Konkurs Matematyczny "MATI" 

Mati@Do pobrania, wypełnienia elektronicznego i odesłania: formularz zgłoszeniowy

Zasady ogólne

 • W konkursie biorą udział uczniowie klas drugich (z klas o programie nauczania matematyki na poziomie podstawowym) z liceów i techników
 • Udział w konkursie (danego roku szkolnego) zgłaszny jest przez nauczyciela matematyki drogą elektroniczną, przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 • Pierwszy etap odbywa się w lutym. Polega on na przesłaniu drogą elektroniczną projektu strony do gazetki (format A4) na zadany temat. Oceniana jest pomysłowość, czytelność, lakoniczność przy zawartej treśći (jak największa ilość wiedzy na zadany temat w „pigułce”).
 • Drugi etap odbywa się w marcu. Polega on na przesłaniu drogą elektroniczną  trzech zadań dotyczących  zadanego zagadnienia, wraz z rozwiązaniami. Oceniana jest trudność zadań i pomysłowość rozwiązania.
 • Trzeci etep odbywa się pod koniec kwietnia i jest to spotkanie zespołów 3-osobowych, które mają zadanie rozwiązać 4 zadania na zadany temat, w ciągu 75 min.
 • Uczniowie nie korzystają z żadnych pomocy naukowych. Zespół posiada: prosty kalkulator, linijkę, cyrkiel.
 • Nagradzane jest tylko pierwsze miejsce nagrodą rzeczową dla wszystkich członków zwycięskiego zespołu. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa.
 • Jeśli najwyższy wynik uzyska więcej niż jeden zespół, nastąpi szybka dogrywka przedstawicieli zespołów (liderów), polegająca na odpowiedzi na zadane pytanie (3min). Pytania będą zadawane aż do wyłonienia zwyciężcy.
  

Konkurs ma na celu:

 • Zainteresowanie uczniów matematyką
 • Podniesienie poziomu wiedzy na zadany temat
 • Rozwijanie umiejętności ciekawych i niekonwencjonalnych sposobów rozwiązywania zadań
 • Poszerzenie wiadomości na zadany temat
 • Rozwijanie umiejętności przez przekazywanie wiedzy w formie plastycznej.
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.
 

Regulamin

§1.

Konkurs Matematyczny Mati  jest konkursem matematycznym organizowanym przez zespół matematyczny powołany przez dyrektora  XII Liceum Ogólnokształcącego i odbywa się na terenie XII Liceum Ogólnokształcącego im.Henryka Sienkiewicza w Warszawie.

§2.

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas drugich uczący się w liceach i technikach położonych na terenie miasta stołecznego Warszawa, uczący się matematyki na poziomie podstawowym.

§3.

Celem  Mati  jest rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowań matematycznych, kształcenie umiejętności zdobywania wiedzy, upowszechnianie wiedzy matematycznej, umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności.

§4.

Poszczególne etapy oceniać będą nauczyciele uczący matematyki w XII LO oraz zaproszeni nauczyciele uczący w szkołach, których uczniowe biorą udział w konkursie.

§5.

Corocznie okreslany jest terminarz Konkursu Matematycznego Mati i zagadnienia obowiazujące danego roku.

§6.

Uczestnik zawodów może w przeciągu 3 dni od ogłoszenia wyników odwołać się od ocen za swoje rozwiązania do przewodniczącego  Konkursu Matematycznego Mati, który w takim wypadku poleca zweryfikowanie pracy niezależnie dwóm niezależnym członkom komisji konkursu, a następnie na podstawie ich opinii podejmuje ostateczną decyzję o ocenie.

§7.

Nazwiska laureatów i osób wyróżnionych oraz członków komisji będą opublikowane na stronie Internetowej konkursu.

§8.

Wszelkie informacje związane z Konkursem Matematycznym Mati będą  wysyłane i ogłaszane w Internecie przynajmniej na miesiąc przed pierwszym etapem; wyniki konkursu w tym nazwiska laureatów w terminie do miesiąca od dnia ostatniego etapu konkursu. 

§9.

Uczestnictwo w Konkursem Matematycznym Mati  oznacza akceptację niniejszego regulaminu, a w szczególności zgodę na publikację danych osobowych zwiazanych z uzyskanym przez uczestnika wynikiem.