WARSZTATY W MUZEUM LITERATURY 
 publikacja: 2018-10-08 20:31   aktualizacja: 2018-10-08 20:31(0)

Na przełomie września i października klasy ID i IE były w Muzeum Literatury. W ramach obchodów Roku Zbigniewa Herberta młodzież uczestniczyła w warsztatach pod tytułem "Pudełko zwane wyobraźnią". Uczniowie przez zabawy słowne odkrywali środki poetyckie, tworzyli metafory oraz interpretowali i analizowali tytułowy wiersz poety. Zajęcia pobudzały młodzieńczą wyobraźnię i rozwijały wrażliwość młodych ludzi na sztukę poezji.

 

 DEKLARACJE MATURALNE 
 publikacja: 2018-09-18 18:59   aktualizacja: 2018-09-21 19:23(1)

Każdy z przystępujących (tegoroczni uczniowie klas trzecich i maturzyści z poprzednich roczników) do egzaminu maturalnego w maju 2019 roku zobowiązany jest do pobrania ze strony http://maturzysta.vulcan.pl/ właściwej Deklaracji (1a lub 1d w zależności od roku ukończenia liceum) oraz wypełnienia za pomocą programu Acrobat Reader XI (w przypadku braku tej wersji programu na własnym komputerze należy go pobrać i zainstalować) i przesłania jej w formie elektronicznej na szyfrowaną skrzynkę pocztową pjozwik@12lo.warszawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2018 r. włącznie. Proszę pamiętać o podpisaniu się w e-mailu. Jednocześnie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją wypełniania elektronicznej deklaracji maturalnej i przykładowym wzorem deklaracji elektronicznej. Prosimy o niedokonywanie żadnych zmian w deklaracjach elektronicznych po ich ostatecznym zapisaniu na dysku swojego komputera. Za prawidłowe wypełnienie deklaracji i przesłanie pliku zgodnego ze stanem faktycznym odpowiada wyłącznie wypełniający. Deklaracja tegorocznych uczniów klas III zostanie wydrukowana i przedłożona do podpisu, zaś absolwenci z poprzednich roczników zobowiązani są dodatkowo do wydrukowania, podpisania i złożenia wersji papierowej (zgodnej z przesłaną wersją elektroniczną)  w sekretariacie szkoły. Ponadto przypominamy, że ostateczne wprowadzenie zmian w deklaracjach jest dokonywane wyłącznie w sekretariacie szkoły i upływa w dniu 7 lutego 2019 r. (podczas ferii zimowych).

U W A G A !
Uczniowie klas trzecich i ich rodzice zobowiązani są do zapoznania się z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 ogłoszonym w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. pod adresem http://www.oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3145 .

Dyslektycy i uczniowie z innymi dysfunkcjami, w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, składają u psychologa szkolnego odpowiednie zaświadczenia (opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania) w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2019 r.

Więcej informacji o egzaminie maturalnym znajduje się pod zakładką MATURA. 


 KOMUNIKAT O DEKLARACJACH MATURALNYCH 
 publikacja: 2018-09-17 19:31   aktualizacja: 2018-09-17 20:16(1)

Szczegółowe informacje o wypełnianiu tegorocznych deklaracji maturalnych zostaną podane po 19 września 2018 r. Pod zakładką MATURA będzie stopniowo aktualizowana zawartość obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019. W tej chwili dostępne są: nowy harmonogram egzaminów maturalnych, obowiązujące procedury w 2019 roku oraz informacja o obowiązujących opłatach i zasadach odwołań od wyników egzaminacyjnych.

U W A G A !
Uczniowie klas trzecich i ich rodzice zobowiązani są do zapoznania się z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 ogłoszonym w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. na stronie http://www.oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3145 .

Dyslektycy i uczniowie z innymi dysfunkcjami, w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, składają u psychologa szkolnego odpowiednie zaświadczenia (opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania) w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2019 r.


 ZEBRANIA KLASOWE
 publikacja: 2018-09-10 18:34   aktualizacja: 2018-09-10 18:51(1)

W najbliższą środę, 12 września 2018 r. (o godz. 17:00 - klasy II, o godz. 17:30 - klasy I, a o godz. 18:00 - klasy III) odbędą się zebrania klasowe wychowawców z rodzicami uczniów. Ponadto o godz. 17:00 (w sali 1-2) rozpocznie się spotkanie rodziców klas pierwszych z Dyrekcją Liceum, a o godz. 18:30 zapraszamy wszystkie trójki klasowe (o godz. 19:00 zostają tylko rodzice z klas maturalnych) na zebranie z Dyrektorem również w sali 1-2. Szczegółowy harmonogram zebrań zostanie wywieszony na terenie szkoły.


 WPISY DO WARSZAWSKIEJ KSIĘGI WOLNOŚCI 
 publikacja: 2018-09-05 20:06   aktualizacja: 2018-09-05 20:06(0)

We wtorek, 4.09. nauczyciele i uczniowie naszej szkoły mieli niepowtarzalną okazję wpisania się do Warszawskiej Księgi Wolności. Księga ma stanowić przesłanie dla przyszłych pokoleń i zostanie umieszczona w kapsule czasuna na następne 100 lat, czyli do roku 2118.

 

 


 STYPENDIA SZKOLNE
 publikacja: 2018-09-03 19:03   aktualizacja: 2018-09-03 19:03(0)

1. Stypendium szkolne może uzyskać uczeń mieszkający w Warszawie.
2. Wnioski o stypendium należy zlożyć w szkole do dnia 13 września 2018 r.
3. Informacje oraz wniosek o przyznanie stypendium szkolnego znajdują się na stronie Biura Edukacji: http://www.edukacja.warszawa.pl/.


