Szkolna Pracownia Internetowa


SBS 2003 R2

 

Pod koniec czerwca 2008 roku Nasze Liceum otrzymało nowoczesną pracownię komputerową (15 stanowisk uczniowskich) i multimedialne centrum informacyjne (4 stanowiska) w ramach realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu „Pracownie komputerowe dla szkół – 2007”. Projekt został oficjalnie zakończony w dniu 30 czerwca 2013 r., a otrzymany sprzęt komputerowy stał się wyłącznie własnością szkoły. Nadal wszystkie zestawy pracują w systemie Microsoft Windows Vista Business z podstawowym oprogramowaniem biurowym oraz są wyposażone w dodatkowe urządzenia peryferyjne. Dodatkowo posiadamy salę projekcyjną z dostępem do Internetu oraz serwerownię z miejscem pracy własnej nauczyciela. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnego funkcjonowania pracowni można znaleźć się na stronie administratora

 (http://www.informat.edu.pl/pracowni/pracowni.htm).