Statut XII LO

znajduje się pod adresem http://www.12lo.warszawa.pl/bip/statut.pdf