GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

DYREKCJA LICEUM

Elżbieta Wysmołek
Mirosława Komor

dyrektor
wicedyrektor

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

Helena Czerska
Agnieszka Dąbrowska
Ewa Homa
Michał Kadej
Urszula Kamińska
Izabella Modzelewska-Rysak
Małgorzata Posel
Paweł Szczęsny

Aleksandra Wróblewska

język polski, wiedza o kulturze
język polski
historia, historia i społeczeństwo
wiedza o społeczeństwie
język polski
historia, wiedza o społeczeństwie
język polski
historia, historia i społeczeństwo, wiedza o teatrze
język polski


wych. klasy II B
wych. klasy I E
wych. klasy I D
wych. klasy II D wych.klasy III E

ZESPÓŁ JĘZYKÓW OBCYCH

Natalia Ardel
Małgorzata Dziubińska
Olga Gaweł
Izabella Jarząbek
Joanna Koprek
Maciej Kosiński

Tetyana Ouerghi
Janusz Piróg
Oleksandr Pustovyi
Ewa Skoczeń
Małgorzata Stroińska-Staudt
Beata Szeloch
Ewa Zielińska

język angielski
język angielski
język angielski
język rosyjski
język angielski, język hiszpański, język włoski
język angielski
język mniejszości narodowej (ukraiński)
język angielski
historia i kultura mniejszości narodowej
język angielski
język niemiecki
język francuski
język angielski


 
wych.klasy III A 
wych. klasy I C 
  
 

wych.klasy III D 
 
wych. klasy II A
 
 wych. klasy I B
 urlop

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Mateusz Cieśliński
Przemysław Dziawer
Marcin Janecki
Krystyna Jaworska
Piotr Jóźwik
Bogumiła Kaleta
Kamil Kaznowski
Małgorzata Nogalska
Marta Owczarzy
Grażyna Puchała
Ewelina Stefanowska
Elżbieta Wysmołek
Piotr Zieliński

matematyka, matematyka wokół nas
geografia, przyroda
fizyka, przyroda
geografia
informatyka
matematyka, matematyka w naukach przyrodniczych
chemia
matematyka
biologia
matematyka, matematyka w naukach przyrodniczych
matematyka, matematyka wokół nas
chemia
matematyka, matematyka w naukach przyrodniczych


 
 
wych.klasy III B
 
 
 
urlop 
wych. klasy II C
 
urlop
 
wych.klasy III C 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH

ks. Matteo Barausse
s. Cecylia Dudziak
Anna Garbolewska
Izabella Jarząbek
Izabella Modzelewska-Rysak
Wojciech Pietrzykowski
Piotr Rongies
Agnieszka Strómiłło
Arkadiusz Kuźba
Anna Włoczewska

religia
religia
religia
podstawy przedsiębiorczości, systemy ustrojowe i ekon.
etyka, wiedza o społeczeństwie
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne


 
urlop
 
 
 wych. klasy II F
 
wych. klasy I A
 
wych. klasy II E 

ZESPÓŁ DORADZTWA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNEGO

Mirosława Komor
Renata Łaba

pedagog
psycholog


 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Bożena Linde
Katarzyna Staniszewska-Koc

bibliotekarz
bibliotekarz

 

Lista nauczycieli zamieszczona wyłącznie do celów dydaktycznych na podstawie
rozdz. 4 art. 32 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)