Duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych

W związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2016 r., za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub duplikatu świadectwa, należy uiścić opłatę w wysokości 9 zł (za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej) lub 26 zł (za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego) na konto DBFO Warszawa-Wola:

94 1030 1508 0000 0005 5085 0028.

Proszę wypełnić blankiet polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej według zamieszczonego poniżej wzoru:


Tutaj można pobrać formularz na wniosek o wydanie duplikatu świadectwa - pobierz (PDF 56 KB).