły. Serdecznie zapraszmy. 


 WYRÓŻNIENIE W XV KONKURSIE RECYTATORSKIM POEZJI RELIGIJNEJ 
 publikacja: 2017-11-12 16:08   aktualizacja: 2017-11-12 16:08(0)

Z wielką satysfakcją informujemy, że Nasze Liceum otrzymało wyróznienie w XV Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej "Usłysz Panie, moje słowa" dla uczczenia Pontyfikatu św. Jana Pawła II pod honorowym patronatem Metropolity Warszawskiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Serdecznie gratulujemy uczestnikom konkursu i życzymi dalszych sukcesów.  


 SZKOLENIE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW IELTS
 publikacja: 2017-11-12 15:50   aktualizacja: 2017-11-12 15:50(0)

Dowiedz się więcej o IELTS w naszej szkole: terminach, miejscach, strukturze testu i sposobie zapisów. International English Language Testing System (IELTS) to najpopularniejszy obecnie międzynarodowy test z języka angielskiego, służący do celów edukacyjnych i emigracyjnych - rocznie zdaje go prawie trzy miliony osób na całym świecie! 10 000 instytucji edukacyjnych, rządowych i zawodowych w 140 krajach uznaje i stosuje IELTS do weryfikacji umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Osoby zainteresowane udziałem w lekcji przeprowadzonej przez doświadczonego trenera lub trenerkę z British Council, który odwiedzi Was w Naszej Szkole w uzgodnionym terminie i przez 45 minut opowie Wam wszystko o IELTS proszone są o informację zwrotną przesłaną bezpośrednio do Janusza Piroga za pośrednictwem e-dziennika Librus Synergia dodatkowo z podaniem klasy oraz nazwiska aktualnie uczącego nauczyciela języka angielskiego. Termin zgłoszeń, to północ 12 listopada. W zależności od liczby chętnych możliwe jest przeprowadzene zajęć w wybranych klasach lub prezentację na forum całej Szkoły. Zajęcia zostaną najprawdopodobnie przeprowadzone nie wcześniej niż w grudniu 2017.


 42 OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO (ZAWODY SZKOLNE 1 ETAP)
 publikacja: 2017-11-12 15:39   aktualizacja: 2017-11-12 15:39(0)

42 Olimpiada Języka Angielskiego (zawody szkolne 1 etap) zostanie przeprowadzona w dniu 13 listopada o godz. 9.00. Zapraszamy osoby, które zgłosiły nauczycielom prowadzącym zajęcia z j. angielskiego chęć uczestnictwa w olimpiadzie do sal 1-2 w trakcie przerwy lekcyjnej. Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone do sali po godzinie 9.00. Dodatkowe informacje o olimpiadzie (regulamin, przykłady z lat poprzednich) można uzyskać na stronie: http://oja.wsjo.pl/. Wszelkich pozostałych informacji udzielają nauczyciele j. angielskiego: P. Maciej Kosiński oraz P. Janusz Piróg.


 KOSZYKARZE TRZECI W WARSZAWIE !!!
 publikacja: 2017-10-29 15:29   aktualizacja: 2017-10-29 15:29(0)

Męska reprezentacja koszykarzy XII LO stanęła na podium trzeciej edycji zawodów organizowanych przez AZS Środowisko Warszawa „Z SKS-u do AZS-u”. W weekendowych rozgrywkach koszykarze pewnie wyszli z grupy, a w decydującym momencie rozgrywek potwierdzili dobrą dyspozycję, siłę i potencjał, które drzemią w drużynie. Uczniom i opiekunom gratulujemy bardzo dobrego wyniku uzyskanego pośród pozostałych warszawskich szkół ponadgimnazjalnych. Cieszymy się razem z Wami!


