Konkurs fotografii artystycznej "JA I INNI…"  

Dyrekcja XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie, ul. Sienna 53 - serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym uczniów wolskich liceów. Prace (fotografie artystyczne) opatrzone tytułem, imieniem i nazwiskiem autora w ilości 1 - 3, o formacie A 5 (15 na 21 cm) należy złożyć w sekretariacie szkoły do 10 kwietnia br. Mogą być wykonane w dowolnej technice oraz muszą odzwierciedlać zaangażowanie autora, jego relacje z innymi ludżmi, sytuacje, postawy wobec świata przyrody, itp.

Do pobrania: regulamin konkursu.