PISMO MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE OLIMPIAD 
 publikacja: 2020-10-02 9:33   aktualizacja: 2020-10-02 9:33(0)

Zamieszczamy pismo wraz z załącznikiem dotyczące organizacji tegorocznych olimpiad interdyscyplinarnych, przedmiotowych i tematycznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W piśmie znajdują się linki do najświeższych informacji. Wszystkim chętnym życzymy powodzenia!


 PISMO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY DO NAUCZYCIELI I RODZICÓW UCZNIÓW 
 publikacja: 2020-09-29 10:28   aktualizacja: 2020-09-29 10:28(0)

Zamieszczamy pismo z załącznikiem dotyczące odwołania polecenia Wojewody Mazowieckiego skierowane do nauczycieli i rodziców za pośrednictwem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.


 DEKLARACJE MATURALNE 
 publikacja: 2020-09-23 21:43   aktualizacja: 2020-10-01 20:59(2)

Wzorem lat ubiegłych każdy z przystępujących (tegoroczni uczniowie klas trzecich i maturzyści z poprzednich roczników) do egzaminu maturalnego w maju 2021 roku zobowiązany jest do pobrania ze strony https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411 Deklaracji 1a oraz wypełnienia za pomocą programu Acrobat Reader XI (w przypadku braku tej wersji programu na własnym komputerze należy go pobrać i zainstalować) i przesłania jej w formie elektronicznej na szyfrowaną skrzynkę pocztową pjozwik@edu.um.warszawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 r. (termin ten nie dotyczy absolwentów z poprzednich roczników, którzy nie muszą składać deklaracji wstępnych) włącznie. Prosimy również pamiętać o podpisaniu się w e-mailu. Jednocześnie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją wypełniania elektronicznej deklaracji maturalnej i przykładowym wzorem wypełnionej elektronicznej deklaracji maturalnej. Prosimy o niedokonywanie żadnych zmian w deklaracjach elektronicznych po ich ostatecznym zapisaniu na dysku swojego komputera. Za prawidłowe wypełnienie deklaracji i przesłanie pliku zgodnego ze stanem faktycznym odpowiada wyłącznie wypełniający. Deklaracja tegorocznych uczniów klas III zostanie wydrukowana i przedłożona do podpisu, zaś absolwenci z poprzednich roczników zobowiązani są dodatkowo do wydrukowania, podpisania i złożenia wersji papierowej (zgodnej z przesłaną wersją elektroniczną)  w sekretariacie szkoły. Ponadto przypominamy, że ostateczne wprowadzenie zmian w deklaracjach jest dokonywane wyłącznie w sekretariacie szkoły i upływa ostatecznie w dniu 7 lutego 2021 r.

U W A G A !
Uczniowie klas trzecich i ich rodzice zobowiązani są do zapoznania się z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 ogłoszonym w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2020 r. na stronie https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_281720200820%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf.pdf.

Dyslektycy i uczniowie z innymi dysfunkcjami, w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, składają u pedagoga szkolnego odpowiednie zaświadczenia (opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaswiadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania) w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2021 r.


 ZEBRANIA KLASOWE 
 publikacja: 2020-09-07 19:18   aktualizacja: 2020-09-07 19:18(0)

W najbliższy wtorek, 8 września 2020 odbywają się zebrania on-line dla rodziców uczniów klas II (oprócz 2dG) i III. O godzinie rozpoczęcia oraz zaproszenie do platformy MS Office Teams zostanie przekazane rodzicom przez wychowawców. Natomiast rodziców uczniów klas pierwszych oraz klasy 2dG zapraszamy na zebrania w środę, 9 września 2020 r. o godz. 17:00 (klasy 1b, 1c i 1d) i o godz. 18:00 (klasy 1a i 2dG). Ze względów bezpieczeństwa uprzejmie prosimy, aby w sali, której odbywa się zebranie, przebywał tylko jeden rodzic (prawny opiekun) danego ucznia. Uprzejmie dziękujemy za zrozumienie. O godz. 18:15 serdecznie zapraszamy przewodniczących trójek klasowych na spotkanie z Dyrektorem szkoły (parter, sala 1-2).


 INFORMACJE O POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW 
 publikacja: 2020-09-05 8:59   aktualizacja: 2020-09-05 8:59(0)

W załączonym pliku znajdują się informacje o dostępnych formach pomocy materialnej dla uczniów. Proszę zwrócić szczególną uwagę na bardzo krótkie terminy przyjmowania zgloszeń.

Informacja do pobrania.


 KUPON RABATOWY NA PODRĘCZNIKI NASZEJ SZKOŁY 
 publikacja: 2020-09-01 19:46   aktualizacja: 2020-09-01 19:46(0)

Nadszedł czas zakupu podręczników. W związku z tym informujemy o możliwości skorzystania z elektronicznego kuponu rabatowego w sieci stacjonarnych księgarni Bookland i na bookland.com.pl.

Kupon na podręczniki dla uczniów szkoły:
XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WARSZAWIE
Kod rabatowy:
2020050003320
Do wykorzystania na https://bookland.com.pl/kupon-na-podreczniki

Jakie korzyści daje kupon?
-rabaty do 25%,
-możliwość zakupu podręczników do wszystkich przedmiotów,
-możliwość wielokrotnej realizacji.
Szczegółowe informacje dotyczące promocji: https://bookland.com.pl/regulamin-kupon-na-podreczniki. Adresy księgarń stacjonarnych: https://bookland.com.pl/nasze-ksiegarnie-jezykowe.


