Biuletyn
Informacji
Publicznej


Nawigacja:


Dane podstawowe

Pełna nazwa

XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie

Dane teleadresowe

ul. Sienna 53
00-820 Warszawa
tel.: (22) 620 82 60
fax: (22) 620 47 74 wew. 120
www.12lo.warszawa.pl
lo12@edu.um.warszawa.pl

Numery ewidencyjne

RSPO: 16423
REGON: 010239839
NIP: 527-21-65-166