 STOWARZYSZENIE "SIENNA 53"
 publikacja: 2017-10-21 18:13   aktualizacja: 2017-10-21 18:13(0)

XII LO im. Henryka Sienkiewicza zawsze było miejscem przyciągającym ciekawych ludzi, których osobowość, pasje i pozaszkolne zainteresowania stanowiły i do dziś stanowią koloryt naszej szkoły.
Za trzy lata przypadnie 30. rocznica powstania liceum i w związku z tym Stowarzyszenie Sienna 53 zainicjowało cykl spotkań, którego bohaterami będą absolwenci. Pragniemy przedstawić uczniom niezwykłe osobowości związane z Sienkiewiczem, rożnorodne pasje, które realizują w swoim życiu oraz pokazać, że sukces może mieć wiele różnych obliczy.
Mamy nadzieję, że spotkania będą inspiracją nie tylko dla uczniów, ale również zachęcą innych do dzielenia się doświadczeniem, pasją i wiedzą.


 PETYCJA
 publikacja: 2017-09-24 17:15   aktualizacja: 2017-09-24 17:15(0)

Zamieszczamy link do przesłanej przez Urząd Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy petycji Szulc-Efekt sp. z o.o. w Warszawie, ul. Poligonowa 1.


 DEKLARACJE MATURALNE 2018
 publikacja: 2017-09-16 21:57   aktualizacja: 2017-09-19 10:22(1)

Każdy z przystępujących (tegoroczni uczniowie klas trzecich i maturzyści z poprzednich roczników) do egzaminu maturalnego w maju 2018 roku zobowiązany jest do pobrania ze strony http://maturzysta.vulcan.pl/ właściwej Deklaracji (1a_N lub 1d_S w zależności od roku ukończenia liceum) oraz wypełnienia za pomocą programu Acrobat Reader XI (w przypadku braku tej wersji programu na własnym komputerze należy go pobrać i zainstalować) i przesłania jej w formie elektronicznej na adres pjozwik@edu.um.warszawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2017 r. włącznie. Proszę pamiętać o podpisaniu się w e-mailu. Jednocześnie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją wypełniania elektronicznej deklaracji maturalnej i przykładowym wzorem deklaracji elektronicznej. Prosimy o niedokonywanie żadnych zmian w deklaracjach elektronicznych po ich ostatecznym zapisaniu na dysku swojego komputera. Za prawidłowe wypełnienie deklaracji i przesłanie pliku zgodnego ze stanem faktycznym odpowiada wyłącznie wypełniający. Deklaracja tegorocznych uczniów klas III zostanie wydrukowana i przedłożona do podpisu, zaś absolwenci z poprzednich roczników zobowiązani są dodatkowo do wydrukowania, podpisania i złożenia wersji papierowej (zgodnej z przesłaną wersją elektroniczną)  w sekretariacie szkoły. Ponadto przypominamy, że ostateczne wprowadzenie zmian w deklaracjach upływa w dniu 7 lutego 2018 r. i jest dokonywane wyłącznie w sekretariacie szkoły.

U W A G A !
Uczniowie klas trzecich i ich rodzice zobowiązani są do zapoznania się z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 ogłoszonym w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. na stronie http://www.cke.edu.pl/ .

Dyslektycy i uczniowie z innymi dysfunkcjami, w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, składają u wicedyrektora szkoły odpowiednie zaświadczenia (opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania) w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2018 r.

Więcej informacji o egzaminie maturalnym znajduje się pod zakładką MATURA. 


 ZEBRANIA KLASOWE
 publikacja: 2017-09-10 16:04   aktualizacja: 2017-09-10 16:04(0)

W najbliższą środę, 13 września 2017 r. (o godz. 17:00 - klasy I, a o godz. 18:30 - klasy II i III) odbędą się zebrania klasowe wychowawców z rodzicami uczniów. Ponadto o godz. 18:00 rozpocznie się spotkanie przedstawicieli (obecność po jednej osobie z klasy jest obowiązkowa) trójek klasowych z dyrektorem liceum. Serdecznie zapraszamy.