 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 
 publikacja: 2020-08-29 10:35   aktualizacja: 2020-08-30 8:45(1)

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
serdecznie witam w nowym roku szkolnym. Jest to rok, który będzie wymagał szczególnych procedur regulujących organizację pracy oraz sposob nauczania i komunikowania się. Zapewne wielu z nas czuje niepewność i obawy związane z zagrożeniem naszego zdrowia. Podzielam troskę o zdrowie dzieci, ale pragnę zapewnić, że uczynię wszystko co w mojej mocy, abyśmy mogli bezpiecznie, bez uszczerbku na jakości, prowadzić nauczanie mimo panujących utrudnień. Organizując pracę i nauczanie szkoła będzie stosować się do wytycznych MEN, MZ i GIS. W tym celu opracowaliśmy odpowiednie procedury organizacji pracy naszej szkoły w czasie zagrożenia epidemiologicznego.
Bardzo proszę Rodziców o wsparcie naszych działań oraz zapewnienie dzieciom maseczek lub przyłbic, które uczniowie będą mieli obowiązek nosić w przestrzeniach ogólnodostępnych w szkole.
W załączeniu udostępniłam list Prezydenta m.st. Warszawy oraz informację i zasady obowiązujące podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021, który odbędzie się 1 września.

Z poważaniem,
Elżbieta Wysmołek
Dyrektor XII LO

Załączniki:
- list Prezydenta m.st. Warszawy,
- harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego,
- zasady obowiązujące podczas rozpoczęcia roku szkolnego.


 LIST MEN I GIS DO RODZICÓW 
 publikacja: 2020-08-25 20:24   aktualizacja: 2020-08-25 20:24(0)

Minister Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kieruje specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęca do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół.
ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Ponadto na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcamy Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2.
Szczegółowa informacja:
- wspólny list MEN i GIS
- aplikacja ProteGo Safe.


 EGZAMINY POPRAWKOWE 
 publikacja: 2020-07-12 11:34   aktualizacja: 2020-07-12 11:34(0)

Egzaminy poprawkowe odbędą się według następującego harmonogramu:

  • w poniedziałek, 24 sierpnia 2020 roku o godzinie 8:00 z historii,
  • we wtorek, 25 sierpnia 2020 roku o godzinie 8:00 z matematyki,
  • środę, 26 sierpnia 2020 roku o godzinie 8:00 z języka polskiego,
  • w piątek, 28 sierpnia 2020 roku o godzinie 8:00 z języka hiszpańskiego.

Przypominamy, że każdy egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Jednocześnie prosimy o sprawdzenie terminu egzaminu od 17 sierpnia 2020 roku dzwoniąc do sekretariatu szkoły.


 GALA KONKURSU "OŚMIU WSPANIAŁYCH"
 publikacja: 2020-07-02 5:17   aktualizacja: 2020-07-02 5:17(0)

 

W piątek, 26 czerwca 2020 odbyła się klubie Kultury Arsus XXVII Gala Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Podczas uroczystości, przy akompaniamencie muzyki zespołu Klasyczne Anioły, z swoje osiągnięcia nagrodzeni zostali wolontariusze z całej Warszawy. W tym roku także nasza grupa „Uśmiechem i Sercem” przy XII LO im. H. Sienkiewicza została wyróżniona w kategorii „Ósemki” za „otwarte serca i wzorową postawę na rzecz potrzebujących”. Pomimo wielu ograniczeń związanych z epidemią i naprawdę kameralnej atmosfery, finał konkursu Fundacji Świat na Tak, jak co roku okazał się uroczystością pełną uśmiechów i pozytywnej energii. Bo choć pandemia zmusza nas do izolacji i oddala od siebie, to wszystkich obecnych na uroczystości połączyło jedno – chęć niesienia pomocy innym.


 LIST INFORMACJA O AKCJI #MŁODZI2030 
 publikacja: 2020-04-19 11:16   aktualizacja: 2020-04-19 11:16(0)

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy prowadzi akcję #młodzi2030, która ma na celu zebranie opinii warszawskiej młodzieży i osób z nią pracujących, w zakresie projektów i działań, które będą realizowane przez miasto w ramach Strategii #Warszawa2030 do 2030 roku. Na profilu Młoda Warszawa na Facebooku codziennie pojawiają się posty, w których uczniowie i uczennice, a także nauczyciele - osoby pracujące z młodzieżą, mogą wyrazić swoje zdanie w zakresie różnych obszarów działania miasta. Każda opinia jest dla nas bardzo cenna, a wygenerowane pomysły mają realną szansę na realizację - mogą zostać wpisane do programów wykonawczych do Strategii #Warszawa2030. Poniżej znajdują się linki do profilu oraz do udostępnionych postów:
- profil Młoda Warszawa: https://www.facebook.com/MlodaWarszawa/,
- post informujący o akcji #młodzi2030: https://www.facebook.com/MlodaWarszawa/photos/a.429988643763203/2819596738135703/?type=3&theater,
- przybliżenie tematu Strategii #Warszawa2030: https://www.facebook.com/MlodaWarszawa/posts/2820704124691631?__tn__=-R,
- opinie w zakresie sposobu na wsparcie młodzieży w rozwoju talentów, umiejętności: https://www.facebook.com/MlodaWarszawa/photos/a.429988643763203/2822710134491030/?type=3&theater,
- ankieta z pytaniem o pomysł na wsparcie młodych w rozwoju kariery: https://www.facebook.com/MlodaWarszawa/posts/2822899867805390?__tn__=-R.


 ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
 publikacja: 2020-04-08 11:23   aktualizacja: 2020-04-08 11:58(1)

 

Dyrektor i Pracownicy
XII LO im. H. Sienkiewicza
składają najserdeczniejsze życzenia
z okazji Świat Wielkanocnych,
wszelkiej pomyślności i radości
w życiu prywatnym i zawodowym.

Wesołego Alleluja !


 LIST PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO RODZICÓW UCZNIÓW 
 publikacja: 2020-03-31 7:36   aktualizacja: 2020-03-31 7:36(0)

Zamieszczamy list Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy skierowany do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów.


 KOMUNIKATY 
 publikacja: 2020-03-26 14:50   aktualizacja: 2020-03-26 14:50(0)

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenienowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

Drodzy uczniowie!
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenienowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.


 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020 ZAKOŃCZONA 
 publikacja: 2020-03-24 11:36   aktualizacja: 2020-03-24 11:36(0)

W związku z epidemią koronowirusa tegoroczna kwalifikacja wojskowa mężczyzn została zakończona 13 marca 2020 r., zgodnie z komunikatem wydanym przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporzadzenie w sprawie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej w 2020 r.


 PROGRAM TELEWIZYJNY "PROFESJONALIŚCI" 
 publikacja: 2020-03-19 15:12   aktualizacja: 2020-03-19 15:12(0)

Urząd Dzielnicy Wola we współpracy z Telewizją Polską S.A. przygotował kampanię informacyjną, promującą zawody, w których kształcą szkoły ponadpodstawowe na Woli. Prezentujemy zawody, specyfikę kształcenia zawodowego oraz oferty rynku pracy dla różnych branży i zawodów. Dzięki programowi „Profesjonaliści” oraz spotom reklamowym „Zostań profesjonalistą” uczniowie szkół podstawowych oraz ich rodzice pozyskają informacje niezbędne w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych. Zapraszamy do obejrzenia programu „Profesjonaliści” w TVP 3 Warszawa, emitowanego w każdy piątek (ok. godz. 19.25) i w każdą sobotę (ok. godz. 18.15) od 20 marca do 18 kwietnia 2020 r. Spoty reklamujące zawody emitowane są codziennie od 16 marca do 19 kwietnia 2020 r., w paśmie przed Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i po programie (ok. 18.3019.00). W załączeniu szczegółowy plan emisji programu „Profesjonaliści” .


 WAŻNY KOMUNIKAT ZESPOŁU POMOCY TECHNICZNEJ LIBRUS 
 publikacja: 2020-03-18 15:15   aktualizacja: 2020-03-18 15:15(0)

W przesłanym komunikacie czytamy: "w ostatnim czasie obserwuje się znaczący wzrost prób wyłudzenia danych dostępowych do różnych systemów informatycznych. W obecnej sytuacji, kiedy większość osób wykonuje swoją pracę (w tym również logowanie do systemów informatycznych) poza siedzibą pracodawcy, jest to szczególnie częste. Chcielibyśmy prosić Państwa o wzmożoną czujność na wszystkie wiadomości e-mail, SMS-y, czy informacje przesyłane za pomocą komunikatorów internetowych, w których ktokolwiek prosi o podanie Państwa danych autoryzacyjnych. W żadnym wypadku nie należy nikomu podawać danych dostępowych do swoich kont z systemu LIBRUS Synergia. Jednocześnie informujemy, że pracownicy firmy Librus (w tym dział pomocy technicznej) nigdy nie proszą Państwa o podawanie swojego hasła."

Komunikat dotyczy ten nie tylko dziennika elektronicznego, ale również wszelkich kont, które wykorzystujemy do zdalnego nauczania. Prosimy wszystkich użytkowników o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i przepisów RODO. Zdrowy rozsądek przede wszystkim.


 WARSZAWSKIE REPOZYTORIUM POMYSŁÓW - MATERIAŁY DO PRACY ZDALNEJ 
 publikacja: 2020-03-18 10:31   aktualizacja: 2020-03-18 10:31(0)

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy udostępnia serwis Warszawskiego Repetytorium Pomysłów na stronie: http://edukacja.warszawa.pl/dla-nauczyciela-i-dyrektora/materialy-dla-nauczyciela/22131-warszawskie-repozytorium-pomyslow.


 DODATKOWE MATERIAŁY I NARZĘDZIA DO PRACY ZDALNEJ 
 publikacja: 2020-03-17 10:54   aktualizacja: 2020-03-17 10:54(0)

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje komunikat dotyczący materiałów i narzędzi do wykorzystania przez nauczycieli i uczniów: "Zachęcamy do zapoznania się ze stroną https://www.gov.pl/zdalnelekcje. Można na niej znaleźć m.in. tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla maturzystów".


 APEL MAZOWIECKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INPEKTORA SANITARNEGO 
 publikacja: 2020-03-16 14:41   aktualizacja: 2020-03-16 14:41(0)

Przekazujemy apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do rodziców/opiekunów prawnych w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 - 25 marca 2020 r.


 LIST PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO RODZICÓW UCZNIÓW 
 publikacja: 2020-03-15 7:49   aktualizacja: 2020-03-15 7:49(0)

Zamieszczamy list Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy skierowany do rodziców uczniów.


