Samorząd Uczniowski 

Skład Prezydium w roku szkolnym 2017/2018
Liderzy:
1.       Aleksandra Kaczmarek 3B –  przewodnicząca
2.       Aleksandra Grzenia 2C
3.      Wiktoria Arciszewska 2C
Oprawa fotograficzna imprez szkolnych:
1.      Krzysztof Rejczak 2A
2.     Kacper Kabaciński 2A
Opiekunowie sprzętu nagłaśniającego:
1.      Kacper Parys 3B
2.     Dawid Pożyczka 3B
3.  Włodzimierz Szamański 3B
Opiekun:
p. Marta Owczarzy