 STYPENDIA SZKOLNE - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
 publikacja: 2017-09-04 19:17   aktualizacja: 2017-09-04 19:17(0)

1. O stypendium szkolne może starać się uczeń mieszkający w Warszawie.
2. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia, uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota 514zł
3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać ze strony Biura Edukacji ( obowiązują nowe wzory wniosków)
4. Szczegółowe informacje na http://www.edukacja.warszawa.pl/ w zakładce "Dla rodzica i ucznia" - Pomoc socjalna.
5. Wnioski należy składać w szkole w terminie do 13 września 2017r.


 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
 publikacja: 2017-08-31 19:25   aktualizacja: 2017-08-31 19:25(0)

Uroczysty początek nowego roku szkolnego 2017/2018 dla klas pierwszych odbędzie się 4 września 2017 r. o godz. 9:30 w sali 1-2, zaś klasy II i III zapraszamy na godz. 9:00 na spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych. Szczegółowy harmonogram zostanie wywieszony na terenie szkoły.


 UWAGA! ZMIANA TERMINÓW EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH
 publikacja: 2017-08-21 21:25   aktualizacja: 2017-08-21 21:25(0)

Egzaminy poprawkowe z biologii, chemii i fizyki odbędą się w czwartek 31 sierpnia 2017 roku o godz. 8:00. Aktualny harmonogram znajduje się poniżej.


 ŚWIADECTWA MATURALNE
 publikacja: 2017-06-28 13:02   aktualizacja: 2017-06-28 13:02(0)

Odbiór świadectw maturalnych u wychowawców klas odbędzie się 30 czerwca 2017 r. o godz. 9:30 w wyznaczonych salach. W przypadku odbioru dokumentów przez inną osobę wymagane jest pisemne imienne upoważnienie.


 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
 publikacja: 2017-06-22 16:45   aktualizacja: 2017-06-22 16:45(0)

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 23 czerwca 2017 r. o godz. 9:00 na placu przed szkołą. Potem zapraszamy na spotkania z wychowawcami i rozdanie świadectw w salach lekcyjnych według harmonogramu wywieszonego w szkole. Wszystkim uczniom Naszej Szkoły życzymy bezpiecznych, udanych i pełnych wrażeń wakacji oraz szczęśliwego powrotu we wrześniu.


 EGZAMINY POPRAWKOWE
 publikacja: 2017-06-21 20:25   aktualizacja: 2017-08-21 21:25(1)

Egzaminy poprawkowe odbędą się według następującego harmonogramu:

  • 23 sierpnia /środa/ o godz. 8:00 - historia i wiedza o społeczeństwie;
  • 24 sierpnia /czwartek/ o godz. 8:00 - język angielski;
  • 28 sierpnia /poniedziałek/ o godz. 8:00 - język niemiecki, język francuski, matematyka;
  • 29 sierpnia /wtorek/ o godz. 8:00 - język polski
  • 31 sierpnia /czwartek/ o godz. 8:00 - biologia, chemia i fizyka.

Przypominamy, że egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Aby potwierdzić terminy oraz godzinę rozpoczęcia egzaminu należy zadzwonić do sekretariatu szkoły w dniach 21-22 sierpnia 2017 r.


 ŚWIADKOWIE HISTORII
 publikacja: 2017-06-21 20:12   aktualizacja: 2017-06-21 20:12(0)

7 czerwca 2017 r. uczniowie klas 1c, 2c i 2d wzięli udział w uroczystości nadania kościołowi pod wezwaniem WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH w Warszawie przy Placu Grzybowskim tytułu HOUSE OF LIFE, przyznanego przez Międzynarodową Fundację Raoula Wallenberga. Założycielem Fundacji jest Baruch Tenembaum, urodzony w Argentynie potomek żydowskich imigrantów. Od 2014 roku Zarząd Fundacji rozpoczął program upamiętniania miejsc związanych z ratowaniem osób narodowości żydowskiej w czasie Holokaustu. Kościół WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH jest pierwszym obiektem wyróżnionym tym tytułem na terenie Polski. Nasze Liceum znajduje się w granicach parafii, dlatego obecność uczniów wraz z Dyrekcją i nauczycielami jest elementem współpracy tych środowisk, a także żywą lekcją historii.