 PISMA MKO DO NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW 
 publikacja: 2020-03-14 18:59   aktualizacja: 2020-03-14 18:59(0)

Zamieszczamy pisma otrzymane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty skierowane do nauczycieli, uczniów i rodziców.


 LIST DO RODZICÓW UCZNIÓW 
 publikacja: 2020-03-12 15:24   aktualizacja: 2020-03-12 15:24(0)

Zamieszczamy list Pana Burmistrza i Pani Burmistrz Dzielnicy Wola m. st. Warszawy skierowanego do Rodziców.


 ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 
 publikacja: 2020-03-11 18:49   aktualizacja: 2020-03-11 18:49(0)

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w terminie 12-25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole zostały odwołane. Uczniowie w tym czasie pracują samodzielnie w domu na podstawie wskazówek i materiałów przesyłanych przez nauczycieli poprzez komunikatory elektroniczne, a efekty podjętych działań będą sprawdzane. Jednocześnie prosimy uczniów i rodziców o regularne sprawdzanie dziennika elektronicznego Synergia Librus oraz zaglądanie na stronę internetową szkoły.
W tym miejscu zamieszczamy informację Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące zaistniałej sytuacji.


 ZEBRANIA KLASOWE ZOSTAŁY ODWOŁANE 
 publikacja: 2020-03-10 19:24   aktualizacja: 2020-03-10 19:24(0)

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym najbliższe zebrania klasowe z rodzicami uczniów zostały odwołane. Prosimy o śledzenie na bieżąco osiągnięć poprzez dziennik elektorniczny Synergia Librus. Jednocześnie informujemy, że wszystkie oceny cząstkowe oraz propozycje ocen z przedmiotów i ocen zachowania dla uczniów klas trzecich będą dostępne w dzienniku elektronicznym zgodnie z kalendarzem roku szkolnego do dnia 18.03.2020 r. W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny do nauczycieli.


 KAMPANIA EDUKACYJNA MINISTERSTWA ZDROWIA 
 publikacja: 2020-03-09 19:39   aktualizacja: 2020-03-09 19:39(0)

Publikujemy materiały dedykowane przez Ministerstwo Zdrowia:
- animację: https://we.tl/t-EXbKJQPrk2;
- baner pobierz;
- internet: www.gov.pl/koronawirus;
- materiały na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s, Facebook: https://www.facebook.com/135889759813803/posts/2704209899648430/ i Twitter: https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1233015869913128961?s=19.


 ELITARNA GRA MIEJSKA "W SZEREGACH NIEZŁOMNYCH" ZA NAMI
 publikacja: 2020-03-09 19:08   aktualizacja: 2020-03-09 19:08(0)

 

Wydarzenie pod znamiennym patronatem warszawskiego Instytutu Pamięci Narodowej i przy pokaźnym wsparciu Fundacji PGNiG należy do najważniejszych pozycji w kalendarzu edukacji historycznej wolskiej młodzieży. Uczestnictwo reprezentantów społeczności uczniowskiej Sienkiewicza to nie tylko forma upamiętniania przez młode pokolenie tzw.drugiej konspiracji, żołnierzy antykomunistycznego podziemia, ale wyróżnienie dla całej naszej placówki oświatowej. Żywa i niezwykle bogata w treść lekcja historii. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie. Kierujemy słowa uznania za poziom organizacyjny i słowa szacunku za formę upamiętnienia niezwykle bolesnej i trudnej walki Żołnierzy Niezłomnych.


 KOMUNIKATY GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO 
 publikacja: 2020-02-26 19:17   aktualizacja: 2020-03-04 20:27(2)

Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2020 roku: "Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół." https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/.
Ponadto Główny Inspektor Sanitarny przekazuje wytyczne dla szkół w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem: https://pssewawa.pl/download/GIS-Zalecenia%20do%20szkol%20i%20placowek%20ws.koronawirus-27.02.2020.pdf oraz przydatne materiały o koronawirusie SARS-CoV-2 https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/.


 X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH ...
 publikacja: 2020-02-26 18:56   aktualizacja: 2020-02-26 18:56(0)

Zapraszamy do udziału w X Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i Ich Dziedzictwie Kulturowym.

Etap Szkolny - zawody I stopnia (test zamknięty dotyczący wiedzy o stanie California) Termin przeprowadzenia I etapu: 29 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00. Czas trwania eliminacji to 45 minut. Do dnia 20 kwietnia 2020 r. proszę o zgłoszenia bezpośrednio do Janusza Piroga.

Finał konkursu - zawody II stopnia (wiedza na temat miast Los Angeles i San Francisco) Finał zostanie przeprowadzony w dniu 4 czerwca 2020 r. w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza o godz. 13.00. Czas trwania tej części konkursu to około 90 minut.

Szczegółowy harmonogram i regulamin dostępny na stronie internetowej Liceum (http://www.12lo.warszawa.pl/) w zakładce "konkursy".

Z poważaniem, Organizatorzy X Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i Ich Dziedzictwie Kulturowym.


