KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
DATAWYDARZENIE
3.09. (pn.)Rozpoczęcie roku szkolnego
7.09. (pt.)Zdjęcia klasowe
12.09. (śr.)Zebrania rodziców z wychowawcami klas I - III i trójek klasowych
14.09. (pt.)Ślubowanie uczniów klas pierwszych w Woli Okrzejskiej
do 28.09. (pt.)Złożenie zwolnień semestralnych lub rocznych z WF-u
do 1.10. (pn.)Przesłanie elektronicznych deklaracji wstępnych
wyboru przedmiotów maturalnych
2 - 5 i 9 - 12.10.Wyjazdy integracyjne klas pierwszych
15.10. (pn.)Dzień Edukacji Narodowej
26.10. (pt.)Święto Szkoły
1.11. (cz.)Wszystkich Świętych
2.11. (pt.)Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11.11. (sb.)Święto Niepodległości
20.11. (wt.)Próbny egzamin maturalny z języka polskiego
w zakresie podstawowym i rozszerzonym
21.11. (śr.)Próbny egzamin maturalny z matematyki
w zakresie podstawowym i rozszerzonym
21.11. (śr.)Zebrania rodziców z wychowawcami klas I - III i Dzień Otwarty
22.11. (cz.)Próbny egzamin maturalny z języka obcego
w zakresie podstawowym i rozszerzonym
23.11. (pt.)Próbny egzamin maturalny z wybranego, jednego przedmiotu dodatkowego
w zakresie rozszerzonym
6.12. (śr.)Mikołajki
12.12. (śr.)Zebrania rodziców z wychowawcami klas I - III i Dzień Otwarty
(informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną lub naganną)
20.12. (cz.) g. 15Wigilia szkolna
21.12. (pt.)Wigilie klasowe
22.12. - 1.01.Zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie i Nowy Rok)
4.01. (pt.)Informacja o proponowanych ocenach w dzienniku elektronicznym
6.01. (nd.)Święto Trzech Króli
do 18.01. (pt.)Wystawianie ocen śródrocznych
18.01. (pt.)Studniówka
23.01. (śr.)Zebrania śródroczne rodziców z wychowawcami klas I - III i Dzień Otwarty
do 25.01. (pt.)Złożenie zwolnień lekarskich z II semestru na WF-ie
do 25.01. (pt.)Ostateczne deklaracje wyboru przedmiotów maturalnych
26.01. - 10.02.Ferie zimowe
6.03. (śr.)Zebranie rodziców z wychowawcami klas I - III i Dzień Otwarty
3.04. (śr.)Zebranie rodziców z wychowawcami klas I - III i Dzień Otwarty
(propozycje ocen i zagrożenia w klasach III)
do 17.04. (śr.)Wystawianie ocen rocznych w klasach III
18 - 23.04.Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)
26.04. (pt.)Zakończenie zajęć w klasach trzecich
26.04. (pt.) g. 18Dzień Otwarty Liceum dla gimnazjalistów
29 - 30.04.Dni wolne od zajęć dydaktycznych
1.05. (śr.)Święto Pracy
2.05. (cz.)Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3.05. (pt.)Święto Konstytucji 3 Maja
6 - 23.05.Pisemne i ustne egzaminy maturalne
6.05. (pn.)Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
7.05. (wt.)Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
8.05. (śr.)Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
29.05. (śr.)Zebrania rodziców z wychowawcami klas I - II i Dzień Otwarty
(propozycje ocen i zagrożenia)
do 14.06. (pt.)Wystawianie ocen rocznych
20.06. (cz.)Boże Ciało
21.06. (pt.)Zakończenie roku szkolnego
22.06.-1.09.Ferie letnie