Biuletyn
Informacji
Publicznej


Nawigacja:


Redakcja Biuletynu

Akty prawne

Pani Dyrektor Elżbieta Wysmołek - ewysmolek@edu.um.warszawa.pl, 0-22 620-82-60

Sprawy dydaktyczno - wychowawcze

Pani Wicedyrektor - Pedagog Mirosława Komor - mkomor@edu.um.warszawa.pl, 0-22 620-82-60

Sekretariat

Pani Sekretarz Anna Kekusz - lo12@edu.um.warszawa.pl, 0-22 620-82-60 111
Pani Sekretarz Elżbieta Kniahnicka - lo12@edu.um.warszawa.pl, 0-22 620-82-60 111

Dział kadr

Pani Katarzyna Augustyniak - kaugustyniak@edu.um.warszawa.pl, 0-22 620-82-60 117

Dział gospodarczy

Pani Krystyna Kobylarek - kkobylarek@edu.um.warszawa.pl, 0-22 620-82-60 117

Obsługa techniczno - informatyczna

Pan Piotr Jóźwik (administrator szkolnej pracowni internetowej SBS 2003 R2) - pjozwik@edu.um.warszawa.pl,
0-22 620-82-60