 ZEBRANIA ŚRÓDROCZNE Z RODZICAMI 
 publikacja: 2020-01-15 7:34   aktualizacja: 2020-01-15 7:34(0)

W �rod�, 15 stycznia 2020 r. o godz. 17:00 (dla rodziców wszystkich klas pierwszych po szkole podstawowej, IaG drugich i trzecich oprócz klasy IIIb) oraz o godz. 18:00 (dla rodziców pozostałych klas, tj. IbG, IcG, IdG i IIIb) odb�d� si� zebrania klasowe z wychowawcami, a po nich spotkania z pozosta�ymi nauczycielami wed�ug szczegó�owego harmonogramu wywieszonego na terenie szko�y. Jest to zebranie śródroczne, na którym poinformujemy o ocenach uzyskanych przez uczniów. Serdecznie zapraszamy.


 GALA Z PANEM PREZYDENTEM RP
 publikacja: 2019-12-08 19:19   aktualizacja: 2019-12-08 19:19(0)

 

Dnia 26 listopada ucze� naszej szko�y wraz z absolwentk� uczestniczyli w Gali Banków �ywno�ci 2019, gdzie za wolontariat osobi�cie podzi�kowa�a im para prezydencka: Andrzej Duda i Agata Kornhauser Duda. Po podzi�kowaniach skierowanych do wolontariuszy, Prezydent wr�czy� im medale oraz dyplomy za koordynowanie zbiórki. Na ko�cu mogli pos�ucha� koncertu Sanah, po którym by� czas na pocz�stunek. Tak powinny by� nagradzane szczytne akcje takie jak ta!


 I MI�DZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI POETYCKIEJ
 publikacja: 2019-12-08 18:54   aktualizacja: 2019-12-08 18:54(0)

 

Od organizatorów I Mi�dzyszkolnego Konkursu Piosenki Poetyckiej otrzymali�my specjalne podzi�kowania nast�puj�cej tre�ci: "Bardzo dzi�kujemy za udzia� i dostarczenie nam tylu wzrusze�. Mamy nadziej� go�ci� uczestników z Waszej szko�y równie� w przysz�ym roku".


 OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMINIKACJI SPO�ECZNEJ 
 publikacja: 2019-12-08 18:39   aktualizacja: 2019-12-08 18:39(0)

Z przyjemno�ci� informujemy, �e do etapu okr�gowego Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Spo�ecznej, w bie��cym roku szkolnym, zakwalifikowa�y si� dwie uczennice z klasy IIIE. Gratulujemy wyniku i �yczymy powodzenia w kolejnym etapie.


 WYK�AD HISTORYKÓW IPN - "CICHOCIEMNI"
 publikacja: 2019-12-08 18:11   aktualizacja: 2019-12-08 18:11(0)

 

20 listopada w Naszym Liceum odby�o si� spotkanie po�wi�cone "Cichociemnym". Wyk�ad historyków Instytutu Pami�ci Narodowej stanowi integralny element projektu wspó�finansowanego przez Uni� Europejsk�, po�wi�conego popularyzacji wiedzy o "Kotwicz”, który by� ostatnim komendantem Nowogródzkiej AK, broni� straconego posterunku na polskich Kresach Wschodnich, maj�c pe�n� �wiadomo��, �e zap�aci za to �yciem. Odda� je bez wahania dla sprawy, o któr� walczy� od 1939 roku. Uczniowie klas IaG, IcG i IdG obejrzeli film po�wi�cony tej postaci. Wspó�twórca filmu podkre�li�, �e histori� „Kotwicza” chcia� opowiedzie� od czasu, gdy przeczyta� wywiad z jego córk� – Mari� Danut� Wo��giewicz. Jak powiedzia�, film to obraz ojca kre�lony przez jego najstarsz� córk�, jej uczucia, prze�ycia i pami��. "W doros�ym �yciu z ogromnym po�wi�ceniem, trosk� i mi�o�ci� piel�gnowa�a wspólnie z dzi� ju� nie�yj�cymi matk� i siostr� pami�� o ojcu, którego widzia�a tylko w dzieci�stwie. To wspomnienie uleg�o pó�niej zatarciu, ale jej zaanga�owanie nie s�abnie" – zaznaczy� Ka�mierczak. Mimo dokumentalnej formy, film jest dynamiczny, oparty na historii cz�owieka, który nie waha� si� odda� �ycia za ojczyzn�. By�a to ciekawa lekcja historii.


 OLIMPIADA WIEDZY O III RP 
 publikacja: 2019-12-01 20:43   aktualizacja: 2019-12-01 20:43(0)

Z przyjemno�ci� informujemy, �e do etapu okr�gowego Olimpiady Wiedzy o III RP, w bie��cym roku szkolnym, zakwalifikowa�y si� dwie uczennice z klasy IIID i IIIE. Gratulujemy wyniku i �yczymy powodzenia w kolejnym etapie.


 DEBATA "RÓ�NE WYMIARY SAMORZ�DU" 
 publikacja: 2019-12-01 20:39   aktualizacja: 2019-12-01 20:39(0)

14 listopada 2019 r. uczniowie klasy IIId i IIIe uczestniczyli w Debacie nt. "Ró�ne wymiary samorz�du", w Centrum Zarz�dzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, zorganizowanej przez Politechnik� Warszawsk� oraz Marsza�ka Województwa Mazowieckiego.


 OLIMPIADA WIEDZY O PRAWACH CZLOWIEKA W �WIECIE WSPÓ�CZESNYM 
 publikacja: 2019-12-01 20:32   aktualizacja: 2019-12-01 20:32(0)

Z przyjemno�ci� informujemy, �e do etapu okr�gowego Olimpiady Wiedzy o Prawach Cz�owieka w �wiecie Wspó�czesnym zakwalifikowa�o si� trzech maturzystów z klas IIID i IIIE. Gratulujemy wyniku i �yczymy powodzenia w kolejnym etapie.


