Przegląd "Warszawska Melpomena 2015" 

Każdego roku na terenie warszawskich szkół ponadgimnazjalnych odbywa się wiele festiwali teatralnych. Każdego roku w dziesiątkach spektakli młodzież, z wielkim zaangażowaniem i odwagą mierzy się z dramaturgią klasyczną, współczesną a nierzadko prezentuje spektakle autorskie. Te festiwale i przeglądy mają jednak charakter mniej lub bardziej lokalny. Brakuje naszym zdaniem forum dającego okazję do artystycznej konfrontacji zwycięzców i najlepszych spektakli z rożnych szkolnych festiwali i przeglądów. Chcemy aby przegląd Warszawska Melpomena miał charakter podsumowania rocznej aktywności wolskich szkół ponadgimnazjalnych w ich potyczkach z Melpomeną. Chcielibyśmy tym samym dać przestrzeń do debaty o teatrze amatorskim i szansę do prezentacji teatralnych osiągnięć.
Zatem po raz pierwszy organizujemy, wspólnie ze Stowarzyszeniem "Sienna 53", Przegląd młodzieżowych zespołów teatralnych szkół ponadgimnazjalnych z terenu Dzielnicy Wola. Pod zakładką KONKURSY znajduje się szczegółowy harmonogram i regulamin konkursu. Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu upływa 30.04.2015 r.

Do pobrania: harmonogram i regulamin konkursu.