HISTORIA LICEUM

29 VIII 1990

Kuratorium Oświaty i Wychowania powołuje szkołę do życia

1 IX 1990

Pierwszy dzwonek rozpoczynający pracę XII LO

5 V 1992

Decyzja KOiW o nadaniu szkole imienia Henryka Sienkiewicza

maj 1994

Przeprowadzenie pierwszego egzamin dojrzałości

4 - 6 V 2000

Zorganizowanie VIII Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich i przyjęcie delegacji z ponad pięćdziesięciu placówek noszących imię wielkiego pisarza

13 X 2000

Uroczyste obchody dziesięciolecia szkoły

1 IX 2002

Otwarcie klas pierwszych trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej

kwiecień - maj 2005

Przeprowadzenie po raz pierwszy nowego egzaminu maturalnego

9 VI 2005

Ostatnie klasy czteroletniego liceum ogólnokształcącego opuszczają mury szkoły

30 VI 2008

Odbiór techniczny Szkolnej Pracowni Internetowej SBS 2003 R2 z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół w 2007 roku" współrealizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

1 IX 2008

Wprowadzenie innowacji polegającej na punktowo-procentowym systemie oceniania osiągnięć uczniów

27 I 2010

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na murze getta warszawskiego znajdującego się na terenie szkoły

27 X 2010

Główna uroczystość dwudziestolecia istnienia szkoły będąca kulminacyjnym zwieńczeniem wydarzeń całego 2010 roku

3 IX 2012

Klasy pierwsze rozpoczynają naukę według zreformowanej podstawy programowej wprowadzonej przez MEN

styczeń 2014

Przyznanie po raz pierwszy tytułu honorowego "Brązowej Szkoły 2014" i graficznego znaku jakości szkoły w XVI Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY