ODDZIAŁY KLASOWE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

I A

Rozszerzenia:
matematyka
fizyka
informatyka

Klasa dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami ścisłymi i praktycznym wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych działach matematyki i fizyki. W ofercie przewidujemy m. in. zajęcia z algorytmiki, programowania oraz uczestnictwo w wykładach i laboratoriach organizowanych przez wyższe uczelnie.

Języki obce:
j. angielski
j. niemiecki / rosyjski

I B

Rozszerzenia:
geografia
matematyka
język angielski

Klasa dla uczniów szczególnie zainteresowanych zagadnieniami geograficzno-społecznymi i ekonomicznymi w kraju i na świecie, którzy chcą w przyszłości poruszać się w problematyce międzynarodowej zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. W ofercie przewidujemy m. in. zajęcia poświęcone geografii turystycznej i gospodarczej oraz kulturze krajów anglosaskich.

Języki obce:
j. angielski
j. hiszpański

I C

Rozszerzenia:
biologia
chemia

Klasa dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami przyrodniczymi, którzy chcą w przyszłości studiować na kierunkach biologiczno-chemicznych i medycznych. W ofercie przewidujemy m. in. uczestnictwo w wykładach i laboratoriach organizowanych przez wyższe uczelnie.

Języki obce:
j. angielski
j. niemiecki / rosyjski

I D

Rozszerzenia:
język polski
geografia
wiedza o społeczeństwie

Klasa dla uczniów szczególnie zainteresowanych problematyką międzynarodową, w szczególności zagadnieniami geograficzno-społecznymi oraz strukturami i funkcjonowaniem Unii Europejskiej. W ofercie przewidujemy m. in. wyjazdy w ramach wymiany międzynarodowej do najbliższych sąsiadów Polski oraz państw zachodnich, a także zajęcia poświęcone geografii społecznej i kulturze krajów.

Języki obce:
j. angielski
j. francuski / włoski

I E

Rozszerzenia:
język polski
historia
wiedza o społeczeństwie

Klasa dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami humanistycznymi. W ofercie przewidujemy m. in. warsztaty dziennikarskie, teatralne i filmowe oraz uczestnictwo w zajęciach z wiedzy o teatrze, poświęconych nowatorskim formom działalności pracy scenografa i reżysera.

Języki obce:
j. angielski
j. francuski / niemiecki

II A

Rozszerzenia:
matematyka
fizyka
informatyka

Klasa dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami ścisłymi i praktycznym wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych działach matematyki i fizyki. W ofercie przewidujemy m. in. zajęcia z algorytmiki, programowania oraz uczestnictwo w wykładach i laboratoriach organizowanych przez wyższe uczelnie.

Języki obce:
j. angielski
j. niemiecki / rosyjski

II B

Rozszerzenia:
geografia
matematyka
język angielski

Klasa dla uczniów szczególnie zainteresowanych zagadnieniami geograficzno-społecznymi i ekonomicznymi w kraju i na świecie, którzy chcą w przyszłości poruszać się w problematyce międzynarodowej zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. W ofercie przewidujemy m. in. zajęcia poświęcone geografii turystycznej i gospodarczej oraz kulturze krajów anglosaskich.

Języki obce:
j. angielski
j. francuski / hiszpański

I C

Rozszerzenia:
biologia
chemia

Klasa dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami przyrodniczymi, którzy chcą w przyszłości studiować na kierunkach biologiczno-chemicznych i medycznych. W ofercie przewidujemy m. in. uczestnictwo w wykładach i laboratoriach organizowanych przez wyższe uczelnie.

Języki obce:
j. angielski
j. francuski / niemiecki

II D

Rozszerzenia:
język polski
geografia
wiedza o społeczeństwie

Klasa dla uczniów szczególnie zainteresowanych problematyką międzynarodową, w szczególności zagadnieniami geograficzno-społecznymi oraz strukturami i funkcjonowaniem Unii Europejskiej. W ofercie przewidujemy m. in. wyjazdy w ramach wymiany międzynarodowej do najbliższych sąsiadów Polski oraz państw zachodnich, a także zajęcia poświęcone geografii społecznej i kulturze krajów.

Języki obce:
j. angielski
j. francuski / włoski

II E

Rozszerzenia:
język polski
historia
wiedza o społeczeństwie

Klasa dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami humanistycznymi. W ofercie przewidujemy m. in. warsztaty dziennikarskie, teatralne i filmowe oraz uczestnictwo w zajęciach z wiedzy o teatrze, poświęconych nowatorskim formom działalności pracy scenografa i reżysera.

Języki obce:
j. angielski
j. francuski / hiszpański

III A

Rozszerzenia:
matematyka
fizyka
informatyka

Klasa dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami ścisłymi i praktycznym wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych działach matematyki i fizyki. W ofercie przewidujemy m. in. zajęcia z algorytmiki, programowania oraz uczestnictwo w wykładach i laboratoriach organizowanych przez wyższe uczelnie.

Języki obce:
j. angielski
j. niemiecki / rosyjski

III B

Rozszerzenia:
geografia
matematyka
język angielski

Klasa dla uczniów szczególnie zainteresowanych zagadnieniami geograficzno-społecznymi i ekonomicznymi w kraju i na świecie, którzy chcą w przyszłości poruszać się w problematyce międzynarodowej zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. W ofercie przewidujemy m. in. zajęcia poświęcone geografii turystycznej i gospodarczej oraz kulturze krajów anglosaskich.

Języki obce:
j. angielski
j. francuski / hiszpański

III C

Rozszerzenia:
biologia
chemia

Klasa dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami przyrodniczymi, którzy chcą w przyszłości studiować na kierunkach biologiczno-chemicznych i medycznych. W ofercie przewidujemy m. in. uczestnictwo w wykładach i laboratoriach organizowanych przez wyższe uczelnie.

Języki obce:
j. angielski
j. francuski / niemiecki

III D

Rozszerzenia:
język polski
geografia
wiedza o społeczeństwie

Klasa dla uczniów szczególnie zainteresowanych problematyką międzynarodową, w szczególności zagadnieniami geograficzno-społecznymi oraz strukturami i funkcjonowaniem Unii Europejskiej. W ofercie przewidujemy m. in. wyjazdy w ramach wymiany międzynarodowej do najbliższych sąsiadów Polski oraz państw zachodnich, a także zajęcia poświęcone geografii społecznej i kulturze krajów.

Języki obce:
j. angielski
j. francuski / włoski

III E

Rozszerzenia:
język polski
historia
wiedza o społeczeństwie

Klasa dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami humanistycznymi. W ofercie przewidujemy m. in. warsztaty dziennikarskie, teatralne i filmowe oraz uczestnictwo w zajęciach z wiedzy o teatrze, poświęconych nowatorskim formom działalności pracy scenografa i reżysera.

Języki obce:
j. angielski
j. francuski / hiszpański

III F

Rozszerzenia:
język polski
geografia
wiedza o społeczeństwie

Klasa dla uczniów szczególnie zainteresowanych problematyką międzynarodową, w szczególności zagadnieniami geograficzno-społecznymi oraz strukturami i funkcjonowaniem Unii Europejskiej. W ofercie przewidujemy m. in. wyjazdy w ramach wymiany międzynarodowej do najbliższych sąsiadów Polski oraz państw zachodnich, a także zajęcia poświęcone geografii społecznej i kulturze krajów.

Języki obce:
j. angielski
j. francuski / włoski