W sytuacjach trudnych pomocy udzielają:
NAZWA INSTYTUCJIADRESKONTAKT
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 6Warszawa
ul. Karolkowa 56

tel. 22 631 08 23

www.poradnia6.waw.pl

Specjalistyczna Poradnia Młodzieżowy Ośrodek Psychoterapii MOPWarszawa
ul. Boryszewska 4 

tel. 22 848 61 66
tel. 22 646 57 25 

www.mop-poradnia.pl

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna,,TOP”Warszawa
ul. Raszyńska 8/10
tel. 22 822 36 01.
www.poradnia-top.pl 
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży OPTAWarszawa
ul. Wiśniowa 56 bud. B
tel. 22 826 39 16
www.optaporadnia.pl 
Młodzieżowa Poradnia "Poza Iluzją"Warszawa
ul. Dąbrowskiego 75 A
tel: 22 844 94 61
www.pozailuzja.pl 
Stowarzyszenie „ASLAN”Warszawa
ul. Nowolipie 17
tel. 22 636 49 04
www.aslan.org.pl 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801 120 002
www.niebieskalinia.pl
Fundacja Dzieci NiczyjeWarszawa
Katowicka 31

tel.  22 616 02 68    tel.  22 616 03 14

 fdn@fdn.pl 

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111