 PIKNIK EDUKACYJNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
 publikacja: 2017-06-08 20:30   aktualizacja: 2017-06-08 20:30(0)

W dniach 09-10 czerwca w godz. 10.00-16.00 odbędzie się na terenie Centralnego Kampusu PW Piknik Edukacyjny Politechniki Warszawskiej "Od mikro do makro. Od zabawy do technologii". Pełen program znajduje się na stronie: www.pw.edu.pl/piknik. W piątek, 9 czerwca 2017 roku zapraszamy na interesujące wykłady dla gimnazjalistów i licealistów, które poprowadzą wykładowcy PW. Młodzież m.in. pozna fascynującą historię światła, właściwości laserów oraz dowie się, jak najnowsze technologie pomagają w leczeniu nowotworów. Uczniowie przyjrzą się także zagubionym między wymiarami fraktalom, a także poznają bliżej narzędzie, którym posługują się na co dzień, czyli Internet. Swój wykład przygotuje także partner wydarzenia, firma Ursus. Na wszystkie wykłady prowadzone są zapisy. Drugiego dnia Pikniku, 10 czerwca 2017 roku na terenie położonym między Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, Wydziałem Inżynierii Lądowej a Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych, stanie naukowe miasteczko. Swoje stoiska będą miały tam Koła Naukowe PW. Podczas ich pokazów uczestnicy będą mogli przeżyć prawdziwą naukową przygodę, odkryć tajemnicze zjawiska, także poprzez praktyczne ćwiczenia. W imieniu organizatorów: Biura ds. Promocji i Informacji oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii  serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.


 LAUREATKA XIII EDYCJI KONKURSU PAPIESKIEGO
 publikacja: 2017-06-06 21:42   aktualizacja: 2017-06-06 21:42(0)

Weronika Hryniewicz z klasy 2d zajęła III miejsce w XIII edycji Konkursu Papieskiego poświęconego życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i nagrody.


 FINAŁ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY KULTUROWEJ O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH
 publikacja: 2017-06-06 21:25   aktualizacja: 2017-06-06 21:25(0)

Po kilku etapach międzyszkolnej rywalizacji zwyciężyła uczennica - Julia Kossek z klasy 1 F, 2 miejsce zajęła Aleksandra Głowacka z klasy 1 E, a 3 miejsce zajął Łukasz Chmielowiec z klasy 1 B (wszyscy laureaci z Naszego Liceum). Zwycięzcom, a także wszystkim pozostałym uczestnikom finału serdecznie gratulujemy! WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK 2017
 publikacja: 2017-06-06 21:00   aktualizacja: 2017-06-06 21:00(0)

W dniach 23.04 - 21.05. 2017 r. na terenie XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie odbyła się III edycja zbiórki książek dla pacjentów szpitali w ramach akcji Zaczytani.org - Oddaj książkę, Stwórz bibliotekę , Zainspiruj innych. Zebraliśmy 50 książek dla "małych i dużych pacjentów" i przekazaliśmy je 26 maja 2017r. do magazynu - ulica Żupnicza 8 w Warszawie. Jednocześnie otrzymaliśmy podziękowanie "za zaangażowanie, wsparcie Wielkiej Zbiórki Książek. To dzięki Państwu akcja osiągnęła sukces."

 


 XXV JUBILEUSZOWY ZLOT SZKÓŁ SIENKIEWICZOWSKICH W PUŁAWACH
 publikacja: 2017-05-30 21:19   aktualizacja: 2017-05-30 21:19(0)

W dniach 25-27 maja 2017 r. odbył się XXV Jubileuszowy Zlot Szkół Sienkiewiczowskich w Puławach podczas, którego nasza uczennica z klasy II D - Zuzanna Kołodziejczyk otrzymała wyróżnienie za pracę literacką oraz nagrodę ufundowaną przez Samorząd Powiatu Łukowskiego. Serdecznie gratulujemy laureatce i życzymy dalszych sukcesów.


