Stronę internetową Stowarzyszenia "SIENNA 53" znajdziesz pod adresem: http://sienna53.org/ .

 Jesteśmy już na Facebooku !  Aby Nas znaleźć wpiszcie: Stowarzyszenie Sienna 53.


Witajcie!

W czerwcu 2007 r. powołaliśmy do życia Stowarzyszenie "Sienna 53"

działające przy XII LO im. H.Sienkiewicza w Warszawie.

Stowaryszenie - jako inicjatywę nauczycieli, absolwentów i rodziców.

Dla nas "Sienna 53" to coś więcej niż adres...

To miejsce, w którym zeszły się nasze drogi - ważne wydarzenie w naszym

życiu. To przestrzeń, w której mogły rozwijać się nasze talenty i pasje.

To po prostu "Sienkiewicz"...

 

Nasza szkoła zasługuje na to aby ją wspierać tak, jak ona wielokrotnie

wspierała nas. Swoją radą, aktywnością i doświadczeniem chcemy zaistnieć

w każdym przedsięwzięciu sienkiewiczowskim.

 XII LO im. Henryka Sienkiewicza zawsze było miejscem przyciągającym ciekawych ludzi, których

 osobowość, pasje i pozaszkolne zainteresowania stanowiły i do dziś stanowią koloryt naszej szkoły.

Za trzy lata przypadnie 30. rocznica powstania liceum i w związku z tym Stowarzyszenie Sienna 53

zainicjowało cykl spotkań, którego bohaterami będą absolwenci. Pragniemy przedstawić uczniom

niezwykłe osobowości związane z Sienkiewiczem, rożnorodne pasje, które realizują w swoim życiu oraz

pokazać, że sukces może mieć wiele różnych obliczy. 
 

Mamy nadzieję, że spotkania będą inspiracją nie tylko dla uczniów, ale również zachęcą innych do

dzielenia się  doświadczeniem, pasją i wiedzą.

Członkiem stowarzyszenia może być każdy pełnoletni uczeń, jego rodzice

oraz absolwenci i nauczyciele. Wystarczy wypełnić deklarację członkowską

 

Zarząd Stwowarzyszenia Sienna 53:

Jakub Jung - przewodniczący (absolwent XII LO)  jakub.jung2410@gmail.com

Paweł Szczęsny - nauczyciel, reżyser pawelszczesny@o2.pl

Margita Ślizowska - aktorka, wokalistka (matura 1995) margita2@wp.pl

Marta Szczepaniak - absolwentka XII LO mszczepaniak100@gmail.com

Magdalena Włodarczyk - absolwentka XII LO  mmw@poczta.onet.pl