IT-Szkoła, kontynuacja INFORMATYKI +

Projekt „IT-Szkoła” jest kontynuacją zakończonego w sierpniu 2012 roku czteroletniego projektu „Informatyka + – ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. W dalszym ciągu celem projektu jest podnoszenie i rozwijanie kompetencji ICT u uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez działania prowadzone we współpracy szkół wyższych oraz szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Dotychczas terytorialnie mogli uczestniczyć w nim uczniowie i nauczyciele wyłącznie z województw północnowschodniej i centralnej części kraju, czyli z województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego oraz łódzkiego. W założeniach uwzględniono potrzeby wszystkich interesariuszy instytucjonalnych oraz indywidualnych biorących udział w jego realizacji.

Nasza szkoła już od wielu lat współpracuje z WWSI w Warszawie. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w zajęciach na uczelni przy ul. Lewartowskiego, jak również gościliśmy wykładowców w murach naszego liceum. W szkoleniach brali udział zarówno uczniowie, jak i nauczyciel informatyki. Odnosimy również sukcesy w konkursach organizowanych w ramach projektów, a nasi absolwenci, z klas matematyczno-informatycznych, studiują na różnych kierunkach tej uczelni. Efektem tego jest wyróżnienie XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie w I rankingu „IT-Szkoła”. Ponadto otrzymaliśmy liczne materiały dydaktyczne, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej, do wykorzystania na zajęciach informatyki. Warto zapoznać się z wydaną przez WWSI książką „Homo Informaticus, czyli człowiek w zinformatyzowanym świecie” adresowaną głównie do dwóch grup czytelników. Osoby, które jeszcze na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej wahają się z podjęciem decyzji co do swojej przyszłej pracy zawodowej związanej z informatyką lub jej zastosowaniami, ma na celu zachęcić do obrania dalszej drogi kształcenia i kariery zawodowej. Z kolei ci, którzy już wybrali informatykę, jako specjalność swojego dalszego rozwoju, znajdą w tekstach przystępne wprowadzenie do aktualnej tematyki w wybranych działach. Książka ta bowiem w sposób poglądowy, niemal bez wzorów, wprowadza czytelnika w często bardzo złożony świat informatyki, bez zbędnej teorii prowadząc do rozwiązań w wybranych obszarach, które mają obecnie duży wpływ na poziom życia, dobrobytu obywateli i całych społeczeństw. Zwraca przy tym uwagę na historyczny rozwój pojęć i osiągnięć informatycznych, co pokazuje, że informatyka – jeszcze bez komputerów i swojej nazwy – ma bardzo długą historię, toczącą się równolegle w wielu dziedzinach wraz z rozwojem nauki i techniki oraz nieskrępowanej niczym ludzkiej myśli. Zgodnie z prośbą uczelni książka została umieszczona na Platformie Edukacyjnej INForMAT (http://www.informat.edu.pl/informa/informa.htm) tak, aby dostęp do niej posiadali wyłącznie uczniowie szkoły zgłoszonej do projektu.

Jednocześnie pragniemy zachęcić wszystkich uczniów do kontynuowania uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronach projektów:

http://www.it-szkola.edu.pl i http://www.informatykaplus.edu.pl