TRADYCJE LICEUM

wrzesień

Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych w Woli Okrzejskiej, zwiedzanie Muzeum i kopca Henryka Sienkiewicza oraz otrzęsiny

październik

Wyjazdy integracyjno-turystyczne do Białki Tatrzańskiej dla wszystkich uczniów klas pierwszych

27 paździenika

Święto Szkoły w rocznicę sprowadzenia do Polski prochów Henryka Sienkiewicza i złożenia w podziemiach Archikatedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie; składanie kwiatów na grobie Patrona oraz pod pomnikiem pisarza w Łazienkach Królewskich

30 listopada

Andrzejki

12 grudnia

Imieniny szkoły

grudzień

Wigilia szkolna, wigilie klasowe na ogół połączone z Mikołajkami

styczeń

Studniówki organizowane w Hotelu "Venecia Palace" w Michałowicach koło Raszyna

14 lutego

Walentynki

21 marca

Gala Piątej Klepki, jako kontynuacja "Hecy" z okazji Pierwszego Dnia Wiosny

maj

Pisemne i ustne egzaminy maturalne; udział w Ogólnopolskich Zlotach Szkół Sienkiewiczowskich

cały rok szkolny

Wycieczki i wyjścia o charakterze kulturalno-edukacyjnym; "Cafe GLOBO" i "Cafe Henio"; działalność szkolnego teatru "Scena bez Dystansu"; liczne akcje charytatywne takie, jak: Góra Grosza, Świąteczna Paczka, licytacja bombek świątecznych, czy akcja krwiodarstwa