 ZEBRANIA KLASOWE
 publikacja: 2017-05-30 21:07   aktualizacja: 2017-05-30 21:07(0)

W środę, 31 maja 2017 r. o godz. 17:00 odbędą się zebrania rodziców uczniów z wychowawcami klas pierwszych i drugich. Potem będzie możliwość spotkania się z nauczycielami przedmiotów podczas Dnia Otwartego wg harmonogramu wywieszonego na terenie szkoły. Jest to już ostatnie spotkanie w tym roku szkolnym, na których podane zostaną propozycje ocen rocznych i zagrożenia ocenami niedostatecznymi. Zapraszamy serdecznie.


 WARSZTATY DLA RODZICÓW W RAMACH PROGRAMU "WIEM, CO JEM"
 publikacja: 2017-05-07 19:07   aktualizacja: 2017-05-07 19:07(0)

Na prośbę Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przekazujemy zaproszenie na warsztaty dla rodziców pt."Polska super żywność" w ramach programu "Wiem, co jem" w dniu 20 maja 2017 r. w sali warsztatowej BioBazar przy ul. Żelaznej 51/53. Na warsztatach rodzice dowiedzą się m.in. dlaczego warto pić sok z buraka i zjadać co najmniej jedno jabłko codziennie. Część teoretyczną uzupełni pokaz kulinarny w zakresie przygotowywania i komponowania dań z "super produktów". Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 18 maja br.


 ZEBRANIA KLASOWE
 publikacja: 2017-04-25 20:31   aktualizacja: 2017-04-25 20:31(0)

W środę, 26 kwietnia 2017 r. o godz. 17:00 odbędą się zebrania rodziców uczniów z wychowawcami klas pierwszych i drugich. Potem będzie możliwość spotkania się z nauczycielami przedmiotów podczas Dnia Otwartego wg harmonogramu wywieszonego na terenie szkoły. Zapraszamy serdecznie.


 DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
 publikacja: 2017-04-25 20:17   aktualizacja: 2017-04-25 20:17(0)

1 marca 2017 r. klasa 3f wzięła udział w uroczystościach zorganizowanych ku czci Żołnierzy Wyklętych przy ulicy Rakowieckiej. Pod tablicą upamiętniającą więzionych i zamordowanych została zapalona symboliczna lampka.

  


 WARSZTATY O PRAWACH CZŁOWIEKA
 publikacja: 2017-04-25 20:05   aktualizacja: 2017-04-25 20:05(0)

1 marca 2017 r. klasa 3f uczestniczyła w warsztatach dotyczących Praw Człowieka, prowadzonych przez Helsińską Fundacje Praw Człowieka. Zajęcia przybliżyły uczniom (młodym obywatelom) tematykę praw i wolności człowieka oraz umożliwiły zapoznanie się z podstawowymi pojęciami, a także możliwościami dochodzenia praw oraz mechanizmami ochrony praw i wolności. Ponadto dowiedzieli się o historii i obecnej działalności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

  


 WYKŁADY DLA LICEALISTÓW W ISNS UW
 publikacja: 2017-03-21 8:31   aktualizacja: 2017-03-21 8:31(0)

Informujemy, że Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza tegoroczne maturzystki i maturzystów oraz wszystkich licealistów i licealistki zainteresowanych problematyką nauk społecznych na cykl wykładów (soboty od 11.03. do 8.04. o godz. 12:00 w sali nr 1 im. Podgóreckiego - ul. Nowy Świat 67), które będą okazją do spotkania z wykładowcami oraz przybliżą profil działalności ISNS.


