Nasze serwisy internetowe

www.ethnos.art.pl

Serwis internetowy poświęcony działalności klasy kulturowo-etnograficznej prowadzonej przez Ewę Homę w XII LO im. H. Sienkiewicza w Warszawie.


www.12lo.warszawa.pl/fizyka

Strona zawiera ciekawostki z dziedziny astronomii, własne zdjęcia astronomiczne. Zawiera również informacje dla uczniów związane z konkursem fizycznym, konsultacjami, a także terminami sprawdzianów i popraw oraz Przedmiotowym Systemem Oceniania i zakresem materiału. Ponadto strona ta umożliwia konsultowanie się ze mną w sprawach związanych z fizyką i astronomią poprzez wypełnienie i wysłanie na mój adres e-mailowy odpowiedniego formularza.


www.informat.edu.pl

Witryna internetowa "INFORMAT - serwis informacyjno-edukacyjny" przeznaczona jest dla wszystkich nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza z XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie, prowadzona przez administratora Szkolnej Pracowni Internetowej SBS 2003 R2 - Piotra Jóźwika.