Biuletyn
Informacji
Publicznej


Nawigacja:


Struktura organizacyjna

Uczniowie

liczba oddziałów liczba uczniów
kl. I 6 192
kl. II 5 159
kl. III 6 183
razem 17 534

Kadra pedagogiczna

nauczyciele
stażyści
nauczyciele
kontraktowi
nauczyciele
mianowani
nauczyciele
dyplomowani
razem
pełnozatrudnieni 0 0 8 21 29
niepełnozatrudnieni 1 4 7 2 14
razem 1 4 15 23 43

Pracownicy administracji i obsługi

administracja obsługa razem
3 9 12