 ZEBRANIA KLASOWE
 publikacja: 2017-03-20 21:07   aktualizacja: 2017-03-21 20:04(1)

W środę, 22 marca 2017 r. o godz. 17:00 (klasy Ia, Id, IIa, IIb, IIIa, IIIc, IIId i IIIf) oraz 18:00 (klasy Ib, Ic, Ie, If, IIc, IId, IIe, IIIb i IIIe) odbędą się zebrania rodziców uczniów z wychowawcami klas. Dla rodziców uczniów maturalnych jest to już ostatnie spotkanie przed egzaminami. Zostanie podana informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz przewidywanych ocenach rocznych. Po zebraniach będzie okazja spotkania się z nauczycielami przedmiotów podczas Dnia Otwartego wg harmonogramu wywieszonego na terenie szkoły. Zapraszamy serdecznie.


 UZYSKANIE TYTUŁU LAUREATA PROGRAMU WIARYGODNA SZKOŁA
 publikacja: 2017-02-25 12:09   aktualizacja: 2017-02-25 12:09(0)

Miło nam poinformować, że uzyskaliśmy tytuł Laureata w IV edycji 2016 / 2017 Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoła. Przyznany certyfikat jest dowodem, że Nasze Liceum obrało Właściwy Kierunek Edukacji zapewniając najwyższy poziom edukacyjny, wychowawczy, opiekuńczy i bezpieczeństwo uczniom. Na stronie Programu Wiarygodna Szkoła zostało przygotowane portfolio szkoły. SPOTKANIE Z TOMASZEM SOBANIĄ
 publikacja: 2017-02-25 11:55   aktualizacja: 2017-02-25 11:55(0)

25 stycznia odbyło się w naszej szkole spotkanie z Tomaszem Sobanią, autorem powieści fantasy pt. Speculo. W czasie rozmowy z pisarzem poznaliśmy historię powstawania jego debiutanckiej książki, dowiedzieliśmy się o planach literackich twórcy. Poznaliśmy także ideę crowdfundingu (finansowania społecznościowego) dzięki, której Tomasz Sobania zebrał fundusze na wydanie swojej książki.


 PODZIĘKOWANIE ZA AKCJĘ CHARYTATYWNĄ "WARTO ODKRĘCAĆ"
 publikacja: 2017-02-25 11:29   aktualizacja: 2017-02-25 11:29(0)

Otrzymaliśmy serdeczne podziękowanie za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w akcję charytatywną "Warto odkręcać" na rzecz ochrony środowiska oraz podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "Usłyszeć Świat". To "dzięki Państwu zaangażowaniu dzieci z wadą słuchu będą mogły szybciej usłyszeć i powiedzieć kocham do tych, którzy na to czekają od chwili diagnozy głuchoty. Doceniamy Państwa przejaw płynącej z głębi serca empatii oraz zrozumienia dla problemów dzieci z wadami słuchu" - czytamy w liście od organizacji.


 ZNAK JAKOŚCI SZKOŁY 2017
 publikacja: 2017-01-23 19:17   aktualizacja: 2017-01-24 8:14(1)

Z satysfakcją informujemy, że Nasze Liceum po raz drugi otrzymało tytuł "Brązowej Szkoły 2017" w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY. Ten znak jakości przyznawany jest szkołom, które uplasują się w 4 i 5 setce liceów ogólnokształcących w kraju, spośród kilku tysięcy. Wkrótce więcej informacji dotyczących rankingu znajdzie się w zakładce Nasza szkoła / znak jakości i na stronie PERSPEKTYWY.PL. AUKCJA GADŻETÓW 25. FINAŁU WOŚP
 publikacja: 2017-01-11 21:37   aktualizacja: 2017-01-11 21:37(0)