 KONKURS WIEDZY O MATERIA�ACH 
 publikacja: 2019-11-17 13:09   aktualizacja: 2019-11-17 13:09(0)

Wydzia� In�ynierii Materia�owej Politechniki Warszawskiej og�osi� Konkurs Wiedzy o Materia�ach dla uczniów szkó� �rednich. G�ówn� nagrod� jest przyj�cie na studia na kierunku In�ynieria Materia�owa Politechniki Warszawskiej bez procedury kwalifikacyjnej. Laureaci zapewni� sobie studia na interesuj�cym kierunku jeszcze przed zdaniem matury. Wi�cej informacji o konkursie mo�na uzyska� pod adresem http://www.wim.pw.edu.pl/kandydaci.


 �WI�TECZNE PACZKI POMOCY DLA POTRZEBUJ�CYCH 
 publikacja: 2019-11-17 12:59   aktualizacja: 2019-11-18 20:40(1)

Przed tegorocznymi �wi�tami Bo�ego Narodzenia chcieliby�my pomóc rodzinom, które naprawd� tego potrzebuj�. We�miemy udzia� w akcji �wi�tecznej organizowanej przez Fundacj� �wiat na Tak. Fundacja prosi�a o minimum dwie paczki, ale mo�e uda nam si� ucieszy� wi�cej rodzin Zbiera� b�dziemy: makarony i kasze ; konserwy mi�sne, rybne i warzywne; d�emy, cukier, olej, m�k�, sól, orzechy, majonez, ketchup, musztard� ry�, fasol�, groch; koncentraty pomidorowe, mieszanki do pieczenia (ciasta w proszku); s�odycze (czekolady, ciastka, kremy czekoladowe, cukierki, �elki) kisiele, budynie, galaretki artyku�y chemiczne (p�yn do mycia naczy�, szampon, myd�o, pasty do z�bów, �ele pod prysznic, g�bki, proszki do prania, p�yny do p�ukania, mleczka do czyszczenia); zabawki nowe lub w bardzo dobrym stanie.
Dodatkowo postanowili�my po raz kolejny w��czy� si� w akcj� "Paczka na Kresy" organizowan� przez Fundacj� Polacy Polakom Kresy w potrzebie. Polega ona przede wszystkim na pokazaniu potrzebuj�cym Polakom, którzy mieszkaj� na Litwie i na Bia�orusi, �e o nich pami�tamy. Dla niektórych z NICH - Polaków na Kresach - mo�e to by� ostatnia okazja w �yciu by poczu�, �e Polska o nich nie zapomnia�a.. Zbieramy: s�odycze; medykamenty chemi� domow�; kremy, �rodki opatrunkowe. �wietnym za��cznikiem b�d� kalendarze na rok 2020 o tematyce zwi�zanej z Polsk� (historyczne, krajobrazowe etc.), a tak�e kartki �wi�teczne z �yczeniami. Wszystkie dary b�dziemy zbiera� w dniach 15 listopada - 6 grudnia 2019 r. Pud�a b�d� wystawione przy szatni. Wierzymy, �e warto pomaga�! Bardzo liczymy na wsparcie ca�ej spo�eczno�ci naszej szko�y!


 UCZCILI�MY 11 LISTOPADA W BIEGU NIEPODLEG�O�CI
 publikacja: 2019-11-13 6:38   aktualizacja: 2019-11-13 18:41(1)

 

W Narodowe �wi�to Niepodleg�o�ci, 11 listopada 2019 r. uczestniczyli�my w 31. Biegu Niepodleg�o�ci. Uczniowie pokonali dystans 10 km na dorocznej trasie prowadz�cej g�ównymi arteriami Warszawy. Tradycyjnie trasa wiod�a od ul. Stawki wschodni� jezdni� ci�gu - Al. Jana Paw�a II, estakad� nad Al. Jerozolimskimi, ul. Cha�ubi�skiego i Al. Niepodleg�o�ci do nawrotu na wysoko�ci ul. Rakowieckiej oraz powrotu zachodni� stron� do mety zlokalizowanej przy ul. Stawki. Ka�dy z uczestników wywalczy� zas�u�ony, okoliczno�ciowy medal.


 ZEBRANIA Z RODZICAMI 
 publikacja: 2019-11-04 21:19   aktualizacja: 2019-11-04 21:19(0)

W �rod�, 6 listopada 2019 r. o godz. 17:00 (dla rodziców wszystkich klas pierwszych i drugich oraz III d) oraz o godz. 18:00 (dla rodziców klas trzecich, oprócz III d) odb�d� si� zebrania klasowe z wychowawcami, a po nich spotkania z pozosta�ymi nauczycielami wed�ug szczegó�owego harmonogramu wywieszonego na terenie szko�y. Serdecznie zapraszamy.


