Biuletyn
Informacji
Publicznej


Nawigacja:


Struktura organizacyjna

Uczniowie

liczba oddziałów liczba uczniów
kl. I 5 160
kl. II 5 154
kl. III 6 179
razem 16 493

Kadra pedagogiczna

nauczyciele
stażyści
nauczyciele
kontraktowi
nauczyciele
mianowani
nauczyciele
dyplomowani
razem
pełnozatrudnieni 0 1 7 23 31
niepełnozatrudnieni 1 3 9 7 20
razem 1 4 16 30 51

Pracownicy administracji i obsługi

administracja obsługa razem
5 7 12