Dokumenty 

  1. Klauzula informacyjna w dokumencie CV - pobierz (PDF 160 KB).
  2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa - pobierz (PDF 192 KB).
  3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy - pobierz (PDF 188 KB).
  4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pracowników szkoły - pobierz (PDF 196 KB).
  5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych rodzica / opiekuna prawnego - pobierz (PDF 196 KB).
  6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dziecka - pobierz (PDF 196 KB).
  7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku - pobierz (PDF 120 KB).