Spis podręczników na rok szkolny 2018/2019

klasy pierwsze

klasy drugie

klasy trzecie

 

UWAGI 

Zamieszczony spis podręczników ma wyłącznie charakter orientacyjny. Bardzo prosimy wstrzymać się z zakupem książek do września 2018 roku, zwłaszcza z języków obcych nowożytnych, gdzie podręcznik zależy od stopnia zaawansowania grupy. Na pierwszych zajęciach dydaktycznych w nowym roku szkolnym, nauczyciele podadzą ostateczną, obowiązującą listę podręczników. Podobnież uczniowie klas pierwszych podręczniki z języka polskiego winni zakupić dopiero po pierwszym spotkaniu z nauczycielem we wrześniu 2018 roku.

Podręczniki do religii nie są obowiązkowe.

Zajęcia z przedmiotu "Historia i kultura Ukrainy" w oddziałach Międzyszkolnego Zespołu Nauczania Mniejszości Ukraińskiej realizowane są w oparciu o materiały literatury fachowej przygotowane przez nauczyciela.