 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
 publikacja: 2018-08-29 9:22   aktualizacja: 2018-08-31 22:04(1)

Uroczysty początek nowego roku szkolnego 2018/2019 dla klas pierwszych odbędzie się 3 września 2018 r. o godz. 9:00 w sali 1-2, zaś klasy II i III zapraszamy na godz. 9:30 do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami.


 EGZAMINY POPRAWKOWE
 publikacja: 2018-07-10 18:43   aktualizacja: 2018-07-10 18:43(0)

Egzaminy poprawkowe odbędą się według następującego harmonogramu:

  • 24 sierpnia /piątek/ o godz. 8:00 - matematyka, fizyka i wychowanie fizyczne;
  • 27 sierpnia /poniedziałek/ o godz. 8:00 - język polski;
  • 30 sierpnia /czwartek/ o godz. 8:00 - język francuski i wiedza o społeczeństwie.

Przypominamy, że egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Aby potwierdzić terminy oraz godzinę rozpoczęcia egzaminu należy zadzwonić do sekretariatu szkoły w dniach 20-21 sierpnia 2018 r.

UWAGA!
Na egzamin poprawkowy z wychowania fizycznego należy przynieść ze sobą strój sportowy na siłownię i basen (czepek jest obowiązkowy).

Pisemny egzamin maturalny w terminie poprawkowym z języka polskiego oraz matematyki odbędzie się we wtorek 21 sierpnia 2018 r. o godz. 9:00. Miejsce jego zdawania zostanie opublikowane na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie do 10 sierpnia 2018 r.


 ŚWIADECTWA MATURALNE
 publikacja: 2018-07-01 15:34   aktualizacja: 2018-07-01 15:34(0)

Odbiór świadectw maturalnych u wychowawców klas odbędzie się we wtorek, 3 lipca 2018 r. o godz. 9:00 w wyznaczonych salach. Świadectwa i aneksy dla absolwentów z poprzednich roczników wydawane będą w sekretariacie szkoły. W przypadku odbioru dokumentów przez inną osobę wymagane jest pisemne imienne upoważnienie.


 WOLSKIE PIKNIKI RODZINNE 
 publikacja: 2018-06-04 18:47   aktualizacja: 2018-06-04 18:47(0)

W sobotę, 16 czerwca 2018 r. w godzinach 10:00 - 14:00 na terenie Dzielnicy Wola odbędą się Wolskie Pikniki Rodzinne z okazji 100-lecia odzysaknia przez Polskę Niepodleglości. W programie m. in. inscenizacje i rekonstrukcje historyczne, występy artystyczne, konkursy z nagrodami, zawody sportowe, aktywności plastyczne i dmuchańce dla najmłodszych. Wszyscy uczestnicy pikników wraz z zaproszonymi gośćmi w samo południe zatańczą "Wolskiego poloneza". Impreza plenerowa została jednocześnie zaplanowana w 6 rejonach: Szkoła Podstawowa nr 386 (Powązki i Młynów - ul. Grenady 16), Szkoła Podstawowa nr 387 (Mirów - ul. Kasprzaka 1/3), Szkoła Podstawowa nr 389 (Muranów - ul. Smocza 19), Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 (Koło - ul. Deotymy 37), Szkoła Podstawowa nr 236 (Ulrychów - ul. Elekcyjna 21/23) i Szkoła Podstawowa nr 139 (Czyste i Odolany - ul. Syreny 5/7). W imieniu Zarządu i Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy serdecznie zapraszamy. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na oficjalnej stronie wydarzenia: http://4free.waw.pl/wydarzenie-46971-wolskie-pikniki-rodzinne


 ZEBRANIA KLASOWE 
 publikacja: 2018-05-17 17:40   aktualizacja: 2018-05-17 17:40(0)

W najbliższą środę, 23 maja 2018 r. o godzinie 17:00 odbędą się zebrania klasowe z wychowawcami, a po ich zakończeniu zapraszamy na Dzień Otwarty z pozostałymi nauczycielami uczącymi w poszczególnych klasach. Będzie to już ostatnie zebranie przed zakończeniem roku szkolnego. Uzyskają Państwo informację o zagrożeniach i propozycjach ocen rocznych. Szczegółowy harmonogram zostanie wywieszony na terenie szkoły. Serdecznie zapraszamy. 


 PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 
 publikacja: 2018-05-09 19:17   aktualizacja: 2018-05-13 16:54(3)

W dniach 10-16.05. obowiązuje specjalny plan zajęć dydaktycznych (zobacz plan na: 10.05., 11.05., 14.05., 15.05. i 16.05.), w dniach 17-27.05. powracamy do dotychczasowego planu, a od 28.05. do końca roku szkolnego będzie obowiązywał już nowy plan. 


 WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK 
 publikacja: 2018-04-22 20:04   aktualizacja: 2018-04-22 20:04(0)

W dniach 23.04. - 20.05. odbędzie się w naszej szkole Wielka Zbiórka Książek dla MAŁYCH I DUŻYCH pacjentów szpitali w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "Zaczytani". Książki wydane po roku 2000, w bardzo dobrym stanie (dla dzieci i młodzieży oraz "czytadła" dla dorosłych) proszę dostarczyć do biblioteki szkolnej. 


