Zamówienia publiczne 
 
Remont elewacji budynku XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie przy ul. Siennej 53 


 1. Specyfikacja warunków zamówienia (pobierz plik PDF - 3.1 MB)
 2. Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz plik PDF - 320 KB)
 3. Dokumentacja projektowa:
       - część 1 (pobierz plik spakowany RAR - 3.4 MB),
       - część 2 (pobierz plik spakowany RAR - 3.5 MB),
       - część 3 (pobierz plik spakowany RAR - 3.4 MB).
 4. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (pobierz plik PDF - 64 KB):
       - decyzja dotycząca remontu elewacji (pobierz plik PDF - 384 KB),
       - postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (pobierz plik PDF -
         128 KB).