Anatomia Warszawy - historia, literatura, architektura

Projekt składa się z cyklu spotkań skupionych wokół zagadnienia, którym jest obraz Warszawy w literaturze różnych epok. Jego celem jest ukazanie miasta jako żywego organizmu, który zmieniał się wraz z mieszkańcami. Projekt tematycznie został podzielony na pięć okresów: oświecenie (kulturotwórcza i polityczna rola Warszawy), pozytywizm (rozwój urbanistyczny), dwudziestolecie międzywojenne (grupy poetyckie i kawiarnie literackie), okres wojny i okupacji (zagłada miasta) oraz literaturę współczesną (Warszawa w czasach socrealizmu). Projekt kierowany jest do wszystkich uczniów, a organizowane w jego ramach wyjścia, spotkania są bezpłatne dzięki dofinansowaniu w ramach programu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

 

1. Marzec–Warszawa okresu klasycyzmu:

a)       przeprowadzenie panelu dyskusyjnego na temat dorobku intelektualnego, artystycznego oświeceniowej Warszawy,
b)      zwiedzanie Pałacu pod Blachą,
c)      
udział w warsztatach Sztuka ogrodu  w Łazienkach Królewskich,d.      przeprowadzenie spaceru: Klasycyzm w architekturze Warszawy. 

2. Marzec - Miasto jako organizm (Bolesław Prus Lalka):

a)       przeprowadzenie panelu dyskusyjnego lub wykładu poprowadzonego przez pracownika Uniwersytetu Warszawskiego: Miasto w literaturzepozytywizmu,
b)      przeprowadzenie spaceru śladami Stanisława Wokulskiego,
c)       zorganizowanie w przestrzeni miejskiej zajęć Warszawskie świątynie handlu i przeprowadzenie konkursu na felieton lub film inspirowany zjawiskami związanymi ze współczesnymi  formami handlu w Warszawie. 

3. Kwiecień - Poezja i kawiarnia (grupa poetycka Skamander):

a)       zorganizowanie wieczoru poetyckiego (poezji skamandrytów i uczestników projektu) przy współudziale zaproszonych gości w wybranej warszawskiej kawiarni literackiej,
b)      udział w lekcji muzealnej Skamandryckieprzyjaźnie w muzeum Jarosława Iwaszkiewicza w Stawisku.

4. Maj - Zagłada miasta (Miron Białoszewski Pamiętnik z powstania warszawskiego):

a)       przeprowadzenie spaceru śladami bohaterów Pamiętnika z powstaniawarszawskiego przy współudziale grupy rekonstrukcji historycznej,
b)      udział w lekcji muzealnej Stolica w ruinach w Muzeum Powstania Warszawskiego oraz projekcji filmu Miasto ruin,
c)       stworzenie przez uczestników projektu prezentacji Warszawa nieodbudowana. 

5. Czerwiec - Romans z bruku zrujnowanego (Leopold Tyrmand Zły):

a)       przeprowadzenie spotkania poświęconego fenomenowi powieści Leopolda Tyrmanda pt. Zły oraz treści Dziennika 1954,
b)      zorganizowanie gry miejskiej Nie-ZłaWarszawa.