 75 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM 
 publikacja: 2018-04-22 20:01   aktualizacja: 2018-04-22 20:01(0)

Przez ostatni tydzień realizowaliśmy projekt "NIE MIELI NADZIEI" poświęcony 75 rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Wszyscy chętni mogli wziąć udział w spacerze po Cmentarzu Żydowskim, dyskusyjnym klubie książki, obejrzeć projekcje filmowe oraz rekonstrukcje bunkru i getta. Odbyło się również spotkanie z Magdaleną Kicińską, autorką reportaży o ludziach, których los przerwał Holocaust. Kulminacyjne uroczystości odbyły się w dniu 19 kwietnia 2018 r. o godzinie 12:00 pod Murem Getta na dziedzińcu szkoły z udziałem władz dzielnicy Wola.

  

 


 BIAŁA SZKOŁA W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ 
 publikacja: 2018-04-22 19:54   aktualizacja: 2018-04-22 19:54(0)

W dniach 4 – 9 marca odbył się coroczny wyjazd narciarski do Białki Tatrzańskiej. W programie oprócz nauki i doskonalenia umiejętności narciarskich pod okiem instruktorów, znalazły się również m.in. wycieczka do Zakopanego i wyjazd do wód termalnych na „Bani”. Uczestnicy korzystali z atrakcji pensjonatu, takich jak bilard, sauna z jacuzzi, czy snowtubbing. Oczywiście był również czas na naukę. Hitem wyjazdu okazał się wypchany orzeł, ale o tym wiedzą tylko wtajemniczeni…. Do zobaczenia za rok!

  

 


 KLASA IE W MUZEUM POLIN NA WYSTAWIE: "OBCY W DOMU. WOKÓŁ MARCA'68" 
 publikacja: 2018-04-22 19:47   aktualizacja: 2018-04-22 19:47(0)

Najnowsza wystawa Muzeum Polin prezentuje losy ludzi postawionych przed koniecznością decyzji: zostać w kraju, czy wyjechać? Wystawa wyjaśnia przyczyny i przebieg "wyjazdu" z Polski ok. 13 tys. Żydów w 1968r.. Młodzież poznawała problem dyskryminacji, ksenofobii i naruszenia praw człowieka uczestnicząc w warsztatach towarzyszących wystawie.

  

 


 FINALISTKI II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA I KULTURY HISZPAŃSKIEJ 
 publikacja: 2018-04-22 19:32   aktualizacja: 2018-04-22 19:32(0)

Uczennice: Sandra Siedlecka kl. 2b i Aleksandra Głowacka kl. 2e są finalistkami II Międzyszkolnego Konkursu Języka I Kultury Hiszpańskiej "Hablo Espanol i Conozco Espana" organizowanym pod Patronatem Honorowym Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady i Królestwa Hiszpanii". Gratulujemy!

 


 LIST OD POWSTAŃCA 
 publikacja: 2018-04-22 19:08   aktualizacja: 2018-04-22 19:08(0)

Otrzymaliśmy wzruszający list od uczestnika Powstania Warszawskiego - Pana Wojciecha Cygańskiego - st.Strzeleca PS. Cygan II w I plutonie "Podkowa" IV Komp, kpt-mjr "Żmudzina" w zgrupowaniu "Bartkiewicza" 36 p.p. Legii Akademickiej A.K. Pełną treść listu zamieściliśmy pod adresem: http://12lo.warszawa.pl/files/list.pdf


 WYJAZD NA BIAŁORUŚ 
 publikacja: 2018-04-22 18:35   aktualizacja: 2018-04-22 18:35(0)

W dniach od 16 do 18 marca 2018 r. trzy uczennice Kinga Krajewska, Małgorzata Góra i Oliwia Kałucka z klasy 2c pod opieką p. Małgorzaty Stroińskiej – Staudt odwiedziły w ramach Wielkanocnej akcji Paczka Polaków rodziny mieszkające w Nowogródku na Białorusi. Podczas spotkań na plebanii i w domach nie brakowało wzruszeń i łez, a największą radość sprawiło porozumiewanie się w języku ojczystym. Mimo ogromnego mrozu i arktycznego wiatru odwiedziłyśmy miejsca związane z naszym narodowym wieszczem - Adamem Mickiewiczem. Dzięki uprzejmości Pani Jadwigi Sienkiewicz zwiedziłyśmy Muzeum Adama Mickiewicza, weszłyśmy na jego kopiec, obejrzałyśmy Farę oraz zobaczyłyśmy Świteź. Pełna relacja z wyjazdu zamieszczona jest pod zakładką wolontariatu.

  

 


 ZEBRANIA KLASOWE 
 publikacja: 2018-03-30 17:58   aktualizacja: 2018-03-30 17:58(0)

W najbliższą środę, 4 kwietnia 2018 r. odbędą się zebrania klasowe z wychowawcami według następującego porządku: o godz. 17 zapraszamy rodziców uczniów klas: Ia, Ic, Id, IId, IIIa, IIIb, IIId i IIIe , zaś o godz. 18 - klas: Ie, IIa, IIb, IIc, IIe, IIf i IIIc (klasa Ib - nie będzie miała spotkania z wychowawcą, zapraszamy tylko na Dzień Otwarty). Po zakończeniu zapraszamy na Dzień Otwarty z pozostałymi nauczycielami uczącymi w poszczególnych klasach. Dla rodziców maturzystów będzie to już ostatnie zebranie z nauczycielami przed egzaminem maturalnym połączone z informacją o zagrożeniech i propozycjach ocen rocznych. Ponadto na godzinę 18:30 jest zaplanowane spotkanie przedstawicieli rodziców (po 2-3 osoby) klas drugich z Panią Dyrektor Liceum ws. studniówki 2019. Szczegółowy harmonogram zostanie wywieszony na terenie szkoły. Serdecznie zapraszamy. 


 ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 
 publikacja: 2018-03-30 17:43   aktualizacja: 2018-03-30 17:43(0)

 

 


 FINAŁ DEBAT SIENKIEWICZOWSKICH 
 publikacja: 2018-03-30 17:32   aktualizacja: 2018-03-30 17:32(0)

27 marca 2018 r. odbył się finał Szkolnych Debat Sienkiewiczowskich, w którym uczestniczyły klasy Ia i Id. Uczestnicy debaty dyskutowali czy nowe regulacje dotyczące handlu w niedzielę wpływają na ograniczenie praw obywatelskich.  


 LICEALNA AKADEMIA DYPLOMACJI 
 publikacja: 2018-03-30 17:26   aktualizacja: 2018-03-30 17:26(0)

W poniedziałek, 19 marca 2018 r. odbył się dzielnicowy konkurs "Licealna Akademia Dyplomacji". Uczeń klasy IIIe Maksymilian Obrębski uzyskał tytuł Laureata II miejsca. W nagrodę za swoje osiągnięcia otrzyma staż w Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz kurs języków obcych Europejskiej Akademii Dyplomacji. Gratulujemy Maksymilianowi i życzymy dalszych sukcesów.  


 MISTRZOSTWA SZKOŁY W TENISIE STOŁOWYM 
 publikacja: 2018-03-30 17:20   aktualizacja: 2018-03-30 17:20(0)

W poniedziałek, 19 marca 2018 roku odbyły się Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym. Po zaciętej walce wyłoniono zwycięzców: Mistrzem Szkoły w konkurencji chłopców został Jacek Pazio (1a), tuż za nim uplasował się Kamil Bubień (3a), trzecie miejsce zajął Daniel Zieliński (3b). Wśród dziewcząt zeszłoroczny tytuł obroniła Dagmara Piasek (3a), drugie miejsce zajęła Paulina Kaczanowska (2f), a trzecie Natalia Marciniak (3b). GRATULUJEMY!  


 PADŁ KOLEJNY REKORD !!! 
 publikacja: 2018-03-30 17:11   aktualizacja: 2018-03-30 17:11(0)

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 19 marca 2018 roku, podczas corocznej akcji zbiórki krwi, organizowanej w naszej szkole we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, padł rekord!!! Do udziału w przedsięwzięciu zgłosiło się 60 uczniów i pracowników szkoły, z których aż 43 osoby oddały swoją krew!
Gratulujemy i dziękujemy!!!

  

 


 MOST - INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT DLA MŁODZIEŻY 
 publikacja: 2018-03-24 18:02   aktualizacja: 2018-03-24 18:02(0)

W imieniu Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie, obejmującym warsztaty i grę miejskę, który jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej i licealnej mieszkającej w Warszawie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Fundacji Atalaya (http://atalaya.pl/most/) organizatora projektu.  


 PROJEKT "OCHOTNICY WARSZAWSCY" 
 publikacja: 2018-03-19 19:57   aktualizacja: 2018-03-19 19:57(0)

Miasto Stołeczne Warszawa już od kilku lat realizuje projekt „Ochotnicy warszawscy” i prowadzi portal www.ochotnicy.waw.pl, gdzie młodzi ludzie znajdują wszystkie niezbędne informacje na temat wolontariatu. Osoby zainteresowane taką formą aktywności zapraszamy do bieżącego śledzenia oferty systematycznie zamieszczanej na tym portalu. Każdego dnia pojawiają się tam oferty współpracy wolontariackiej w różnych sferach życia, np. ekologia, kultura, pomoc społeczna, prawa człowieka, przestrzeń i miejsce innych. Różnorodność tych ofert daje szansę na to że każdy zainteresowany może znaleźć coś ciekawego dla siebie. Praca wolontariusza jest wykonywana na podstawie porozumienia wolontariackiego, podpisywanego przez organizatora wolontariatu po jednej stronie i wolontariusza po drugiej. W ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” prowadzone są szkolenia dla organizatorów wolontariatu oraz dla wolontariuszy. Działa Akademia Liderów Wolontariatu oraz szereg programów wspierających wolontariat w warszawskich bibliotekach i szkołach. 


 ZBIÓRKA KRWI 
 publikacja: 2018-03-15 20:31   aktualizacja: 2018-03-15 20:31(0)

Zapraszamy do akcji zbiórki krwi organizowanej na terenie naszej szkoły w poniedziałek, 19 marca 2018 r. we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Kwiolecznictwa. Każda osoba chętna do uczestniczenia w akcji powinna rano ZJEŚĆ ŚNIADANIE. 


 LAUREATKA VI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O III RP 
 publikacja: 2018-03-15 20:23   aktualizacja: 2018-03-15 20:23(0)

W sobotę, 03.03.2018 r. w Białymstoku, odbył się etap centralny VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP. Uczennica Natalia Józwiak z klasy III D uzyskała tytuł laureata. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 


 ZEBRANIA KLASOWE 
 publikacja: 2018-03-11 10:23   aktualizacja: 2018-03-14 8:36(2)

W najbliższą środę, 14 marca 2018 r. odbędą się zebrania klasowe z wychowawcami według następującego porządku: o godz. 17 zapraszamy rodziców uczniów klas: Ia, Id, IIa, IIc, IId, IIe i IIf , zaś o godz. 18 - klas: Ic, Ie, IIIa, IIIb, IIIc, IIId i IIIe (klasy Ib i II b - nie mają spotkań z wychowawcą, zapraszamy tylko na Dzień Otwarty). Po zakończeniu zapraszamy na Dzień Otwarty z pozostałymi nauczycielami uczącymi w poszczególnych klasach. Szczegółowy harmonogram zostanie wywieszony na terenie szkoły. Serdecznie zapraszamy. 


