Dokumenty rekrutacji 2017/2018 

 1. Dokumenty podstawowe: 
  • regulamin rekrutacji do XII LO - pobierz (PDF 160 KB),
  • wykaz olimpiad dla gimnazjalistów - pobierz (PDF 100 KB),
  • wykaz konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych - pobierz (PDF 136 KB),
  • wykaz zawodów artystycznych, sportowych i wiedzy - pobierz (PDF 1,47 MB).
 2. Informacje szczegółowe:
  • zasady punktowania osiągnięć kandydatów do XII LO - pobierz (PDF 132 KB), 
  • harmonogram działań gimnazjalisty - pobierz (PDF 216 KB).
 3. Formularze do pobrania:
  • kwestionariusz osobowy ucznia przyjętego do XII LO (prosimy o pobranie, wypełnienie i złożenie wraz z oryginałami dokumentów) - pobierz (PDF 188 KB), 
  • podanie o przyjęcie do oddziału szkoły ponadgimnazjalnej w ramach rekrutacji uzupełniającej (składanie możliwe od 10 sierpnia 2017 r., w przypadku wolnych miejsc) - pobierz (PDF 64 KB).