Biuletyn
Informacji
Publicznej


Nawigacja:


Załatwianie spraw

Sekretariat Liceum

Załatwianiem spraw zajmuje się Sekretariat Liceum znajdujący się na II piętrze budynku. Adres i telefony dostępne są pod zakładką Dane podstawowe. Tu ponadto uzyskasz wszelkie informacje na temat funkcjonowania szkoły, również te nieudostępnione w Biuletynie.

Przyjmujemy interesantów codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30.

Udostępnianie informacji publicznej

W celu uzyskania dostępu i zgody na ponowne wykorzystanie informacji publicznej należy wypełnić i złożyć w godzinach urzędowania wniosek, który należy pobrać z tej strony. Jedynie prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza gwarantuje uzyskanie rzetelnej informacji zwrotnej.

Format pliku: Portable Document Format (PDF)
Rozmiar pliku: 552 KB
Pobierz