 TO BYŁ FILM! 
 publikacja: 2018-03-11 10:09   aktualizacja: 2018-03-11 10:09(0)

Kolejne nagrania TVN Fabuła w których wzięli udział uczniowie klasy IE. Kinga Burzyńska - dziennikarka TVN Fabuła - rozpoczęła nagrania nowego programu "To był film!". Tym razem były to rozmowy z aktorami, reżyserami o konkretnych, kultowych filmach: "Wodzirej" i "Wojna polsko-ruska". Gośćmi premierowych nagrań byli m.in. Jerzy Stuhr, Xawery Żuławski, Borys Szyc.

 

 


 ZNAK JAKOŚCI SZKOŁY 2018
 publikacja: 2018-03-11 9:56   aktualizacja: 2018-03-11 9:56(0)

Z satysfakcją informujemy, że Nasze Liceum po raz drugi z rzędu otrzymało tytuł "Brązowej Szkoły 2018" w XX Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY. Ten znak jakości przyznawany jest szkołom, które uplasują się w 4 i 5 setce liceów ogólnokształcących w kraju, spośród kilku tysięcy. Więcej informacji dotyczących rankingu znajdzie się w zakładce Nasza szkoła / znak jakości i na stronie PERSPEKTYWY.PL.

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018". UWAGA! ZMIANA TERMINU ZEBRAŃ KLASOWYCH 
 publikacja: 2018-02-28 17:53   aktualizacja: 2018-02-28 20:17(1)

Informujemy, że najbliższe zebrania klasowe oraz dzień otwarty dla rodziców uczniów odbędzie się w środę, 14 marca 2018 r., a nie, jak pierwotnie planowaliśmy w najbliższą środę. Za zmianę serdecznie przepraszamy.


 XXIX MIĘDZYNARODOWY SALON EDUKACYJNY "PERSPEKTYWY 2018"
 publikacja: 2018-02-18 16:56   aktualizacja: 2018-02-18 16:56(0)

W dniach 22-24 lutego 2018 r. w godzinach 9-16 na IV piętrze Pałacu Kultury i Nauki zaprezentowane zostaną szkoły ponadgimnazjalne. Nasze stoisko (numer 63) będzie zlokalizowane po stronie Sali Kruczkowskiego (patrz plan). Serdecznie zapraszamy wszystkich gimnazjalistów wraz z rodzicami i opiekunami. Jednocześnie informujemy, że Dzień Otwarty dla Gimnazjalistów w budynku naszego liceum przy ul. Siennej 53 róg Al. Jana Pawła II odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy. VIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH I ICH ...
 publikacja: 2018-02-18 16:34   aktualizacja: 2018-02-28 18:08(1)

Zapraszamy do udziału w VIII Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i ich dziedzictwie kulturowym. I etap w formie testu zamkniętego z wiedzy o stanie Nowy Jork odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 o godz. 9.00 - szczegóły oraz regulamin na stronie Liceum w zakładce konkursy. Chętnych prosimy o informację zwrotną za pośrednictwem e-Dziennika Librus lub zgłoszenia bezpośrednio do Pana Janusza Piróga do dnia 16 kwietnia.


 MAMY MISJE DO SPEŁNIENIA! 
 publikacja: 2018-02-18 16:22   aktualizacja: 2018-02-18 16:22(0)

Serdeczne podziękowania dla XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza napłynęły od Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl za wrażliwość na potrzeby misji i pomoc w przygotowaniu świątecznych ulotek.


 SPOTKANIA ZE ŚWIADKAMI HISTORII 
 publikacja: 2018-02-18 16:17   aktualizacja: 2018-02-18 16:17(0)

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniach ze ŚWIADKAMI HISTORII w ramach dzielnicowych obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Gościem pierwszego z serii spotkań była Pani Stanisława Płońska-Frybes. Jej wspomnienia sięgały dwudziestolecia międzywojennego, powstania warszawskiego i odbudowy stolicy po II wojnie światowej. Młodzież miała okazję spojrzeć na historię z perspektywy zwykłego świadka wydarzeń, nie tą z którą spotyka się w podręcznikach.

  

 


 WYJAZD EDUKACYJNY DO POZNANIA 
 publikacja: 2018-02-18 16:11   aktualizacja: 2018-02-18 16:11(0)

W dniu 5.12.2017 klasy IE i IIB wyjechały do Poznania / pociągiem / do CKZ na wystawę: "Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst". Uczniowie poza obejrzeniem wystawy wzięli udział w lekcjach muzealnych: EMOCJE I IDEE - Frida Kahlo i Diego Rivera tworzyli sztukę pełną emocji. Byli też zaangażowani ideologicznie, co widać w ich twórczości oraz w pracach artystów z nimi współpracującymi. Podczas lekcji uczniowie zastanawiali się jaką wizję świata chcieli przekazać artyści z Meksyku oraz: OPIS I INTERPRETACJA - W jaki sposób Frida Kahlo widziała siebie, a jak przedstawiali ją inni? Czy w pracach eksponowanych na wystawie można wyczytać te "sposoby widzenia"? Po wystawie była również okazja zobaczyć Jarmark Bożonarodzeniowy.

