STYPENDIA SZKOLNE

1. Stypendium szkolne może uzyskać uczeń mieszkający w Warszawie. 

2. Wnioski o stypendium należy złożyć w szkole do dnia 13 września 2018 r.

3. Informacje oraz wniosek o przyznanie stypendium szkolnego znajdują się na stronie Biura Edukacji: http://www.edukacja.warszawa.pl/.