Biuletyn
Informacji
Publicznej


Nawigacja:


Załatwianie spraw

Sekretariat Liceum

Załatwianiem spraw zajmuje się Sekretariat Liceum znajdujący się na II piętrze budynku. Adres i telefony dostępne są pod zakładką Dane podstawowe. Tu ponadto uzyskasz wszelkie informacje na temat funkcjonowania szkoły, również te nieudostępnione w Biuletynie.

Przyjmujemy interesantów codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30.