  

 


 CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ HONOROWE ODDAWANIE KRWI 
 publikacja: 2018-02-18 15:59   aktualizacja: 2018-02-18 15:59(0)

Nasze Liceum zostało wyróżnione przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowe Centrum Krwi. Otrzymaliśmy certyfikat za zrealizowanie scenariuszy lekcji w ramach akcji "Twoja krew, moje życie" i regularnie przeprowadzane akcje krwiodawstwa organizowane w budynku szkoły, przyczyniając się do uzupełnienia wiedzy na temat Honorowego Oddawania Krwi i kształtowania pozytywnych postaw prospołecznych.


 WARSZTATY O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA 
 publikacja: 2018-02-18 15:50   aktualizacja: 2018-02-18 15:50(0)

20 grudnia 2017 roku klasy biologiczno-chemiczne wzięły udział w warsztatach prowadzonych przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Warsztaty były poświęcone mitom związanym z żywieniem i żywieniu klinicznemu pacjentów. Po feriach odbędą się warsztaty dotyczące diet. Będzie omawiany wpływ różnych, popularnych diet na organizm człowieka.

 

 


 ZEBRANIA KLASOWE 
 publikacja: 2018-01-08 18:54   aktualizacja: 2018-01-08 18:54(0)

W najbliższą środę, 10 stycznia 2018 r. odbędą się zebrania klasowe z wychowawcami według następującego porządku: o godz. 17 zapraszamy rodziców uczniów klas: Ic, Id, IIa, IIb, IId, IIIb, IIId i IIIe , zaś o godz. 18 - klas: Ia, Ib, Ie, IIc, IIe, IIf i IIIa. Po zakończeniu zapraszamy na Dzień Otwarty z pozostałymi nauczycielami uczącymi w poszczególnych klasach. Głównym tematem spotkań będą wyniki klasyfikacji śródrocznej. Szczegółowy harmonogram zostanie wywieszony na terenie szkoły. Serdecznie zapraszamy. 


 KWALIFIKACJA DO KOLEJNYCH ETAPÓW OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH 
 publikacja: 2017-12-19 19:41   aktualizacja: 2017-12-19 19:41(0)

W sobotę, 9 grudnia 2017 r. odbył się etap okręgowy VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP, w którym uczestniczyło trzech uczniów z naszej szkoły. Do etapu centralnego zakwalifikowała się jedna uczennica - Natalia Józwiak z klasy IIId. Do etapu okręgowego LIX Edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zakwalifikował się Jan Akonom z klasy IIe oraz Mateusz Tyburski z klasy IIIe. Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


 ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 
 publikacja: 2017-12-19 19:26   aktualizacja: 2017-12-19 19:26(0)

 

 


 SZLACHETNA PACZKA 
 publikacja: 2017-12-19 19:02   aktualizacja: 2017-12-19 19:02(0)

W tym roku również przygotowaliśmy paczkę dla potrzebujących. Pomogliśmy wielodzietnej rodzinie, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Najważniejszą potrzebą w tej chwili była żywność, ciepłe ubrania oraz środki czystości. Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy wymiernie przyczynili się do tegorocznej zbiórki i pomogli dostarczyć zebrane artykuły.


 PODZIĘKOWANIE OD STOWARZYSZENIA "USŁYSZEĆ ŚWIAT" 
 publikacja: 2017-12-11 20:00   aktualizacja: 2017-12-11 20:00(0)

Serdeczne podziękowania za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w akcję charytatywną "Warto odkręcać" na rzecz ochrony środowiska napłynęły od Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "Usłyszeć Świat". Dzięki temu dzieci z wadą słuchu będą mogły szybciej usłyszeć i powiedzieć kocham do tych, którzy na to czekają od chwili diagnozy głuchoty. Jednocześnie zostaliśmy docenieni za przejaw płynącej z głębi serca empatii oraz zrozumienia dla problemów dzieci z wadami słuchu.


 ZEBRANIA KLASOWE 
 publikacja: 2017-12-11 19:43   aktualizacja: 2017-12-11 19:43(0)

W najbliższą środę, 13 grudnia 2017 r. odbędą się zebrania klasowe z wychowawcami według następującego porządku: o godz. 17 zapraszamy rodziców uczniów klas pierwszych (z wyjątkiem I e), II d i trzecich, zaś o godz. 18 - klas I e i drugich (z wyjątkiem II d). Po zakończeniu zapraszamy na Dzień Otwarty z pozostałymi nauczycielami uczącymi w poszczególnych klasach. Podczas spotkań otrzymają Państwo informację o propozycjach ocen śródrocznych i ewentualnych zagrożeniach oceną niedostateczną. Szczegółowy harmonogram zostanie wywieszony na terenie szkoły. Serdecznie zapraszamy. 


 ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI W NASZEJ SZKOLE
 publikacja: 2017-12-11 19:26   aktualizacja: 2017-12-11 19:26(0)

W dniach 1 – 3 grudnia wolontariusze z naszego liceum po raz kolejny wzięli udział w akcji organizowanej przez Federację Polskich Banków Żywności. Koordynatorami Świątecznej zbiórki żywności w naszej szkole byli niezawodni Ola i Nikodem. Przez trzy dni w całej Polsce udało się zebrać ponad 776 ton długoterminowych produktów spożywczych, z których przygotowanych zostanie aż 1,5 miliona posiłków dla potrzebujących. Tak wspaniały wynik to zasługa zarówno życzliwości ludzi dobrego serca, jak i ciężkiej pracy wolontariuszy. To również świetny dowód na to, że warto pomagać.

