Spis podręczników na rok szkolny 2017/2018

klasy pierwsze

klasy drugie

klasy trzecie

 

UWAGI 

Zamieszczony spis podręczników ma charakter orientacyjny. Bardzo prosimy wstrzymać się z zakupem książek do września 2017 roku, zwłaszcza z języków obcych nowożytnych, gdzie podręcznik zależy od stopnia zaawansowania grupy. Na pierwszych zajęciach dydaktycznych w nowym roku szkolnym, nauczyciele podadzą ostateczną, obowiązującą listę podręczników.

Podręczniki do religii nie są obowiązkowe.

Zajęcia z przedmiotu "Historia i kultura Ukrainy" w oddziałach Międzyszkolnego Zespołu Nauczania Mniejszości Ukraińskiej realizowane są w oparciu o materiały literatury fachowej przygotowane przez nauczyciela.