Zbliża się 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W naszej szkole w najbliższy piątek (13.01.) o godz. 11:30 (długa przerwa) w sali 31 odbędzie się aukcja gadżetów (podkoszulki, poduszka, kalendarz, zegar książki i płyty DVD) Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W aukcji mogą wziąć udział osoby indywidualne lub całe klasy. Osoby chętne powinny zgłaszać się do czwartku, do godziny 13:40 do pani Marty Owczarzy lub do Kacpra Kabacińskiego z klasy IA. Gadżety, które będą licytowane, są zaprezentowane na profilu (facebook) naszej szkoły. Ceny wywoławcze to 5 lub 10 zł w zależności od produktu. Jednocześnie zaznaczamy, że osoby, które wezmą udział w licytacji, muszą tego dnia być przygotowane finansowo na uiszczenie opłaty za wylicytowane przedmioty.


 KONKURS RECYTATORSKI
 publikacja: 2016-12-28 20:31   aktualizacja: 2016-12-28 20:31(0)

W październiku odbyła się czternasta edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej "Usłysz Panie, moje słowa". Konkurs organizowany jest przez Katolicki Zespół Edukacyjny im. ks. Piotra Skargi w Warszawie oraz Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej, a uczestnikami są uczniowie szkół województwa mazowieckiego. W recytatorskich zmaganiach wzięła udział i została finalistką ZUZANNA CZYŻNIEWSKA z klasy IIe naszego liceum. Konkurs zakończył się uroczystą galą z udziałem laureatów i finalistów, która odbyła się w Galerii im. Porczyńskich. ZUZANNIE serdecznie gratulujemy osiągnięcia!


 PIKNIK SIENKIEWICZOWSKI
 publikacja: 2016-12-28 20:24   aktualizacja: 2016-12-28 20:24(0)

26 listopada 2016 roku odbył się w Stacji Muzeum (dawniej Muzeum Kolejnictwa) Piknik Sienkiewiczowski, na którym prezentowaliśmy naszą szkolę. Uczestnicy Pikniku mogli dowiedzieć się co dzieje się w naszym liceum oraz poszerzyć swoją wiedzę o Henryku Sienkiewiczu. Prezentację przedstawiająca naszego patrona oraz jego twórczość można obejrzeć na stronie Stacji Muzeum.

  


 "MŁODA WARSZAWA. MIASTO Z KLIMATEM MŁODYCH 2016 - 2020"
 publikacja: 2016-12-28 20:19   aktualizacja: 2016-12-28 20:19(0)

Centrum Komunikacji Społecznej koordynuje realizację programu "Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016 - 2020". W ramach programu realizowany jest projekt miejskiego systemu informacji młodzieżowej. Jednym z elementów tego systemu jest profil na portalu społecznościowym Facebook o nazwie Młoda Warszawa: https://www.facebook.com/MlodaWarszawa. Treść zamieszczana na fanpagu skierowana jest do osób w wieku 13 - 19 lat. Są to informacje o bezpłatnych wydarzeniach oraz działaniach skierowanych do młodzieży. Zapraszamy do jego śledzenia profilu. "Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020" to spójny i długofalowy program, zakładający podniesienie jakości życia młodzieży w mieście oraz rozwój partycypacji i aktywności młodych warszawiaków.


 WIZYTA W GMACHU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
 publikacja: 2016-12-28 20:06   aktualizacja: 2016-12-28 20:06(0)

9 grudnia 2016 roku uczniowie klas trzecich, w ramach przygotowania do matury, odwiedzili gmach Trybunału Konstytucyjnego, gdzie uczestniczyli w wykładzie na temat jego genezy. Wykład wygłosił Dyrektor Zespołu Prezydialnego Trybunału Konstytucyjnego - Adam Sankiwiecz.


