Samorząd Uczniowski 

Skład Prezydium w roku szkolnym 2018/2019
Liderzy:
1.       Wiktoria Arciszewska 3C –  p.o. przewodniczącej
2.       Aleksandra Grzenia 3C
3.      Bartłomiej Myszyński 3C
4.      Jan Łopaciuk 3D
5.      Krystyna Piątkowska 1E –  reprezentantka w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Wola
6.      Mateusz Gałązka 1D
7.      Zuzanna Poszwińska 1D
Oprawa fotograficzna imprez szkolnych:
1.      Krzysztof Rejczak 3A
2.     Kacper Kabaciński 3A
Opiekunowie sprzętu nagłaśniającego:
1.      Krystian Madej 2A
2.     Jacek Pazio 2A
Opiekun:
p. Marta Owczarzy