Biuletyn
Informacji
Publicznej


Nawigacja:


Zamówienia publiczne

Remont elewacji budynku XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie przy ul. Siennej 53

1. Specyfikacja warunków zamówienia (pobierz plik PDF - 2.98 MB)
2. Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz plik PDF - 280 KB)
3. Dokumentacja projektowa:
     - część 1 (pobierz pliki spakowane RAR - 3.4 MB),
     - część 2 (pobierz pliki spakowane RAR - 3.5 MB),
     - część 3 (pobierz pliki spakowane RAR - 3.4 MB)
4. Decyzja dotycząca remontu elewacji (pobierz plik PDF - 384 KB),
5. Postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (pobierz plik PDF - 128 KB),
6. Wyjaśnienie na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego (pobierz plik PDF - 64 KB),
7. Informacja o otwarciu ofert (pobierz plik PDF - 68 KB),
8. Informacja o wyniku przetargu (pobierz plik PDF - 56 KB).