Dokumenty rekrutacji 2018/2019 

 1. Dokumenty podstawowe: 
  • regulamin rekrutacji do XII LO - pobierz (PDF 144 KB),
  • wykaz olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych - pobierz (PDF 160 KB),
  • wykaz konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych - pobierz (PDF 96 KB),
  • wykaz zawodów artystycznych, sportowych i wiedzy - pobierz (PDF 1,71 MB).
 2. Informacje szczegółowe:
  • zasady punktowania osiągnięć kandydatów do XII LO - pobierz (PDF 132 KB), 
  • harmonogram działań gimnazjalisty - pobierz (PDF 216 KB).
 3. Formularze do pobrania
  • kwestionariusz osobowy ucznia przyjętego do XII LO (prosimy o pobranie, wypełnienie i złożenie wraz z oryginałami dokumentów) - pobierz (PDF 200 KB),
  • wniosek o przyjęcie do oddziału szkoły ponadgimnazjalnej w ramach rekrutacji uzupełniającej (składanie możliwe od 13 lipca 2018 r., w przypadku wolnych miejsc) - pobierz (PDF 196 KB).