OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

 

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

 

Elementy opisu:

Nazwisko i imię autora: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN.


 Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, 2003. ISBN 83-07-02948-1. 

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ

 

Kompendium wiedzy o ekologii. Red. Jan Strzałko i Teresa Mossor-Pietraszewska. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: PWN, 2001. ISBN 83-01-13589-1.

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY  JEDNEGO TOMU WIELOTOMOWEJ PRACY ZBIOROWEJ

 

Poezja polska 1914-1939: antologia. Wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak. Cz. 1. Wyd. 3 poszerz., Warszawa: Czytelnik, 1984. ISBN 83-07-00395-4.

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY  FRAGMENTU (ROZDZIAŁU, OPOWIADANIA, WIERSZA) KSIĄŻKI  NAPISANEJ PRZEZ JEDNEGO AUTORA

 

Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Wyd. 5. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1988. ISBN 83-7052-804-X.  Ekspresjonizm, s.70-92.

 

 Tak sporządzamy również opis wiersza (czy opowiadania) ze zbioru jednego autora.

 

Lipska Ewa: Ja. Kraków: Wydawn. Literackie, 2004. ISBN 83-7889-57-67.

A jednak miłość, s. 41. 

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY  FRAGMENTU (ROZDZIAŁU) KSIĄŻKI

Z  PRACY ZBIOROWEJ

 

Elementy opisu:

Nazwisko i imię autora rozdziału: Tytuł rozdziału. W: Opis książki, w której zawarty jest rozdział, strony zajęte przez rozdział.

 

Hutnikiewicz Artur: Badania nad literaturą Młodej Polski. W: Rozwój wiedzy
o literaturze polskiej po 1918 roku. Warszawa: Czytelnik, 1986. ISBN 83-4567-37-87,

s. 192-224. 


Wiersz z antologii wielu autorów:

 

Stachura Edward: Wielki Testament. W: Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej. Wybór Marek Wawrzkiewicz. Warszawa: Książka i Wiedza, 1999. ISBN 83-6754-23-56, s. 380-381.

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY  WSTĘPU DO KSIĄŻKI

 

Elementy opisu:

Nazwisko i imię autora wstępu: Tytuł wstępu. W: Opis książki, w której zawarty jest wstęp, strony zajęte przez wstęp.

 

Drawicz Andrzej: Wstęp. W: Bułhakow Michaił: Mistrz i Małgorzata. Wyd.15. Warszawa: MUZA, 1990. ISBN 83-73199-00-4, s. V - LXXXIV.

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU BIBLII

 

Księga:

Księga Izajasza. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Wyd. 5. Poznań: Pallottinum, 2000. ISBN 83-7014-357-1,

s. 961-1028.

 

Fragment posiadający własną nazwę:

Przypowieść o siewcy. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie

z języków oryginalnych. Wyd. 5. Poznań: Pallottinum, 2000. ISBN 83-7014-357-1,

Mt 13, 1-9, s. 1303.

 

Krótki cytat:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Wyd. 5. Poznań: Pallottinum, 2000. ISBN 83-7014-357-1, Flp 4, 13, s. 1032.

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

 

Elementy opisu:

Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. "Tytuł czasopisma" rok, numer czasopisma, numery stron zajęte przez artykuł.

 

Jaworski Marcin: Różewicz - ostatni modernista. "Polonistyka" 2005, nr 5, s. 18-24.

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY RECENZJI

 

Elementy opisu:

Nazwisko i imię autora recenzowanej książki: Tytuł recenzowanej książki. Wydanie, Rok wydania, ISBN. Rec. Imię i nazwisko autora recenzji: Tytuł recenzji. "Tytuł czasopisma" rok, numer czasopisma, strony zajęte przez recenzję.

 

Kuczok Wojciech: Gnój. Warszawa 2003, 83-89291-35-5. Rec. Piotr Śliwiński: Normalni, wydrążeni, źli. "Tygodnik Powszechny" 2004, nr 32, s. 11.

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYWIADU

 

Elementy opisu:

Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywiadu. Rozm. przepr. Imię

i nazwisko osoby prowadzącej wywiad. "Tytuł czasopisma" rok, numer, numery stron.

 

Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony. Rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz. "Polityka" 2004, nr 3, s. 58- 59.

 

OPISY BIBLIOGRAFICZNE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

 

Książka na płycie CD-ROM:

Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź: Promedia CD, 1998. ISBN 83-7231-3.

 

Książka w internecie:

Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [online]. [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.literatura.za pis.net.pl/okresy/wspolczes-nosc/hlasko/osmy.htm. 

 

Strona www:

Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna, Instytut Informacji  Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny

w Internecie:: http://www.ap. krakow.pl/whk/.

 

Artykuł w czasopiśmie internetowym:

Karpiel Anna: Motyw szatana w literaturze romantycznej. W: "Konspekt" 2005, nr 2 [online]. [dostęp 22 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm. ISSN 1509-6726.

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY REPRODUKCJI OBRAZU

 (RZEŹBY, DZIEŁA ARCHITEKTURY)

 

Velasquez Diego: Infantka Małgorzata [il.]. W: Rzepińska Maria: Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. i uzup. Wrocław: Ossolinem,1986.

ISBN 83-5768-35-X, nr il. XLVI.

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY  FILMU

 

Wesele [film]. Reż. Andrzej Wajda [DVD], Warszawa: Gazeta Wyborcza, 2010.

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY UTWORU MUZYCZNEHO

 

Nazwisko kompozytora/wykonawcy: Tytuł nagrania [rodzaj dokumentu]. Miejsce wydania: nazwa producenta, rok produkcji. Typ nośnika.

 

Schumann Robert: Marzenie [dokument dźwiękowy]. W: Muzyka nocą. Warszawa: Sound-Pol, 1999. Płyta CD.

 

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY REKLAMY

 

Szczęście maluje się na twarzy.

Truskawkowy żel myjący do twarzy...

[reklama prasowa]. „Filipinka”, 2004, nr 9, s. 5.

 

A świstak siedzi i zawija je w te sreberka [reklama telewizyjna]. Warszawa: TVP, 2005.

 

Reklama mleka [dokument dźwiękowy]. Kraków: Radio RMF FM, 2007.

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY PROGRAMU TELEWIZYJNEGO

 

Torbicka Grażyna: Kocham kino [program telewizyjny]. Warszawa: TVP2, [wyemitowano 18 listopada, godz. 19.35].

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY PROGRAMU RADIOWEGO

 

Nowak Katarzyna, Szwedowska Joanna: Sprawiedliwy wśród Narodów Świata [program radiowy]. Warszawa: Polskie Radio Dwójka, [nadano 18 listopada 2008, godz. 11.45]

 

 

Opracowane przez Gabrielę Bonk z Rybnika i Aleksandrę Stronka ze Świebodzina przy wykorzystaniu publikacji:
Bibliografia załącznikowa i przypisy. "Biblioteka w Szkole" 2004 nr 11, s. 26 - 27.
Bibliografia załącznikowa [online]. Mrągowo: Biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lo1mragowo.neostrada.pl/biblioteka/bibliografz.html.
Medoń-Wosz Anita, Sławiński Krzysztof: Bibliografia załącznikowa [online]. Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 2002. [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://kangur.ae.krakow.pl/Biblioteka/Wi/zalaczniki.php?link=zalaczniki#ad.6.
Zasady sporządzania opisów wydawnictw zwartych i ciągłych do bibliografii załącznikowej [online]. Toruń: Serwis informacyjny Biblioteka Pedagogiczna [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bib.edu.pl/warunki_opis2.html.