 


 ZAKOŃCZENIE PROJEKTU "BOOK MORNING LIBRARY!" 
 publikacja: 2017-12-11 18:40   aktualizacja: 2017-12-11 18:40(0)

Uczennice - Weronika Godlewska i Katarzyna Mandes, uczęszczające do klasy 1D, wzięły udział w projekcie Book Morning Library!. Projekt jest realizowany przez Bibliotekę Publiczną Gminy Grodzisk Mazowiecki w ramach programu Partnerstwo dla Książki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W dniu 14 grudnia 2017 r., o godz. 10.00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki, przy ul. Spółdzielczej rozpocznie się uroczysta gala z okazji zakończenia pierwszego sezonu programu, na którą specjalne zaproszenie otrzymała klasa I D wraz z dziewczynami. Wśród gości specjalnych będzie Michał Nogaś - dziennikarz, krytyk literacki i przede wszystkim znawca mediów kulturalnych, który opowie o literaturze i promocji czytelnictwa oraz jak efektywnie tworzyć obiektywne i wartościowe media kulturalne na Facebooku. Podczas rozmów kuluarowych będzie można ponadto nawiązać nowe kontakty, porozmawiać z gośćmi i z twórczyniami Book Morning Library!. W czasie spotkania będzie też informacja o nowym projekcie młodzieżowym, którego realizacja jest planowana na rok 2018.


 GRA MIEJSKA "BIEG DO NIEPODLEGŁOŚCI" 
 publikacja: 2017-12-03 17:57   aktualizacja: 2017-12-03 17:57(0)

Dnia 11X grupa uczniów z klasy IE wzięła udział w grze miejskiej - Bieg do Niepodległości. Zadaniem grupy było odszyfrowanie na podstawie krótkich informacji miejsc związanych z walką o niepodległość w XIX i na początku XX. Stąd na naszej trasie znalazł się Grób Nieznanego Żołnierza, miejsce pochówku Dmowskiego na Cmentarzu Bródnowskim czy Pałac Prezydencki, dawniej Namiestnikowski. Zadania wymagały dobrej znajomości topografii Warszawy. Uczniowie poznali nowe miejsca w deszczu i chlodzie, żeby ostateczne zająć II miejsce.

   

 


 INFORMATOR DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
 publikacja: 2017-12-03 17:41   aktualizacja: 2017-12-03 17:41(0)

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego, przy udziale m. in. pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie, opracowany został "Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością". Adresatami tej wyjątkowo ważnej publikacji są rodzice dzieci, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz opiekunowie wychowujący dzieci z niepełnosprawnością. Jej celem jest przekazanie pełnej wiedzy o systemie wsparcia zarówno w zakresie edukacji, jak i specjalistycznej opieki medycznej. Informator w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakładce - Rodzice i Uczniowie / Informacje bieżące.


 SZKOŁA FILMOWA 
 publikacja: 2017-12-03 17:19   aktualizacja: 2017-12-03 17:19(0)

Klasa IE uczestniczyła w nagraniu programu "Szkola filmowa" w TVN Fabuła. Gośćmi programu byli Jowita Budnik i Wojciech Pszoniak. Podczas rozmowy mogliśmy dowiedzieć się, jak przebiegała ich kariera filmowa i teatralna, usłyszeć z jakimi emocjami trzeba się zmierzyć w zawodzie aktora. Aktorzy dzielili się swoimi doświadczeniami, co było bardzo cenne dla młodej części publiczności.

  

 


 TYDZIEŃ KONSTYTUCYJNY 
 publikacja: 2017-11-25 19:38   aktualizacja: 2017-11-25 19:38(0)

Dnia 8 listopada klasy 2e i 2d uczestniczyły w projekcie "Tydzień konstytucyjny" przygotowanym przez stowarzyszenie prof. Hołdy. Podczas warsztatów uczniowie pod okiem adwokatów badali kazusy prawne i orzekali na podstawie artukułów konstytucji.

  

 


 VI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O III RP 
 publikacja: 2017-11-25 19:11   aktualizacja: 2017-11-25 19:11(0)

Dnia 16 listopada 2017r. odbył się etap szkolny VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP. Do etapu okręgowego zakwalifikowały się trzy osoby z naszej szkoły - Joanna Strzelczyk z klasy IIId, Natalia Jóźwiak z klasy 3d oraz Maksymilian Obrębski z klasy IIIe. Życzymy dalszych sukcesów. 


 V OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O PRAWACH CZŁOWIEKA I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM 
 publikacja: 2017-11-25 19:04   aktualizacja: 2017-11-25 19:04(0)

Dnia 9 listopada 2017r. odbył się etap szkolny V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka i Świecie Współczesnym. Do etapu okręgowego zakwalifikowały się dwie osoby z naszej szkoły - Jan Akonom z klasy IIe oraz Maksymilian Obrębski z klasy IIIe. Życzymy dalszych sukcesów. 


 KARTKA DLA POWSTAŃCA
 publikacja: 2017-11-25 18:50   aktualizacja: 2017-11-25 18:50(0)

XII LO im. Henryka Sienkiewicza przystąpiło do akcji "Kartka dla Powstańca". Przez wysyłanie kartek z podziękowaniami i wyrazami szacunku oddajemy hołd żołnierzom walczącym w Powstaniu Warszawskim.

 


 ZEBRANIA KLASOWE 
 publikacja: 2017-11-12 16:15   aktualizacja: 2017-11-12 16:15(0)

W najbliższą środę, 15 listopada 2017 r. odbędą się zebrania klasowe z wychowawcami według następującego porządku: o godz. 17 zapraszamy rodziców uczniów klas pierwszych i drugich z wyjątkiem I e i II e, zaś o godz. 18 - klas I e, II e i trzecich. Po zakończeniu zapraszamy na Dzień Otwarty z pozostałymi nauczycielami uczącymi w poszczególnych klasach. Szczegółowy harmonogram zostanie wywieszony na terenie szkoły. Serdecznie zapraszmy. 


