Biuletyn
Informacji
Publicznej


Nawigacja:


Redakcja Biuletynu

Akty prawne

Pani Dyrektor Elżbieta Wysmołek - ewysmolek@edu.um.warszawa.pl, tel. (22) 620-82-60 wew. 112

Sprawy dydaktyczno - wychowawcze

Pani Wicedyrektor Urszula Kamińska - ukaminska@edu.um.warszawa.pl, tel. (22) 620-82-60 wew. 114

Sekretariat

Pani Sekretarz Anna Kekusz - akekusz@edu.um.warszawa.pl, tel. (22) 620-82-60 wew. 111
Pani Sekretarz Elżbieta Kniahnicka - ekniahnicka@edu.um.warszawa.pl, tel. (22) 620-82-60 wew. 111

Dział kadr

Pani Katarzyna Augustyniak - kaugustyniak@edu.um.warszawa.pl, tel. (22) 620-82-60 wew. 117

Dział gospodarczy

Pani Krystyna Kobylarek - kkobylarek@edu.um.warszawa.pl, (22) 620-82-60 wew. 117

Obsługa techniczno - informatyczna

Pan Piotr Jóźwik (administrator ds. szkolnej sieci komputerowej) - pjozwik@edu.um.warszawa.pl,
tel. (22) 620-82-60