IX Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i ich ... 

Zapraszamy do udziału w IX Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i Ich Dziedzictwie Kulturowym.

Etap Szkolny - zawody I stopnia (wiedza o stanie Illinois).
Do dnia 1 kwietnia 2019 r. chętni dokonują zgłoszenia za pośrednictwem nauczycieli języka angielskiego. Termin przeprowadzenia I etapu: 25 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00. Czas trwania eliminacji to 45 minut. Organizator na podstawie wyników z I etapu wyłoni uczestników zakwalifikowanych do finału i poinformuje o tym uczniów do dnia 6 maja 2019 r.

Finał konkursu - zawody II stopnia (wiedza na temat miasta Chicago)
zostanie przeprowadzony w dniu 30 maja 2019 r. w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza o godz. 13.00 (w przypadku zmiany godziny, informacje zostaną przesłane drogą elektroniczną do każdego z uczestników). Czas trwania tej części konkursu to około 90 minut. Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego konkursu czuwać będzie jury w składzie: Janusz Piróg, Małgorzata Dziubińska oraz minimum 1 losowo wybrany nauczyciel ze szkół biorących udział w konkursie.

Do pobrania: harmogram i regulamin konkursu.