 WYRÓŻNIENIE W XV KONKURSIE RECYTATORSKIM POEZJI RELIGIJNEJ 
 publikacja: 2017-11-12 16:08   aktualizacja: 2017-11-12 16:08(0)

Z wielką satysfakcją informujemy, że Nasze Liceum otrzymało wyróznienie w XV Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej "Usłysz Panie, moje słowa" dla uczczenia Pontyfikatu św. Jana Pawła II pod honorowym patronatem Metropolity Warszawskiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Serdecznie gratulujemy uczestnikom konkursu i życzymi dalszych sukcesów.  


 SZKOLENIE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW IELTS
 publikacja: 2017-11-12 15:50   aktualizacja: 2017-11-12 15:50(0)

Dowiedz się więcej o IELTS w naszej szkole: terminach, miejscach, strukturze testu i sposobie zapisów. International English Language Testing System (IELTS) to najpopularniejszy obecnie międzynarodowy test z języka angielskiego, służący do celów edukacyjnych i emigracyjnych - rocznie zdaje go prawie trzy miliony osób na całym świecie! 10 000 instytucji edukacyjnych, rządowych i zawodowych w 140 krajach uznaje i stosuje IELTS do weryfikacji umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Osoby zainteresowane udziałem w lekcji przeprowadzonej przez doświadczonego trenera lub trenerkę z British Council, który odwiedzi Was w Naszej Szkole w uzgodnionym terminie i przez 45 minut opowie Wam wszystko o IELTS proszone są o informację zwrotną przesłaną bezpośrednio do Janusza Piroga za pośrednictwem e-dziennika Librus Synergia dodatkowo z podaniem klasy oraz nazwiska aktualnie uczącego nauczyciela języka angielskiego. Termin zgłoszeń, to północ 12 listopada. W zależności od liczby chętnych możliwe jest przeprowadzene zajęć w wybranych klasach lub prezentację na forum całej Szkoły. Zajęcia zostaną najprawdopodobnie przeprowadzone nie wcześniej niż w grudniu 2017.


 42 OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO (ZAWODY SZKOLNE 1 ETAP)
 publikacja: 2017-11-12 15:39   aktualizacja: 2017-11-12 15:39(0)

42 Olimpiada Języka Angielskiego (zawody szkolne 1 etap) zostanie przeprowadzona w dniu 13 listopada o godz. 9.00. Zapraszamy osoby, które zgłosiły nauczycielom prowadzącym zajęcia z j. angielskiego chęć uczestnictwa w olimpiadzie do sal 1-2 w trakcie przerwy lekcyjnej. Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone do sali po godzinie 9.00. Dodatkowe informacje o olimpiadzie (regulamin, przykłady z lat poprzednich) można uzyskać na stronie: http://oja.wsjo.pl/. Wszelkich pozostałych informacji udzielają nauczyciele j. angielskiego: P. Maciej Kosiński oraz P. Janusz Piróg.


 KOSZYKARZE TRZECI W WARSZAWIE !!!
 publikacja: 2017-10-29 15:29   aktualizacja: 2017-10-29 15:29(0)

Męska reprezentacja koszykarzy XII LO stanęła na podium trzeciej edycji zawodów organizowanych przez AZS Środowisko Warszawa „Z SKS-u do AZS-u”. W weekendowych rozgrywkach koszykarze pewnie wyszli z grupy, a w decydującym momencie rozgrywek potwierdzili dobrą dyspozycję, siłę i potencjał, które drzemią w drużynie. Uczniom i opiekunom gratulujemy bardzo dobrego wyniku uzyskanego pośród pozostałych warszawskich szkół ponadgimnazjalnych. Cieszymy się razem z Wami!

 


 STOWARZYSZENIE "SIENNA 53"
 publikacja: 2017-10-21 18:13   aktualizacja: 2017-10-21 18:13(0)

XII LO im. Henryka Sienkiewicza zawsze było miejscem przyciągającym ciekawych ludzi, których osobowość, pasje i pozaszkolne zainteresowania stanowiły i do dziś stanowią koloryt naszej szkoły.
Za trzy lata przypadnie 30. rocznica powstania liceum i w związku z tym Stowarzyszenie Sienna 53 zainicjowało cykl spotkań, którego bohaterami będą absolwenci. Pragniemy przedstawić uczniom niezwykłe osobowości związane z Sienkiewiczem, rożnorodne pasje, które realizują w swoim życiu oraz pokazać, że sukces może mieć wiele różnych obliczy.
Mamy nadzieję, że spotkania będą inspiracją nie tylko dla uczniów, ale również zachęcą innych do dzielenia się doświadczeniem, pasją i wiedzą.

 


 PETYCJA
 publikacja: 2017-09-24 17:15   aktualizacja: 2017-09-24 17:15(0)

Zamieszczamy link do przesłanej przez Urząd Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy petycji Szulc-Efekt sp. z o.o. w Warszawie, ul. Poligonowa 1.


 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
 publikacja: 2017-08-31 19:25   aktualizacja: 2017-08-31 19:25(0)

Uroczysty początek nowego roku szkolnego 2017/2018 dla klas pierwszych odbędzie się 4 września 2017 r. o godz. 9:30 w sali 1-2, zaś klasy II i III zapraszamy na godz. 9:00 na spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych. Szczegółowy harmonogram zostanie wywieszony na terenie szkoły.


 UWAGA! ZMIANA TERMINÓW EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH
 publikacja: 2017-08-21 21:25   aktualizacja: 2017-08-21 21:25(0)