 V OLIMPIADA WIEDZY O III RP
 publikacja: 2016-12-28 20:00   aktualizacja: 2016-12-28 20:00(0)

17 listopada 2016 r. odbył się etap szkolny V Olimpiady Wiedzy o III RP, w której wzięło udział piętnastu uczniów z naszej szkoły. Do etapu okręgowego zakwalifkowały się trzy osoby: Jan Akonom z klasy IE, Maksymilian Obrębski z klasy IIE oraz Łukasz Szmulikowski z klasy IIIE. Uczestnikom Olimpiady gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


 SPOTKANIE DLA RODZICÓW
 publikacja: 2016-12-11 21:51   aktualizacja: 2016-12-11 21:51(0)

Dnia 15 grudnia 2016 r. o godz. 16:00 w Zespole Szkół nr 36 (ul. Kasprzaka 19/21, sala 238) odbędzie się spotkanie dla Rodziców dotyczące "Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym" organizowane przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty.


 GALA PODSUMOWUJĄCA 100-LECIA SPOŁECZNOŚCI WOLI W OŚWIACIE
 publikacja: 2016-12-11 21:46   aktualizacja: 2016-12-11 21:46(0)

Dnia 8 grudnia 2016 r. w Hali Sportowej "Koło" odbyła się Gala podsumowująca 100-lecie społecznosci Woli połączona z wręczeniem nagród oraz koncertem Natalii Szroeder. Rocznica ta ma związek z włączeniem Woli do Warszawy.


 UDZIAŁ W PROJEKCIE "LICEALNA AKADEMIA WIEDZY I PIERWSZEJ POMOCY"
 publikacja: 2016-12-11 21:21   aktualizacja: 2016-12-11 21:21(0)

Nasza szkoła otrzymała podziękowanie za udział w projekcie "Licealna Akademia Wiedzy i Pierwszej Pomocy" realizowanym przez Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w roku szkolnym 2016/2017.


 LAUREAT KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
 publikacja: 2016-12-11 21:13   aktualizacja: 2016-12-11 21:13(0)

Z przyjemnością zawiadamiamy, że uczeń klasy II A - Mikołaj Brzykcy zdobył wyróżnienie w XII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym "Miejsca związane z Cyprianem Norwidem". Serdecznie gratulujemy laureatowi i życzymi dalszych sukcesów.


 PODZIĘKOWANIE ZA POMOC W PRZYGOTOWANIU I PRZEPROWADZENIU ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI
 publikacja: 2016-12-11 21:03   aktualizacja: 2016-12-11 21:03(0)

Serdecznie dziękujemy licznym wolontariuszom z Naszego Liceum za okazane wsparcie i zaangażowanie w pomoc potrzebującym. Doroczna akcja zbiórki żywności była prowadzona w centrach handlowych w listopadzie 2016 roku.


 UDZIAŁ W XIII MAZOWIECKIM KONKURSIE SAVOIR-VIVRE "OBYCIE UMILA ŻYCIE"
 publikacja: 2016-12-11 20:49   aktualizacja: 2016-12-11 20:49(0)

Dnia 4 listopada 2016 r. w Okęckiej Sali Widowiskowej Domu Kultury "Włochy" drużyna XII LO zmagała się z testami pisemnymi XIII Mazowieckiego Konkursu Savoir-Vivre "Obycie umila życie". Niestety "trzynastka" okazała się pechowa, gdyż nie zakwalifikowaliśmy się do ścisłego finału, w którym w każdej kategorii uczestniczą po trzy najlepsze szkoły z Mazowsza. Naszej Reprezentacji serdecznie dziękujemy za zaciętą rywalizację. Mamy nadzieję, że to tylko jednorazowa wpadka i wzorem lat ubiegłych znowu za rok staniemy na podium.


 DOSTOSOWANIA WARUNKÓW EGZAMINU MATURALNEGO
 publikacja: 2016-11-06 18:33   aktualizacja: 2016-11-06 18:33(0)

Absolwenci przystępujący do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do 1 lutego 2017 r. opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych zaświadczeń potrzebnych do dostosowania warunków egazminu maturalnego do specyficznych potrzeb psychofizycznych zdającego.


 ROK SIENKIEWICZOWSKI
 publikacja: 2016-11-01 16:58   aktualizacja: 2016-11-01 16:58(0)

Zapraszamy