 28. FINA� WO�P ZBLI�A SI� WIELKIMI KROKAMI 
 publikacja: 2019-10-25 19:53   aktualizacja: 2019-10-25 19:53(0)

Drodzy Uczniowie! Wielkimi krokami zbli�a si� do nas 28. Fina� Wielkiej Orkiestry �wi�tecznej Pomocy. Dlatego te� poszukujemy osób, które ju� 12.01.2020 r., wyrusz� w �wiat, uzbrojone w puszk�, mnóstwo czerwonych, samoprzylepnych serduszek, ch�� niesienia pomocy i ciep�y u�miech. Potrzebujemy równie� przedmiotów, które zostan� wystawione na licytacj� w naszej szkole, a z której wszystkie dochody zostan� przekazane na WO�P. Jest tak�e mo�liwo�� zaanga�owania do pomagania Waszych rodziców, dziadków, znajomych i ka�dego, kto ma mo�liwo�� oraz zechcia�by postawi� puszk� stacjonarn� w miejscu pe�nym ludzi. Tak, aby równie� i do niej uda�o si� nam zebra� pieni�dze na szczyty cel. A cel naprawd� jest szczytny - podczas 28. Fina�u WO�P-u, wg s�ów Jurka Owsiaka: "zbiera� b�dziemy pieni�dze na zapewnienie najwy�szych standardów diagnostycznych i leczniczych w dzieci�cej medycynie zabiegowej." Niech dobrych serc, pragn�cych nie�� pomoc innym, b�dzie wi�c równie du�o, co tych malutkich, rozdawanych rokrocznie w ró�nych miejscach w Polsce i znanych nam wszystkim. Po wi�cej informacji oraz w celu zg�oszenia si�, prosimy kierowa� si� do opiekuna wolontariatu, Pani Ma�gorzaty Stroi�skiej. Opiekun wolontariatu - P. Ma�gorzata Stroi�ska i wolontariusze XII LO serdecznie zapraszaj� do w��czenia si� w akcj�.


 BIBLIOTEKA SZKOLNA Z NIEZALE�NYM ��CZEM �WIAT�OWODOWYM
 publikacja: 2019-10-20 8:34   aktualizacja: 2019-10-20 8:34(0)

 

Mi�o nam poinformowa�, �e w bie��cym tygodniu biblioteka szkolna zosta�a przy��czona do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach wspólnego, rz�dowego projektu Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Pa�stwowego Instytutu Badawczego Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Wszystkie biblioteczne komputery zosta�y pod��czone do bezprzewodowego i bezpiecznego ��cza �wiat�owodowego o przepustowo�ci do 100 Mbps.


 POMOC DLA GRODZISKIEJ STRA�Y ZWIERZ�T
 publikacja: 2019-10-20 8:09   aktualizacja: 2019-10-20 8:09(0)

 

Kochani Liceali�ci i ludzie z dobrym sercem! W zwi�zku z bardzo trudn� sytuacj� grodziskiej Stra�y Zwierz�t postanowili�my pomóc bezdomnym zwierz�tom, podopiecznym Stra�y. Bezdomniaków przybywa z dnia na dzie�, wi�kszo�� wymaga d�ugiego, skomplikowanego leczenia. Nie starcza jedzenia, leków, domów tymczasowych... po prostu wszystkiego. Sytuacja finansowa jest jeszcze gorsza. Wolontariusze musieli wstrzyma� przyjmowanie zwierz�t... Potrzebna jest Wasza pomoc B�dziemy zbiera�: karm� dla kotów i psów (maluchów jak i seniorów, such� i mokr�), ksi��ki, p�yty, filmy - do sprzedania w Antykwariacie pod Psem, a ca�y dochód przeznaczony jest na zwierz�ta oraz kocyki (tylko nowe). Wszystkie dary mo�na zostawia� w szatni w specjalnym pude�ku zbiórki. Z góry bardzo dzi�kujemy wszystkim mi�o�nikom czworonogów! Post grodziskiej Stra�y Zwierz�t: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2382727145273822&id=1425045001042046.


 MAZOWIECKI JARMARK ROZMAITO�CI
 publikacja: 2019-09-22 18:00   aktualizacja: 2019-09-22 18:00(0)

 

Uczniowie klasy 3D wzi�li udzia� w V Spotkaniu z Ekonomi� Spo�eczn�, które odby�o si� 13 wrze�nia 2019 r. Spotkanie to zosta�o zorganizowane przez Samorz�d Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckie Centrum Polityki Spo�ecznej w CH Blue City w Warszawie.


 DEKLARACJE MATURALNE 
 publikacja: 2019-09-17 19:27   aktualizacja: 2019-09-17 19:27(0)

Wzorem lat ubieg�ych ka�dy z przyst�puj�cych (tegoroczni uczniowie klas trzecich i maturzy�ci z poprzednich roczników) do egzaminu maturalnego w maju 2020 roku zobowi�zany jest do pobrania ze strony https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411 Deklaracji 1a oraz wype�nienia za pomoc� programu Acrobat Reader XI (w przypadku braku tej wersji programu na w�asnym komputerze nale�y go pobra� i zainstalowa�) i przes�ania jej w formie elektronicznej na szyfrowan� skrzynk� pocztow� pjozwik@12lo.warszawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 wrze�nia 2019 r. (termin ten nie dotyczy absolwentów z poprzednich roczników, którzy nie musz� sk�ada� deklaracji wst�pnych) w��cznie. Prosimy równie� pami�ta� o podpisaniu si� w e-mailu. Jednocze�nie prosimy o szczegó�owe zapoznanie si� z instrukcj� wype�niania elektronicznej deklaracji maturalnej i przyk�adowym wzorem wype�nionej elektronicznej deklaracji maturalnej. Prosimy o niedokonywanie �adnych zmian w deklaracjach elektronicznych po ich ostatecznym zapisaniu na dysku swojego komputera. Za prawid�owe wype�nienie deklaracji i przes�anie pliku zgodnego ze stanem faktycznym odpowiada wy��cznie wype�niaj�cy. Deklaracja tegorocznych uczniów klas III zostanie wydrukowana i przed�o�ona do podpisu, za� absolwenci z poprzednich roczników zobowi�zani s� dodatkowo do wydrukowania, podpisania i z�o�enia wersji papierowej (zgodnej z przes�an� wersj� elektroniczn�)  w sekretariacie szko�y. Ponadto przypominamy, �e ostateczne wprowadzenie zmian w deklaracjach jest dokonywane wy��cznie w sekretariacie szko�y i up�ywa ostatecznie w dniu 7 lutego 2020 r.

