Plan zajęć dydaktycznych

znajduje się pod adresem http://www.12lo.warszawa.pl/files/plan.pdf