Biuletyn
Informacji
Publicznej


Nawigacja:


Struktura organizacyjna

Uczniowie

liczba oddziałów liczba uczniów
kl. I 5 149
kl. II 6 186
kl. III 5 158
razem 16 493

Kadra pedagogiczna

nauczyciele
stażyści
nauczyciele
kontraktowi
nauczyciele
mianowani
nauczyciele
dyplomowani
razem
pełnozatrudnieni 1 1 6 24 32
niepełnozatrudnieni 2 4 5 4 15
razem 3 5 11 28 47

Pracownicy administracji i obsługi

administracja obsługa razem
4 7 11