Samorząd Uczniowski 

Skład Prezydium w roku szkolnym 2018/2019
Liderzy:
1.       Natalia Karaszkiewicz 2E –  przewodnicząca
2.       Krystyna Piątkowska 1E –  reprezentantka w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Wola
3.      Michał Gierczuk 1A
4.      Mateusz Gałązka 1D
5.      Zuzanna Poszwińska 1D
Oprawa fotograficzna imprez szkolnych:
1.      Krzysztof Rejczak 3A
2.     Kacper Kabaciński 3A
Opiekunowie sprzętu nagłaśniającego:
1.      Krystian Madej 2A
2.     Jacek Pazio 2A
Opiekun:
p. Marta Owczarzy