Ogólnopolski Projekt Edukacyjny dla Młodzieży "Mam Haka na Raka" 

XII Liceum Ogólnokształcące im Henryka Sienkiewicza przystąpiło do VII edycji Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka”. Projekt w naszej szkole będą koordynować klasy biologiczno-chemiczne IC i IF pod opieką pani Agnieszki Dąbrowskiej i Marty Owczarzy. Tegoroczna odsłona programu jest dedykowana profilaktyce chłoniaków – nowotworów układu chłonnego.

Układ chłonny (limfatyczny) stanowi istotną część systemu odpornościowego organizmu, wspomagającego m. im. zwalczanie infekcji. Do układu chłonnego należą: węzły i naczynia chłonne, migdałki, grasica, grudki chłonne w jelitach (kępki Peyera), śledziona i szpik kostny. Wiedza na temat chłoniaków jest stosunkowo niewielka w polskim społeczeństwie, a tym czasem dzięki postępom medycyny choroby te wykryte we wczesnym stadium dają szansę na całkowite wyleczenie (50%-90% zależnie od podtypu chłoniaka) lub uzyskanie wieloletnich trwałych remisji. Istnieje kilkadziesiąt podtypów chłoniaków. Część z nich rozwija się latami, ich rozwój jest powolny, a pierwsze objawy długo niezauważalne albo lekceważone przez chorych i nierzadko chłoniaki te rozpoznawane są przypadkowo. Inne agresywne potrafią rozrastać się dynamicznie w okresie od kilku tygodni do kilku miesięcy zajmując niemal od początku wszystkie struktury limfatyczne i narządy wewnętrzne organizmu i wymagają przeprowadzenia bardzo szybkiej diagnostyki i nowoczesnego leczenia w wysokospecjalistycznych ośrodkach onkologii i hematologii.

Każdego roku na całym świecie wzrasta o 4-5% liczba nowych zachorowań na chłoniaki. Obecnie w Polsce notuje się ok. 7 tysięcy nowych zachorowań rocznie – dlatego VII edycja programu poświęcona zostaje profilaktyce chłoniaków.


Klasy IC i IF przeprowadziły w szkole szereg akcji mających na celu propagowanie profilaktyki nowotworów układu chłonnego oraz nagrały teledysk promujący całą akcję.    Publikujemy materiały, które opracowaliśmy podczas realizacji projektu:
    • artykuł - otwórz (PDF 1,18 MB),
    • prezentacja - otwórz (PDF 1,23 MB),
    • teledysk (montaż: Weronika Jabłońska klasa I C) - otwórz.