Znak Jakości Szkoły 2014 i 2017


Nasze Liceum po raz drugi otrzymało tytuł honorowy "Brązowej" Szkoły 2016 w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY. Dla najlepszych polskich liceów wprowadzono specjalne tytuły i wyróżnienia graficzne o kształcie szkolnych tarcz, które są potwierdzeniem wysokiej jakości pracy tych szkół. Zdobycie miejsca w czołówce rankingu jest dla każdego liceum zasłużonym powodem do dumy. Świadczy o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania. 

Z satysfakcją informujemy, że Nasze Liceum otrzymało tytuł "Brązowej Szkoły 2014" w XVI Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych "PERSPEKTYWY". Ten graficzny znak jakości przyznawany jest szkołom, które uplasują się w 4 i 5 setce liceów ogólnokształcących w kraju, spośród ponad 4 tys. sklasyfikowanych. To dla nas historyczny moment, bo po raz pierwszy zajęliśmy 448 miejsce w Polsce. Dotychczas plasowaliśmy się poza 500-setką. Wśród warszawskich liceów  zajmujemy 51 miejsce, a na Mazowszu - 84. Jest to najlepszy wynik w blisko już 24-letniej historii istnienia XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza. Według Rankingu "zdobycie miejsca w czołówce  jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. Świadczy to przecież o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania. Warto się tym sukcesem pochwalić, nie tylko podczas oficjalnych akademii, ale także na stronach internetowych szkół, bo tam przecież zaglądają przede wszystkim uczniowie najstarszych klas gimnazjów i ich rodzice. Dlatego Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" wprowadziła dla najlepszych polskich liceów i techników specjalne tytuły i wyróżnienia w postaci znaków graficznych o kształcie szkolnych "tarcz", będące potwierdzeniem wysokiej jakości pracy Szkoły".