U W A G A !
Uczniowie klas trzecich i ich rodzice zobowi�zani s� do zapoznania si� z mo�liwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 og�oszonym w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 6 sierpnia 2019 r. na stronie https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/.

Dyslektycy i uczniowie z innymi dysfunkcjami, w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, sk�adaj� u psychologa szkolnego odpowiednie za�wiadczenia (opini� poradni psychologiczno-pedagogicznej, za�wiadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalist�, orzeczenie o potrzebie kszta�cenia specjalnego lub indywidualnego nauczania) w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2020 r.


 STYPENDIA SZKOLNE 
 publikacja: 2019-09-10 18:34   aktualizacja: 2019-09-10 18:34(0)

Stypendium szkolne mo�e uzyska� ucze� mieszkaj�cy w Warszawie. Wnioski o stypendium nale�y z�o�y� w szkole do dnia 13 wrze�nia 2019 r. Informacje oraz wniosek o przyznanie stypendium szkolnego znajduj� si� na stronie Biura Edukacji: http://www.edukacja.warszawa.pl/.


 ROZPOCZ�CIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 
 publikacja: 2019-08-26 19:47   aktualizacja: 2019-08-30 18:46(2)

W poniedzia�ek, 2 wrze�nia 2019 r. o godz. 9:00 (dla klas pierwszych) oraz o godz. 10:00 (dla klas drugich i trzecich) odb�dzie si� uroczyste rozpocz�cie roku szkolnego 2019/2020  na placu przed szko��. Przydzia� sal dla poszczególnych klas zostanie wywieszony przy wej�ciu do budynku liceum.


 „SIENKIEWICZ” PAMI�TA
 publikacja: 2019-07-27 15:48   aktualizacja: 2019-07-27 15:48(0)

 

Spo�eczno�� XII Liceum Ogólnokszta�c�cego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie pami�ta o rocznicy Powstania Warszawskiego. W tym roku mija 75 lat od tego tragicznego i zarazem bohaterskiego wydarzenia, które uczniowie i nauczyciele „Sienkiewicza” upami�tnili okoliczno�ciow� wystaw�. Na frontonie liceum zawis�a flaga pa�stwowa, a wzd�u� ogrodzenia szko�y mieszka�cy Warszawy mog� podziwia� galeri� zdj�� powsta�ców - tych, którzy po�wi�cili �ycie w imi� tego, aby�my dzi� mogli �y� i pracowa� w wolnym kraju.


 ODBIÓR WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH 
 publikacja: 2019-07-02 21:47   aktualizacja: 2019-07-02 21:47(0)

W czwartek, 4 lipca 2019 roku o godzinie 12:00 odb�dzie si� wydawanie za�wiadcze� o wynikach uzyskanych na egzaminie maturalnym. Z uwagi na trwaj�cy remont klatki schodowej wyniki b�d� wydawane przez wychowawców klas trzecich w sali 2 (wej�cie przez szatni�). Pó�niej wyniki b�dzie mo�na odebra� w si�owni (wej�cie przez bram�). 


 KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJ�ZYCZNYCH ZOSTA� ROZSTRZYGNI�TY 
 publikacja: 2019-07-02 21:33   aktualizacja: 2019-07-02 21:33(0)

W Finale IX Mi�dzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Angloj�zycznych i Ich Dziedzictwie Kulturowym miejsca 1 i 2 przypad�y uczniom XXVII Liceum Ogólnokszta�c�cego im. Tadeusza Czackiego, za� trzecie miejsce na podium przypad�o naszej uczennicy z klasy 1A. Laureatom gratulujemy!


 WYCIECZKA DO ICM UW
 publikacja: 2019-07-02 21:23   aktualizacja: 2019-07-02 21:23(0)

 

We wtorek, 11 czerwca 2019 roku grupa uczniów z klas I a i I b pod opiek� Pana Piotra Jó�wika uczestniczy�a w wycieczce do nowoczesnego Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. W ca�ej Polsce dzia�a jedynie 5 takich o�rodków naukowo-badawczych. Nasi uczniowie mieli niepowtarzaln� okazj� wys�ucha� interesuj�cego wyk�adu poprowadzonego przez pracowników Centrum Technologii oraz zapozna� si� z zaawansowanymi technologicznie systemami komputerowymi, redundatnymi systemami zasilania, systemami klimatyzacji i przeciwpo�arowymi oraz sieci� Internet. Du�e wra�enie na uczestnikach wywar�o wyj�cie na dach i przejazd olbrzymi� wind�. Jedynym mankamentem tego dnia by� panuj�cy nie do zniesienia upa�. Wycieczka odby�a si� w ramach projektu "Odwrócona klasa - w��czenie uczniów w kreowanie