Biuletyn
Informacji
Publicznej


Nawigacja:


Majątek stały

Nazwa obiektu

Budynek XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza

Właściciel obiektu

skarb państwa Rzeczpospolitej Polskiej

Organ prowadzący

miasto stołeczne Warszawa

Funkcja obiektu

Placówka dydaktyczno-wychowawcza: szkoła ponadgimnazjalna

Ogólne parametry liczbowe

powierzchnia
działki
powierzchnia
zabudowy
powierzchnia
użytkowa
powierzchnia
dydaktyczna
kubatura
1885 m2 409,1 m2 1345,16 m2 737,2 m2 7773,73 m3

Liczba kondygnacji

nad ziemią pod ziemią
5 (parter + 4 piętra) 1 (piwnica)

Pomieszczenia

rodzaj pomieszczenia liczba pomieszczeń
sale dydaktyczne 20
pracownia SBS 2003 R2 (EFS) 4
zaplecza 6
administracja 5
gospodarcze 4
toalety 8
pozostałe 8
razem 55