Zamówienia publiczne 
 
Remont części komunikacyjnych, klatek schodowych i korytarzy w budynku XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie przy ul. Siennej 53 


 1. Fotografie stanu istniejącego (pobierz plik PDF - 1,89 MB).
 2. Ogłoszenie przetargu o zamówieniu na roboty budowlane (pobierz plik PDF - 560 KB).
 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pobierz plik PDF - 504 KB). 
 4. Opis projektu wykonania remontu części komunikacyjnych, klatek schodowych i korytarzy (pobierz plik PDF - 628 KB).
 5. Przedmiar robót (pobierz plik PDF - 148 KB).
 6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pobierz plik PDF - 156 KB):
       - roboty rozbiórkowe (pobierz plik PDF - 452 KB),
       - roboty z prefabrykatów gipsowych, sufity podwieszane (pobierz plik PDF - 476 KB),
       - okładziny ścienne (pobierz plik PDF - 676 KB),
       - roboty posadzkowe (pobierz plik PDF - 656 KB)
       - tynki (pobierz plik PDF - 692 KB)
       - roboty malarskie (pobierz plik PDF - 444 KB)
       - przeróbki C.O. (pobierz plik PDF - 528 KB).
 7. Dokumentacja projektowa:
       - rzut parteru (pobierz plik PDF - 156 KB),
       - rzut 1 piętra (pobierz plik PDF - 156 KB),
       - rzut 2 piętra (pobierz plik PDF - 156 KB) 
       - rzut 3 piętra (pobierz plik PDF - 156 KB),
       - rzut 4 piętra (pobierz plik PDF - 156 KB),
       - przekrój (pobierz plik PDF - 184 KB).
 8. Informacja z otwarcia ofert (pobierz plik PDF - 157 KB).
 9. Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (pobierz plik PDF - 57 KB).