STYPENDIA SZKOLNE

1. O stypendium szkolne może starać się uczeń mieszkający w Warszawie. 

2. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do    ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota 514zł 

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać ze strony    Biura Edukacji oraz  u pedagoga szkolnego. 

4. Szczegółowe informacje na http://www.edukacja.warszawa.pl/     w zakładce    "Dla rodzica i ucznia" - Pomoc socjalna. 

5. Wnioski należy składać w szkole w terminie do 14 września 2016r.