GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

DYREKCJA LICEUM

Elżbieta Wysmołek
Urszula Kamińska

dyrektor
wicedyrektor

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

Helena Czerska
Agnieszka Dąbrowska
Ewa Homa

Izabella Jarząbek
Michał Kadej
Urszula Kamińska
Małgorzata Posel
Paweł Szczęsny
Marzena Szpatuśko

Aleksandra Wróblewska

język polski, wiedza o kulturze
język polski
historia, historia i społeczeństwo, na pograniczu kultur, humaniści na start
wiedza o społeczeństwie
wiedza o społeczeństwie, umysł otwarty na świat
język polski
język polski
historia, historia i społeczeństwo, wiedza o teatrze
język polski
język polski


wych. klasy III B
wych. klasy II E


wych. klasy II D
wych. klasy III Dwych. klasy I D

ZESPÓŁ JĘZYKÓW OBCYCH

Renata Chrabańska
Małgorzata Dziubińska
Olga Gaweł
Izabella Jarząbek
Joanna Koprek
Maciej Kosiński
Edyta Kozłowska
Anna Opolska-Waszkiewicz
Tetyana Ouerghi
Janusz Piróg
Oleksandr Pustovyi
Ewa Skoczeń
Małgorzata Stroińska-Staudt
Beata Szeloch
Ewa Zielińska

język hiszpański
język angielski
język angielski
język rosyjski
język angielski, język hiszpański, język włoski
język angielski
język angielski
język włoski
język mniejszości narodowej (ukraiński)
język angielski, debaty oxfordzkie w języku angielskim
historia i kultura mniejszości narodowej
język angielski
język niemiecki
język francuski
język angielski


 
urlop 
wych. klasy II C 
urlop  
 wych. klasy I C 
 
wych. klasy III A
 
 wych. klasy II B
 

ZESPÓŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Mateusz Cieśliński
Marcin Janecki
Krystyna Jaworska
Piotr Jóźwik
Kamil Kaznowski
Małgorzata Kucharczyk

Małgorzata Nogalska

Marta Owczarzy
Piotr Siłka
Ewelina Stefanowska

Elżbieta Wysmołek
Piotr Zieliński

matematyka, modelowanie matematyczne w zadaniach
fizyka, przyroda
geografia
informatyka
chemia
matematyka, matematyka w naukach przyrodniczych, modelowanie matematyczne w zadaniach
matematyka, matematyka w naukach przyrodniczych, modelowanie matematyczne w zadaniach
biologia
geografia
matematyka, modelowanie matematyczne w zadaniach, informatyka
chemia
matematyka, matematyka wokół nas

wych. klasy I B
 

 
 
 
 
 
 
wych. klasy III C
 


 
wych. klasy I A 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH

ks. Matteo Barausse
s. Cecylia Dudzik
Anna Garbolewska
Izabella Jarząbek
Arkadiusz Kuźba
Izabella Modzelewska-Rysak
Wojciech Pietrzykowski
Piotr Rongies
Małgorzata Stroińska-Staudt
Agnieszka Strómiłło
Anna Włoczewska

religia
religia
religia
podstawy przedsiębiorczości
edukacja dla bezpieczeństwa
etyka
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
podstawy przedsiębiorczości
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne


 
urlop

 
 
 wych.klasy III F
 

wych. klasy II A
wych.klasy III E 

ZESPÓŁ DORADZTWA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNEGO

Mirosława Komor
Renata Łaba
Jolanta Siemińska
Aneta Tkaczyk

pedagog
psycholog
pedagog
pedagog

urlop


 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Bożena Linde
Katarzyna Staniszewska-Koc

bibliotekarz
bibliotekarz

 

Lista nauczycieli zamieszczona wyłącznie do celów dydaktycznych na podstawie
rozdz. 4 art. 32 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)